Laboratorul Științe ale educației și psihologie

I. DATE GENERALE

Adresă Laboratorul Științe ale Educației și Psihologie, str. Gh. Iablocikin 5, blocul I, sala 107A, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Republica Moldova, MD-2069    
Acronim LSEP
Șef de laborator Diana ANTOCI
Număr de telefon +37379515575
Email antoci.diana@ust.md
Email laborator laborator.sep@gmail.com
Web https://ust.md/cercetari-stiintifice/

II. PREZENTARE

Laboratorul „Științe ale Educației” a fost fondat în anul 2007 în cadrul Proiectului „Dezvoltarea standardelor pentru învăţământul postuniversitar în universităţile din Republica Moldova” (TEMPUS SM SCM – T047B05), în cadrul căruia au fost implicați inclusiv membri ai Catedrei Psihopedagogie și Educație Preșcolară a Universității de Stat din Tiraspol.
Activitatea Laboratorului a fost extinsă în 2021 de către membrii Catedrei Psihopedagogie și Educație Preșcolară a Facultății de Pedagogie a UST, fiind aprobată denumirea Laboratorul „Științe ale Educației și Psihologie”, în conformitate cu decizia Catedrei PEP din 11.10.2021, proces-verbal nr. 4.

III. ACTE NORMATIVE

Laboratorul funcționează în conformitate cu:

 • Codul Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2014);
 • Codul cu privire la știință și inovare al RM nr.259, din 15.07.2004;
 • Programul Național în domeniul cercetării și inovării pentru perioada 2020-2023 a Republicii Moldova (Hotărârea Guvernului nr.381/2019) https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Program%20national%20cercetare%20inovare.pdf;
 • Carta Universității de Stat din Tiraspol aprobată de ME IS-5 din 08.05.2015;
 • Strategia de dezvoltare a UST pentru perioada 2021-2025 aprobată în Ședința Senatului UST din 21.01.2021, proces-verbal nr. 6
 • NOTĂ DE CONCEPT privind viziunea Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” https://mecc.gov.md/sites/default/files/nota_de_concept_viziunea_snd_2030.pdf
 • Strategia de cercetare și inovare a Universității de Stat din Tiraspol pentru perioada 2021-2025, aprobată la ședința Senatului UST din 19.10.2021, proces-verbal nr.3;
 • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității de cercetare științifică în cadrul Universității de Stat din Tiraspol aprobat la ședința Senatului UST din 28.09.2021, proces-verbal nr.2;
 • Strategia de dezvoltare a Facultății de Pedagogie pentru perioada 2021-2025 din 09.02.2021, proces-verbal nr.4;
 • Strategia de dezvoltare a Catedrei PEP pentru perioada 2021-2025, aprobată la ședința Catedrei PEP din 29.06.2021, proces-verbal nr.14, aprobată la ședința Consiliului Facultății de Pedagogie din 15.09.2021, proces-verbal nr.2;
 • Planul de cercetare al Catedrei PEP pentru perioada 2020-2024 aprobat la ședința Catedrei PEP din 14.11.2019, proces-verbal nr. 3;
 • Regulamentul de funcționare a Laboratorului Științe ale Educației și Psihologie, aprobat la ședința Catedrei PEP din 28.09.2021, proces-verbal nr. 2;
 • Planul de activitate al Laboratorului Științe ale Educației și Psihologie pentru perioada 2020-2025, aprobat la ședința Catedrei PEP.

IV. SCOP ȘI OBIECTIVE

Scopul Laboratorului Științe ale Educației și Psihologie este de a elabora și implementa proiecte de cercetare și dezvoltare din domeniul științelor sociale și economice și a asigura transferul rezultatelor cercetării în sistemul educațional și societatea în continuă schimbare.

Obiective:

 • Determinarea problemelor de cercetare de actualitate și relevanța majoră pentru Științele educației și societatea contemporană.
 • Efectuarea cercetărilor științifice fundamentale și aplicative de importanță majoră pentru procesul educațional şi economic;
 • Participarea la concursuri pentru obținerea proiectelor şi granturilor de cercetare naționale şi internaționale.
 • Crearea grupurilor de cercetare cu antrenarea tinerilor cercetători.
 • Fundamentarea teoretică și praxiologică a subiectelor de cercetare abordate.
 • Dezvoltarea continuă a infrastructurii de cercetare, domeniilor și profilurilor UST prin asigurarea științifică, producerea de noi cunoștințe și tehnologii.
 • Diseminarea rezultatelor cercetării și asigurarea transferului tehnologic a rezultatelor în practica sistemul educațional și societate din perspectiva metamodernității.
 • Dezvoltarea și desfășurarea spectrului de parteneriate sustenabile cu instituții de învățământ superior şi de cercetare la nivel național și internațional;
 • Asigurarea consolidării interconexiunii educație-cercetare-inovare, desfășurarea activităților de promovare a inovării și antreprenorialului în cadrul UST și alte instituții/organizații din spectrul economic și social.
 • Evaluarea continuă a activității de cercetare științifică și adoptarea măsurilor de asigurare a calității.

V. DIRECȚII PRIORITARE DE CERCETARE

Domeniul: 5.Științe Sociale și Economice
Ramură: 51. Psihologie
Profil: 511. Psihologie
Specialități:
511.01. Psihologie generală
511.02. Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională
511.03. Psihologie socială
511.07. Psihologie clinică

Ramură: 53.Ştiinţe ale educaţiei
Profil: 531. Pedagogie generală
Specialități:
531.01. Teoria generală a educaţiei
531.02. Management educaţional
531.04. Pedagogie socială
Profil: 532. Didactica ştiinţelor
Specialități:
532.01. Didactică preşcolară
Profil: 533. Pedagogie profesională
Specialități:
533.01. Pedagogie universitară
533.03. Pedagogia adulţilor