SEMINARUL METODOLOGIC PENTRU CADRELE DIDACTICE

SEMINARUL METODOLOGIC PENTRU CADRELE DIDACTICE
„ABORDAREA STEM ÎN PREDAREA ȘTIINȚELOR EXACTE”, EDIȚIA A IV-A
DATA: Sâmbătă, 02.04.2022
Link de ÎNREGISTRARE (până la 01.04.2022):
ADRESA: str. Iablocikin 5, or. Chișinau, Republica Moldova
Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol

AGENDA

Seminarului metodologic pentru cadrele didactice

„Abordarea STEM în predarea științelor exacte”, ediția a IV-a

02.04.2022, sâmbătă, sala 311

 

 

Moderator: Andrei BRAICOV, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar

 

Pentru înregistrare accesați până la 01.04.2022 link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDAtXj-Ebn5I2TknJIkiZTINwweD5J1xk4P9JoIz_pNj4G3g/viewform

 

Timpul Titlul comunicării Raportor
10:30 – 11:00 Simbioza dintre artă si matematică Liubomir CHIRIAC

doctor habilitat, profesor universitar,

șeful catedrei ITI a UST

11:00 – 11:30 Prelucrări statistice în cercetările din domeniul Științe ale educației Maria PAVEL

doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar

11:30 – 12:00 Proiecte STEM realizate cu setul de robotică Arduino Viorel BOCANCEA

doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar

12:00 – 12:30 Vizualizarea și simularea modelelor matematice Vadim REPEȘCO

doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar

12:30 – 13:00 Pauză de cafea
13:00 – 13:30 Aparate de zbor fără pilot pentru educația STEAM Dorin AFANAS

doctor în științe pedagogice,

conferențiar universitar

13:30 – 14:00 Perspective ale predării geometriei în contextul abordării STEM. Larisa SALI

doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar

Marcel TELEUCĂ

doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar

14:00 – 14:30 Proiectarea didactică a activităților STEAM Teodora VASCAN

doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar

14:30 – 15:30 Dezbateri, discuții. Înmânarea certificatelor de participare