Laboratorul Ecologie Umană și Sanologie

I. Date de contact

Adresă Laborator Ecologie Umană și Sanologie, str. Drumul Viilor 26A, blocul II de studii al Universității de Stat din Tiraspol, biroul 430B. MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Acronim LEUS
Șef de laborator Moșanu-Șupac Lora
Număr de telefon +373 69273117
Email loramoshanu@gmail.com
Web https://ust.md/cercetari-stiintifice/

II. DESCRIEREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE

Laboratorul de Ecologie Umană si Sanocreatologie a fost fondat în baza laboratorului științifico-didactic Fiziologia Umană de la Catedra Biologie Umanaa Facultatii de Biologie si Chimie a Universitatii de Stat din Tiraspol în anul 2020. Toata baza materiala a laboratorului stiintifo-didactic poate fi exploatata pentru realizarea cercetarilor stiintifice, astfel sprometrul electronic și neolog, manometrelei inclusive si neolog, dimanometrele si neolog, ustensilele pentru determinarea indicilor antropometrici, fiziometrici sunt la dispozitia cercetatorilor laboratrului. În anul 2020-2021 au fost intreprinse actiuni in vederea completarii cu echipament si utilaje a laboratoruluuiș a fost achizitionat un microscop binocular cu conexiune la computer, un cardiograf portativ pentru aprecierea indicilor cardiovasculari si incsrierea activitatii functionale a inimii la persoane de diferite varste in teritoriu. In prezent urmeaza a procura si alte aparate pentru inregistrarea probelor functionale ale persoanelor investigate. Cercetarile planificate pentru perioada de cinci ani sunt orientate spre apreccierea rezervelor functionale ale unor parametri fiziologici la cadrele didactice cu diversa experienta de activitate si evudentierea nivelului de ardere profesionala (burnout). In baza rezultatelor se preconizeaza de a elabora unele recomandatii referitoare la depasirea stresului profesional si prevenirea arderii la locul de munca de catre cadrele didactice din invatamantul superior.

III. DESCRIEREA SERVICIULUI

In institutiile scolare este o tendinta de a cunoaste nivelul de dezvoltare a elevilor si pe parcursul a mai multi ani am avut solicitari de a participa la realizarea acestui obiectiv al managerilor scolari. Pentru a realiza masurarile antropometrice si fiziometrice care stau la baza aprecierii nivelului de dezvoltare a copiilor suntem pregatiti si dispunem de ustensiliile principale, prelucrarea datelor si analiza lor se efectueaza conform metodei crossectionale, care este informativa si realizata periodic se poate de conchis despre dezvoltarea atat a claselor de elevi, cat si a lor individual. De asemenea ptem oferi consultatii referitoare la asigurarea normelor sanitaro-igienice pentru asigurarea devzoltarrii armonioase a copiilor de diferita varsta.

Laboratorul a fost creat in baza deciziei Senatului UST in iunie 2020.