Arhiva

Invitație de participare la expoziția lucrărilor artistice create de femei de știință cu tematica ”Transformare”

UNESCO organizează o expoziție a lucrărilor de artă ale femeilor ce activează in domeniul științelor STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), care reflectă reacția la pandemia  Covid-19 și lupta împotriva pandemiei. Scopul acestei expoziții este sensibilizarea cu privire la rolul femeilor de știință în lupta împotriva pandemiei Covid-19. Persoanele interesate pot aplica completînd formularul pe pagina https://www.creativeresilience-unesco.org pînă […]

UST organizează Conferinţa știinţifică cu participare internaţională „Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective”

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL cu sediul la Chișinău organizează CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR: TRADIŢII, VALORI, PERSPECTIVE 1-2 OCTOMBRIE, 2021, ora 900, în regim online (Google Meet)   Evenimentul are ca scop reunirea experților naționali și internaționali din domeniul educației, reprezentanților ai învățământului general și superior, ai organizațiilor de cercetare, factorilor de […]

UST găzduiește profesori universitari ai Universității din Genova (Italia)

În perioada 12.07.2021 – 16.07.2021 facultatea FMTI a Universității de Stat din Tiraspol găzduiește o delegație a Universității din Genova (Italia), formată din profesorii universitari Guido Amoretti, Diana Spulber și Filippo Nurra. Sunt derulate multiple activități de documentare, predare, formare și proiectare a planurilor de perspective. Astăzi oaspeții au fost salutați de către administrația UST: […]

UST organizează workshopul “Tehnologii performante în educație”

Pe data de 10 iulie, 2021 Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) organizează workshopul “Tehnologii performante în educație”. Informație de contact: Eduard Coropceanu, dr., prof. univ. coropceanu.eduard@ust.md 022-75-49-24 Link de acces: https://us02web.zoom.us/j/83743629077?pwd=SXgyem1mcS9KcEpSYytvYU5PdVE2QT09 ID: 837 4362 9077 Cod de acces: 471084 Program: link Transmisiune în direct: https://youtu.be/SEEetmYE-jc  

Medalie de aur la Salonul de Carte de la Iași

În cadrul Salonului de Carte de la Iași monografia Study of useful properties of some coordination compounds containing oxime ligands a fost apreciată de către juriul internațional cu medalie de aur. Autorii monografiei sunt Eduard COROPCEANU (Universitatea de Stat din Tiraspol), Alexandra CILOCI (Institutul de Microbiologie și Biotehnologie), Anastasia ȘTEFÎRȚĂ (Institutul de Genetică, Fiziologie și […]

Program on-line de formare pentru managerii universitari în domeniul planificării strategice din perspectiva Educației Interculturale

La data de 16-17 iunie 2021, mai mulți colaboratori cu funcții manageriale ai Universității de Stat din Tiraspol au participat la Programul on-line de formare pentru managerii universitari în domeniul planificării strategice din perspectiva EIC, realizat în cadrul Proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice (faza a II-a). Facilitatori: […]

FELICITĂRI CU SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR!!!

Colectivul facultății Biologie și chimie a UST aduce cele mai sincere felicitări Dlui Vasile LOZOVAN cu ocazia susținerii tezei de doctor în științe chimice la specialitatea 141.01 Chimie anorganică cu titlul „Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor punte azinici și azometinici” la 18 iunie 2021. Materialul expus în teza […]

Prelegerea publică a Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI

La data de 16 iunie 2021 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, la Facultatea Biologie și chimie a avut loc prelegerea publică în regim online a Dlui Prof. Dr. Habil. ing. Anton FICAI de la Universitatea Politehnica din București, cu tema „Materiale compozite pe bază de colagen și hidroxiapatită: de la regenerare la tratament”. […]

UST anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate academică la Universitatea din Leipzig, Germania

Dear TSU collaborators, Tiraspol State University announces the opening of the competition for the selection of candidates for the Staff Mobility for Teaching in the field of Social Sciences and Humanities, Mathematics/Computer Science and Natural Sciences within the Erasmus + KA107 programme at the University of Leipzig, Germany, in the academic year 2021-2022. The candidate’s […]

AVIZ

Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților în vederea participării la stagiul de mobilitate academică (Staff Mobility for Teaching/Training) în domeniul de formare profesională Științe Exacte în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea din Genova, Italia, în anul academic 2020-2021. Dosarele candidaților vor fi depuse la Departamentul Cercetare Științifică și Relații […]

Se anunță ședinţa festivă a Senatului Universității de Stat din Tiraspol

Marți, 15 iunie 2021, la ora 16.00, va avea loc ședinţa festivă a Senatului  Universității de Stat din Tiraspol cu ocazia înmânării însemnelor de Doctor Honoris Causa al UST Dlui Profesor universitar, Doctor habilitat Dumitru Patrașcu, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Decizia de a acorda titlul de  Doctor Honoris Causa al UST Dlui Profesor […]

UST anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a studenților-doctoranzi

Call for PhD Student Mobility for Research   Dear PhD students of the Doctoral School “Educational Sciences” of Tiraspol State University, Hereby, Tiraspol State University announces the opening of the competition for the selection of candidates for one 5 month-mobility for the PhD students of the Doctoral School “Educational Sciences” of TSU within the Erasmus […]