Laboratorul de cercetări interdisciplinare “Compuși polifuncționali cu proprietăți utile pentru biologie și industrie”

I. Date de contact

Adresă LCI: “Compuși polifuncționali cu proprietăți utile pentru biologie și industrie”, str. Drumul Viilor 26A, blocul II de studii al Universității de Stat din Tiraspol, biroul 321. MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Acronim CPPUBI
Șef de laborator Chișca Diana
Număr de telefon +37379037085
Email chischa.diana@ust.md
Email laborator laborator.ust@gmail.com
Web
Cercetări științifice

II. PREZENTARE 

Laboratorul de cercetări interdisciplinare “Compuși polifuncționali cu proprietăți utile pentru biologie și industrie” este subdiviziune componentă a Facultății de Biologie și chimie a UST  și își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de funcționare a Laboratorului de Cercetări interdisciplinare CPPUBI  (proces-verbal nr. 6 din 28 ianuarie 2020 al ședinței Senatului UST).

III. DIRECȚII DE CERCETARE

  • Studierea proceselor de obținere a noilor compuși chimici și a influenței lor asupra plantelor inferioare, cât și a plantelor superioare de cultură, obținerea materialelor noi cu proprietăți valoroase pentru procesele industriale;
  • Sinteza compușilor coordinativi cu proprietăți de biostimulatori ai proceselor fiziologice, dar și materialelor cu proprietăți luminiscente, precum și implicarea în cercetări științifice a studenților UST în obținerea rezultatelor științifice necesare pentru elaborarea tezelor de licență și master;
  • Sinteza şi caracterizarea fizico-chimică a compușilor coordinativi polinucleari cu proprietăți magnetice, luminiscente anticorozive și absorbante pentru diverse procese tehnologice. Designul compușilor supramoleculari obținuți;
  • Proiectarea, sinteza şi studiul combinaţiilor complexe ale elementelor de tip s, d- şi f- cu liganzi polifuncţionali cu setul de atomi donori N, O, S în analiza chimică, cataliză, biomedicină.