Arhiva

CONFERINȚA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE, ediția a IV-a

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL Organizează CONFERINȚA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE, ediția a IV-a În zilele de 27-28 februarie 2021.   Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiștilor în domeniul Științe ale Educației, cercetătorilor și celor interesați în problemele învățământului. Conferința științifico-metodică are drept scop diseminarea experienței de success a actanților implicați în procesul educational; […]

O pierdere irecuperabilă pentru întreagă comunitate academică – s-a stins din viață ilustrul matematician Mitrofan Cioban

La 2 februarie 2021 s-a stins din viață academicianul Mitrofan CIOBAN, Președintele Societății de Matematică din Republica Moldova, vicepreședinte al Societăţii de Matematică Aplicată şi Industrială din România, rector al Universității de Stat din Tiraspol în perioada 2002 – 2009, Membru de Onoare al Academiei Americano-Române de Științe și Arte, laureat al Ordinului Republicii, doctor […]

Sesiunea de informare și monitorizare a Mobilităților Internaționale de Credite din partea Oficiului Național Erasmus+ Moldova a avut loc la UST

Pe 19 ianuarie 2021, Universitatea de Stat din Tiraspol a fost gazda unei sesiuni de informare și monitorizare a Mobilităților Internaționale de Credite din partea Oficiului Național Erasmus+ Moldova unde s-a vorbit despre posibilitățile de mobilitate oferite de Programul Erasmus+, iar beneficiarii de mobilități și-au împărtășit experiența acumulată și au vorbit despre provocările și succesele […]

The Polish-Moldovan-Romanian International Scientific Congress

Tiraspol State University, located in Chisinau, the Republic of Moldova, in partnership with the Pedagogical University of Krakow, Poland, and University of Craiova, Romania, is organizing, the Polish-Moldovan-Romanian International Scientific Congress: Education, Politics and Society on May 13-15, 2021. Venue of the event: Tiraspol State University, 5, Gh. Iablocikin st., MD-2069, Chisinau, (trolleybus station Calea Ieșilor or Piața Dimitrie […]

Mihaela Hajdeu – deținătoare a bursei de excelență a Guvernului!

Felicitări! Mihaela Hajdeu – deținătoare a bursei de excelență a Guvernului!   Felicitări doctorandei anului II, absolventă a facultății Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol, lector Mihaela Hajdeu, cu obținerea Bursei de excelență a Guvernului pentru anul 2021!

Vladimir Boian – deținător al bursei de excelență a Guvernului!

Felicitări! Vladimir Boian – deținător al bursei de excelență a Guvernului!   Felicitări doctorandului anului III, specialitatea științifică 133.04. Fizica stării solide, absolvent al facultății Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol, programul de studii Fizică și Informatică, Vladimir Boian, cu obținerea Bursei de excelență a Guvernului pentru anul 2021!

Examinarea tezei de doctor a dnei T. Panco în ședința Seminarului Științific de Profil UST

ȘEDINȚA  SEMINARULUI  ȘTIINȚIFIC  DE  PROFIL Luni, 08 februarie 2021, ora 1500,   în şedinţa Seminarului Științific de Profil  din cadrul Universității de Stat din Tiraspol, va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice  a doamnei PANCO Tatiana cu tema: FORMAREA PROFESIONALĂ ETNOPEDAGOGICĂ A CADRELOR DIDACTICE (Профессиональная этнопедагогическая подготовка будущих учителей) Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației Conducător ştiinţific:  SILISTRARU Nicolae, doctor […]

Invitație la o sesiune de informare și monitorizare a Mobilităților Internaționale de Credite Erasmus+

        STIMAȚI  COLABORATORI ȘI  STUDENȚI DE LA CICLURILE LICENȚĂ, MASTERAT ȘI DOCTORAT Oficiul Național Erasmus+ Moldova împreună cu Universitatea de Stat din Tiraspol vă invită la o sesiune de informare și monitorizare a Mobilităților Internaționale de Credite Erasmus+. Veți cunoaște beneficiarii de mobilități, provocările trăite de ei și experiența acumulată și, desigur, […]

Departamentul Cercetări Științifice și Relații Internaționale transmite felicitări cordiale studenților Valeriu Lupan (Facultatea Biologie și chimie) și Cătălina Druța (Facultatea Filologie)

Departamentul Cercetări Științifice și Relații Internaționale transmite felicitări cordiale studenților Valeriu Lupan (Facultatea Biologie și chimie) și Cătălina Druța (Facultatea Filologie) care au fost desemnați laureați ai Galei Studenților Originari din Republica Moldova, categoria Erasmus+, ediția a 8-a, pentru performanțele realizate în cadrul stagiilor de mobilitate Erasmus+ Student Mobility for Learning, pe parcursul semestrului 2, […]

Felicitările Comitetului Sindical al UST cu prilejul sărbătorilor de iarna

Masa rotundă „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior”

Scopul mesei rotunde implică identificarea mecanismelor funcționale de stimulare a transferului inovațional în învățământul superior. Sunt invitați să participe la Masa rotundă personalul universitar cu funcții manageriale (decani, șefi de catedră, șefi de laboratoare de cercetare, membrii Departamentului Didactica științelor, conducătorii de doctorat și șefi ai subdiviziunilor universitare cu responsabilități de cercetare, publicare etc). Participanții […]

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională „Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, ediția I-a

Evenimentul are scopul de a stabili direcții prioritare ale cercetării și bune practici de inovare ale educației în acord cu exigențele actuale ale pieții muncii. Sunt invitați să participe la conferință reprezentanții comunității pedagogice: cadre didactice universitare, cercetători, profesori școlari, studenți, masteranzi și doctoranzi. Materialele conferinței vor fi publicate. Participanții pot solicita Culegerea conferinței și […]