Conferința Științifică Internațională “Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane”, ediția a III-a

Scopul conferinţei este de a pune în contact cercetători din diverse spaţii geografice, profesori universitari, cadre didactice din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi interesaţi de studiul limbii şi al literaturii, în general, al creativităţii limbajului uman în special, de aspecte ce țin de istoria, teoria și metodologia literară.

Conferința îşi va desfăşura activităţile în cadrul următoarelor ateliere:

 • Lingvistică generală, sociolingvistică;
 • Comunicare şi limbaj;
 • Lingvistică contrastivă şi traductologie;
 • Gramatică;
 • Lexicologie, lexicografie, terminologie;
 • Istoria limbii şi dialectologie;
 • Literatură şi folclor;
 • Stilistică şi cultivarea vorbirii;
 • Didactică şi glotodidactică.

Înregistrarea participanților se face completând formularul de participare, care se va expedia până la 25 martie 2022, accesând link-ul: https://forms.gle/iUYAN4iBsiNE4xxf6

Expedierea lucrărilor in extenso se va realiza până la 15 aprilie 2022, la adresa de e-mail: filologie.conferinte@gmail.com

 

 

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

Cerințe:

 • Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 12, interval între rânduri 1,5, aliniat 1,0, cu diacritice.
 • Dimensiuni câmpuri: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2 cm; dreapta – 2 cm.
 • Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat cu Bold; urmat de numele și prenumele complet al autorului/ autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituțională (instituția, orașul, țara pentru autori sau coautori).
 • Lucrările pot avea cel mult 3 autori.
 • Lucrarea va cuprinde 4-7 pagini complete.
 • Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română și engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11, interval între rânduri 1,15.
 • Cuvinte-cheie în limbile română și engleză vor cuprinde 3-7 termeni conceptuali, care se vor redacta cu același format ca și rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11).
 • Figurile (fotografii, imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după referința respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine și legenda respectivă, cu titlul centrat, fără Bold.
 • Tabelele se numerotează și trebuie să fie însoțite de titlu, care se plasează deasupra tabelului, cu aliniere la dreapta și litere aldine (fără Bold).
 • Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate și să cuprindă experiențe personale.
 • Lucrările pot fi prezentate în limbile: română, engleză, franceză, rusă.
 • Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor o poartă autorii.
 • Referințele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării, corespunzător listei bibliografice.
 • Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării cu numerotare arabă, conform formatului de mai jos:

 

Exemplul 1 (un autor)
DINU, A. Diaristica feminină românească. Cluj-Napoca: Eikon, 2012. 248 p. ISBN 978-606-17-0109-4
Exemplul 2 (doi autori)
GRATI, A. CORCINSCHI N. Dicționar de teorie literară. Concepte operaționale și instrumente de analiză a textului literar. Chișinău: ARC, 2017. 499 p. ISBN 978-9975-0-0036-9
Teze, autoreferate
IVASÎȘEN N. Continuitate şi ruptură în critica literară românească din Basarabia (1985-2010): tz. de doct. în filologie. Bălți, 2019. 173 p.
Materialele conferinţelor
Educația lingvistică și literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane, ed. a 2-a, 20-21 mai 2021, Chişinău, 2021. 159 p. ISBN ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).

Articole în publicaţii seriale
CHIPER G. Poezia oportună a efectului întârziat. În: Contrafort. 2021, anul XXVIII, nr. 5 (303), noiembrie, pp. 5-6. ISSN 1857-1603.
Cărţi electronice şi publicaţii monografice on-line
POPA, A. PROHNIŢCHI, V. Sectorul de cercetare, dezvoltare şi inovare din Moldova: este oare necesară o reformă? Versiune preliminară [on-line]. Chişinău: ExpertGrup, 2011 [citat 02.02.2022]. Disponibil: http://www.expert-grup.org/library_upld/d360.pdf

Șablonul documentului articolului îl puteți descărca de aici.

În scopul evitării plagierii lucrărilor, vă propunem următoarele link-uri pentru verificare. În cazul identificării lucrărilor plagiate, acestea vor fi respinse.

 1. https://www.duplichecker.com/
 2. https://www.plagiarismchecker.co/ro
 3. https://sistemantiplagiat.ro/
 4. https://www.scanmyessay.com/
 5. http://plagiarisma.net/ro/
 6. https://www.grammarly.com/
 7. https://www.turnitin.com/
 8. https://plagiarismdetector.net/

 

CONTRIBUȚII ȘI BENEFICII

Taxa de participare la Conferință reprezintă suma necesară costurilor de organizare:

 • participare cu publicarea lucrării în varianta electronică și eliberarea certificatului de participare electronic – 100 lei.
 • participare fără lucrare, cu eliberarea certificatului de participare în variantă electronică – 50 lei.

Taxele pot fi achitate în numerar atât în casieria contabilității UST, cât și la conturile bancare ale UST.

 

DATE BANCARE (LEI)
UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

Destinația plății ELLCDVGU-200522
Cod fiscal  1007600007036
Codul IBAN MD90AG000000022512014654
Cont bancar 22512014654 MDL
Denumirea băncii BC „Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul bancii AGRNMD2X4436

 

DATE BANCARE (EURO)
UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

Destinația plății ELLCDVGU-200522
Cod fiscal 1007600007036
Codul IBAN MD19AG000000022512014671
Cont bancar 22512014671 EURO
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul bancii/SWIFT AGRNMD2X443
Adresa bancii mun.Chisinau, str.Calea Iesilor, 10

N.B. În cazul achitării la filialele Băncii „Moldova-Agroindbank” S.A. vă rugăm să indicați deplin denumirea Universității de Stat din Tiraspol.