Acreditări internaționale

Pentru a răspunde tuturor provocărilor timpului, Universitatea de Stat din Tiraspol își impune standarde ridicate și obiective concrete, realizarea cărora să asigure integrarea universității în aria europeana a instruirii și cercetării în domeniul învățământul superior.

Printre acțiunile concrete realizate de Universitatea de Stat din Tiraspol în acest domeniu menționăm și evaluările internaționale ale programelor de studii de către experții internaționali ai Agenției germane de Asigurare a Calității (AQAS). Prima evaluare internațională a avut loc la facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale. Programul de licență supus evaluării este unul din cele mai solicitate de către studenți – Matematică și informatică. În baza deciziei Comisiei de Acreditare din 20 martie 2015, Agenția Germană de Asigurare a Calității (AQAS) a acreditat acest program de studii pe o perioadă de cinci ani.

În luna noiembrie, 2015 o altă comisie de evaluare a Agenției Germane AQAS, în urma analizei raportului și vizitei la facultatea Biologie și chimie, a apreciat la un nivel foarte înalt corespunderea indicatorilor de performanță în cadrul programului de studii de licență Biologie și chimie.

Este un succes binemeritat al facultății Biologie și Chimie, certificat prin decizia Agenției Germane AQAS din 1 decembrie, 2015 de a acredita programul menționat pe o durata de 5 ani, constatând corespunderea programului de licență acreditat cu standardele de Asigurare a Calității în Spațiul European al Învățământului Superior și cu Cadrul European al Calificărilor.