Laboratorul de cercetare „Biotehnologii ecologice”

I. DATE DE CONTACT

AdresăLaboratorul de Cercetare „Biotehnologii ecologice” (LCBE) are sediul în municipiul Chişinău, strada Drumul Viilor 26A, blocul de studii II al Universităţii de Stat din Tiraspol, biroul 402.
Acronim LCBE

II. PREZENTARE

Laboratorul de Cercetare „Biotehnologii ecologice” (LCBE) A fost fondat în anul 2017 la iniţiativa Consiliului facultății Biologie și chimie, şi aprobat prin decizia şedinţei Senatului UST din 17.10.2017 (proces verbal nr. 3). Laboratorul activează în cluster cu catedra Biologie vegetală din cadrul facultății Biologie și chimie.

III. DIRECȚII DE CERCETARE

 • Studierea taxonomică, floristică şi ecologo-fitocenologică a algelor acvatice și edafice;
 • Evaluarea gradului de poluare a mediului din zonele investigate din mun. Chişinău, precum și alte zone din republică în baza organismeror bioindicatoare;
 • Obținerea în cultură unialgală a unor specii de microalge și cianobacterii cu potenţial valoros pentru cultivare;
 • Cultivarea microalgelor și cianobacteriilor în condiții controlate de laborator;
 • Utilizarea biomasei algale în calitate de biostimulatori ai germinării seminţelor și creşterii plantulelor în condiţii de laborator.

IV. ACTIVITATEA DE PRESTARE A SERVICIILOR

 • Estimarea gradului de poluare a mediului din zonele investigate din mun. Chişinău, precum și alte zone din republică;
 • Stabilirea componenţei specifice, repartiţiei şi dinamicii cantitative a comunităţilor de alge planctonice şi bentonice din diverse bazine acvatice;
 • Utilizarea bioindicatorilor în monitorizarea calităţii mediului ecosistemelor acvatice şi terestre. Stabilirea gradului de răspândire a lor în dependenţă de condiţiile concrete de mediu;
 • Stabilirea diversităţii micromicetelor din diverse biotopuri terestre;
 • Obținerea în culturi unialgale a unor specii de microalge și cianobacterii cu potenţial valoros pentru cultivare;
 • Determinarea influenţei compuşilor coordinativi (Fe, Co, Cu, Zn etc.) asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de cultură;
 • Evidenţierea influenţei compuşilor coordinativi (Fe, Co, Cu, Zn etc.) asupra parametrilor morfologici și cantitativi ai unor specii de microalge şi cianobacterii.