Conferinţa ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională „Educația în fața noilor provocări”

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

cu sediul la Chișinău

FACULTATEA PEDAGOGIE

organizează

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ
CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
EDUCAȚIA ÎN FAȚA NOILOR PROVOCĂRI
5-6 NOIEMBRIE 2021, ora 0900

Evenimentul are ca scop identificarea soluțiilor științifice și metodologice în contextul noilor provocări pentru sistemul educațional din Republica Moldova. Conferința reunește experți naționali și internaționali din domeniul educației, reprezentanți ai învățământului general și superior, ai organizațiilor de cercetare, factorilor de decizie la nivel de politici educaționale care vor prezenta și aborda noile provocări în științe ale educației.

Conferința îşi va desfăşura activităţile în cadrul următoarelor ateliere:

 1. Expectanțele societății bazate pe cunoaștere față de profesionalismul pedagogului modern;
 2. Inovație și creativitate în managementul educațional;
 3. Abordări inter-și transdisciplinare ale didacticilor particulare;
 4. Interacțiunea polisubiectivă – context facil al educației moderne;
 5. Dimensiuni psihopedagogice ale fenomenelor educaționale.

Înregistrarea participanților se face completând formularul de participare și se va expedia până la 15 octombrie 2021, accesând link-ul: https://forms.gle/gqCHbB9B7xqrkfJL8

Expedierea lucrărilor în extenso se va realiza până la 15 octombrie 2021, la adresa de e-mail: conferinta.pedagogie.ust@gmail.com

Lucrările vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN.
Articolele relevante vor fi publicate în Revista științifică Acta et Commentationes (Categoria B).
 

   

CERINȚE PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR:

 • Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 12, interval între rânduri 1,5, cu diacritice.
 • Dimensiuni câmpuri: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2 cm; dreapta – 2 cm.
 • Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat cu Bold; urmat de numele şi prenumele complet al autorului/ autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituțională (instituția, orașul, țara pentru autori sau coautori).
 • Lucrarea va cuprinde 4-7 pagini complete.
 • Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta şi dimensiunea fontului 11, italic.
 • Cuvinte-cheie în limbile română şi engleză vor cuprinde 3-7 termeni conceptuali, care se vor redacta cu același format ca și rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11).
 • Structura lucrării:
  • articolele teoretice: introducere; subcapitole teoretice; limite, contradicții și discuții (validitatea datelor și limitele acestora); concluzii; bibliografie;
  • articolele cu caracter experimental: introducere; metodologia cercetării; rezultate și discuții; concluzii; bibliografie.
 • Figurile (fotografii, imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine şi legenda respectivă, cu titlul centrat (Bold).
 • Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu, care se plasează deasupra tabelului, cu aliniere la dreapta și litere aldine (Bold).
 • Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experiențe personale.
 • Lucrările pot avea cel mult 3 autori.
 • Lucrările pot fi prezentate în limbile: română, engleză, rusă.
 • Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor o poartă autorii.
 • Referințele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice.
 • Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării cu numerotare arabă, conform formatului de mai jos.

Pentru cărți:
Autor(i). Titlul.  Loc apariție: Editura, an apariție. Nr. total de pagini.
Pentru publicații seriale:
Autor(i). Titlul articolului. În: Denumirea completă a revistei. Anul, volumul, numărul, paginile lucrării.
Pentru resurse electronice (pe Internet):
Autor(i). Titlul articolului. Se indică titlul documentului consultat on-line, urmat de URL

CONTRIBUŢII ŞI BENEFICII

Taxa de participare la Conferinţă reprezintă suma necesară costurilor de organizare:

 • participare fără lucrare, cu eliberarea certificatului de participare în variantă electronică – 50 lei.
 • participare cu publicarea  lucrării în varianta electronică, și eliberarea certificatului de participare electronic – 100 lei.
 • Eliberarea volumului pe suport de hârtie și a certificatului electronic – 200 lei.

Taxele pot fi achitate în numerar în casieria contabilității UST, cât și la conturile bancare ale UST.

NUMĂRUL CONTULUI DE PLATĂ:  cont nr.1, din 04.10.2021

 

RECHIZITE BANCARE:

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

Cod fiscal 1007600007036
Codul IBAN MD90AG000000022512014654
Cont bancar 22512014654 MDL
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul băncii AGRNMD2X443
Destinația plății Plata taxei de participare la Conferința Pedagogie 5-6.11.2021

NB: în cazul achitării la filialele Băncii “Moldova-Agroindbank” SA, Vă rugăm să indicați deplin denumirea Universității de Stat din Tiraspol și a conferiței la care participați.

Telefon de contact: 022-750644
E-mail: conferinta.pedagogie.ust@gmail.com