Administrația

Eduard Coropceanu

dr., profesor universitar
Rector

Valeriu Bordan

dr. conferenţiar universitar
Prim-prorector pentru activitatea didactică

Globa Angela

dr. conferenţiar universitar
Prorector pentru activitatea de creație, promovarea imaginii
și dezvoltarea patrimoniului material

Lora Moşanu-Şupac

dr. conferenţiar universitar
Prorector Activitate ştiinţifică şi RI