Arhiva

Conferința științifică internațională „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale (concept STEAM)” ediția a II-a

Universitatea de Stat din Tiraspol / Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău organizează și Vă invită în calitate de participant activ la Conferința științifică internațională „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale (concept STEAM)”, ediția a II-a care se va desfășura în perioada 28 – 29 octombrie 2022   Evenimentul se adresează cercetătorilor științifici, […]

Anunț privind susţinerea tezei de doctororat

Vineri, 21.10.2022, ora 14.00, va avea loc sustinerea tezei de doctorat cu tema Abordarea discursivă a textului literar în dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologi, specialitatea 532.02. Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ, autor Lașcu Tatiana, conducător științific dr., conf.univ. Gherlovan Olga. Susținerea va avea loc în cadrul Universităţii […]

Anunț privind susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației Candidat: HAJDEU Mihaela Conducător ştiinţific: Lupu Ilie, doctor habilitat, profesor universitar Tema tezei: „Impactul tehnologiilor educaționale moderne în formarea competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători)” Specialitatea: 532.02 Didactica școlară (pe trepte și discipline de învățământ) Data: 07 octombrie 2022 Ora: 12:00 Local: Universitatea Pedagogică de […]

CAIM 2022. Ne-am fi dorit să fie o aniversare, dar a fost In memoriam

În perioada 25-27 august 2022 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (UST) evacuată la Chișinău și-a desfășurat lucrările Conferința Internațională de Matematică Aplicată și Industrială (CAIM 2022) dedicată memoriei academicianului Mitrofan M. Cioban. Acest eveniment de mare amploare, în afară de valoarea sa științifică enormă pentru comunitatea academică a matematicienilor din lume, a fost […]

Admitere 2022: Facultatea Pedagogie

Apel către Colectivul Universității de Stat din Tiraspol

Stimați membri ai Sindicatului Universității de Stat din Tiraspol, dragi studenți, absolvenți, membri ai Federațiilor de profil, cadre didactice din învățământul preuniversitar, reprezentanți mass-media și toți cetățenii care nu sunt indiferenți față de soarta învățământului superior pedagogic. Vă aducem la cunoștință că la 07 iulie 2022, între orele 09:30 – 12:30, Sindicatul UST va organiza […]

Universitatea de Stat din Tiraspol, prima instituție de învățământ superior din țara, își păstrează identitatea si statutul

Primul Președinte al Republicii Moldova Mircea Snegur susține Universitatea de Stat din Tiraspol. Scrisoare_Mircea_Snegur Scrisoare_MEC_UST 28_06_2022

Comunicat privind desfășurarea Mesei rotunde „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior”, ediția a II-a

Evenimentul științific conceput și organizat în spiritul culturii cercetării s-a desfășurat în UST cu scopul abordării teoretico-practice a cercetării și inovării în evaluarea gradului de implementare a direcțiilor strategice de management al transferului inovațional în învățământul superior, trasate la prima ediție a mesei rotunde și implementate în practica universitară, în acord cu politicile inovaționale, promovate […]

Ce-a de-a V-a ediție a Workshopului „Tehnologii performante în educație”

De la fondare și până în prezent un obiectiv important al Universității de Stat din Tiraspol este parteneriatul cu instituțiile din învățământul general pentru a elabora soluții commune pentru problemele impuse de diverse realități ale timpurilor. O componentă valoroasă și absolut necesară pentru educația modernă este cercetarea și inovarea întru armonizarea procesului de dezvoltare a […]

Rezultatele concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice

Rezultatele concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice anunțat la 15.04.2022 de Universitatea de Stat din Tiraspol În baza deciziei Senatului UST din 21.06.2022, proces-verbal nr.11, au fost validate rezultatele concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice: Subdiviziune: Funcția Cadre didactice     1. Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar conferențiar universitar Silvia GOLUBIȚCHI Lilia CEBAN […]

The 29th Сonference on Applied and Industrial Mathematics, CAIM 2022

SECOND ANNOUNCEMENT The Romanian Society of Applied and Industrial Mathematics (ROMAI), “Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” Institute of Mathematical Statistics and Applied Mathematics of Romanian Academy, Mathematical Society of the Republic Moldova (MSM), Tiraspol State University (TSU), Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science (VAIMCS), Moldova State University (USM), Academy of Economic Studies of Moldova (ASEM), […]

Anunț privind susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației Candidat: BOGDANOVA Violeta Conducător ştiinţific: Chiriac Liubomir, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar Comisia de susținere publică a tezei din cadrul Universității de Stat din Tiraspol, aprobată prin decizia Senatului, proces verbal nr. 9 din 19 aprilie 2022 Tema tezei: „Методика изучения в высшем […]