Laboratorul de cercetăre “Chimie experimentală”

I. Date de contact

Adresă LCȘ “Chimie experimentală”, str. Drumul Viilor 26A, blocul II de studii al Universității de Stat din Tiraspol, biroul 430B. MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Acronim CHIMEX
Șef de laborator Ciornea Victor
Număr de telefon +37360290092
Email victor.ciornea@gmail.com
Email laborator chimex.ust@gmail.com
Web https://ust.md/cercetari-stiintifice/

II. PREZENTARE

Laboratorul de Cercetare „Chimie experimentală” (CHIMEX) are sediul în municipiul Chişinău, strada Drumul Viilor 26A, blocul de studii II al Universităţii de Stat din Tiraspol, biroul 430B. A fost fondat în anul 2011 la iniţiativa Catedrei Chimie şi aprobat prin decizia şedinţei Senatului UST din 15.11.2011 (proces verbal nr. 3). În cadrul Facultății Biologie și chimie laboratorul activează în cluster cu catedra Chimie.

III. DIRECȚII DE CERCETARE

  • Cercetări fundamentale și aplicative, de inovare și transfer tehnologic în diverse domenii ale chimiei;
  • Sinteza noilor compuși chimici cu diverse grupări funcționale;
  • Sinteza noilor agenți de coordinare prin condensarea unor molecule organice;
  • Determinarea compoziției și structurii noilor compuși chimici;
  • Calculul stării energetice a moleculelor și proceselor chimice;
  • Analiza calității factorilor de mediu și evaluarea indicelui de poluare globală.