Arhiva

Program – Congresul Internațional moldo-polono-român

MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA   TIRASPOL STATE UNIVERSITY(located in Chișinău) PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKOW UNIVERSITY OF CRAIOVA   MOLDAVIAN-POLISH-ROMANIAN INTERNAȚIONAL CONGRESS „EDUCATION, POLICIES, SOCIETY”   May 14-15, 2021 PROGRAMME Chișinău, 2021 SCIENTIFIC COMMITTEE   COMITETUL ȘTIINȚIFIC Valentin Constantinov – chief, Associate Professor, Doctor Habilitat (Republic of Moldova) Eduard […]

Rezoluţia conferinţei ştiinţifice a studenţilor cu participare internațională, ediţia a LXX-a

La 28 aprilie 2021 în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol a avut loc Conferința Științifică a Studenților cu participare internațională, ediţia a LXX-a. Lucrările conferinței s-au desfășurat în 21 de secții, în care au participat peste 800 de studenți ai ciclului I, II și III din Republica Moldova, România, Polonia, Ucraina, Turcia (Universitatea de […]

Conferința Științifică anuală studenţească va avea loc la 28 aprilie 2021

      UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL cu sediul la Chișinău, Republica Moldova www.ust.md organizează CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ STUDENȚEASCĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 28 APRILIE 2021 Evenimentul se adresează studenților ciclului I, II și III, viitorilor cercetători, cadrelor didactice, specialiștilor în științe ale educației, științe exacte și ale naturii, tuturor celor interesați de problemele învățământului și […]

The Polish-Moldovan-Romanian International Scientific Congress

Tiraspol State University, located in Chisinau, the Republic of Moldova, in partnership with the Pedagogical University of Krakow, Poland, and University of Craiova, Romania, is organizing the Polish-Moldovan-Romanian International Scientific Congress: Education, Politics and Society on May 14-15, 2021. Venue of the event: ON-LINE (the programme and links will be published on the site the […]

Ziua ușilor deschise la Facultatea de Geografie

Sâmbătă, 24 aprilie 2021, Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol a organizat on-line evenimentul Ziua Ușilor Deschise, la care au participat, în calitate de invitați, elevi, studenți, cadre didactice din licee, gimnazii, Centre de Excelență, absolvenți și părinți. Cuvânt de salut au avut rectorul UST, prof. univ., dr. Eduard COROPCEANU și decanul […]

Semnarea Acordului de parteneriat între UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL şi A.O. Centrul Educaţional PRO DIDACTICA: Proiectul „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”

La data de 09 aprilie 2021, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol a avut o loc întrevedere cu membrii echipei de proiect de la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, scopul căreia a constat în discutarea și semnarea Acordului de parteneriat încheiat între UST și CE PRO DIDACTICA în următorii 3 ani de derulare a proiectului […]

Demararea proiectului „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”

La 31 martie 2021, reprezentanți ai Universității de Stat din Tiraspol, alături de echipa de proiect a CE PRO DIDACTICA, de universitățile partenere şi de reprezentanții Fundației pentru copii Pestalozzi din Elveţia în Republica Moldova, au participat la Reuniunea de lansare a fazei a II-a a proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea […]

ZIUA UȘILOR DESCHISE LA FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol organizează online sâmbătă, 24 aprilie 2021, ora 10:00 Înregistrarea participanților  9:30-10:00 Date pentru conectare: https://us02web.zoom.us/j/84605064465?pwd=YXMwZWxISks0TWNTTEE4cHdWNm52Zz09 Meeting ID: 846 0506 4465 Passcode: 571995

Universitatea de Stat din Tiraspol acordă titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar, doctor LIVIU-DAN MIRON, Prorectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România

La data de 20.04.2021 prima instituție de învățământ superior din Republica Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, a acordat titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar, doctor Liviu-Dan Miron, Prorectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, România.      Prorectorul pentru Activitatea Științifică și […]

Teza de doctorat de excelență a anului 2020

În conformitate cu Ordinul ANACEC, nr. 14-A din 29 martie 2021, în rezultatul Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2020”, a fost desemnată cu premiul „Virgil Mândâcanu” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL I (unu) „Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar”, specialitatea 532.02. Didactică […]

AVIZ

Marți, 20 aprilie 2021, la ora 16.00, va avea loc ședinţa festivă a Senatului  Universității de Stat din Tiraspol cu ocazia înmânării însemnelor de Doctor Honoris Causa al UST Dlui Profesor universitar Doctor Liviu-Dan Miron – prorector cu cercetarea științifică și relații internaționale a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la […]

Clubul Erudiților anunța a doua sa ședință