Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Ședința solemnă consacrată aniversării a 90-a de la fondarea primei instituții de învățământ superior din Republica Moldova – Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău

2 octombrie 2020 @ 8:00 - 17:00

Astăzi este o zi deosebită pentru Universitatea de Stat din Tiraspol, fondată la 1 octombrie 1930, dar și pentru întreaga comunitate academică din Republica Moldova. Sărbatorirea a 90 de ani de la fondarea UST constituie un prilej de reflecții asupra parcursului istoric cu diverse contexte sociale, economice și politice în care și-a realizat cu succes misiunea nobilă de formare profesională a cadrelor didactice de înaltă calificare pentru sistemul educațional.

Pe parcursul celor 9 decenii universitatea a format pentru sistemul educațional și alte domenii ale economiei peste 90 de mii de specialiști de înaltă calificare. Este important de menționat, că Universitatea de Stat din Tiraspol, fiind instituția cu cele mai multe promoții de absolvenți, iar în unele domenii fiind unica în formarea pedagogilor, asigură sistemul de învățământ general cu specialiști în proporție de circa 40% din corpul didactic.

Suntem mândri că dintre absolvenții universității peste o mie de persoane au devenit doctori și doctori habilitați în diferite domenii, o serie de academicieni de vază din republică.

Fiind prima instituție de învățământ superior din republică, menționam, că un număr impunător dintre discipolii universității au participat la fondarea și consolidarea diferitor instituții din învățământul preuniversitar, universitar și a institutelor de cercetatare din republică. Astfel, putem afirma cu certitudine, că Universitatea de Stat din Tiraspol este o instituție cu impact fondator și de dezvoltare al sistemului educațional și de cercetare din țară.

Istoria Universității repetă în mare parte istoria plaiului nostru. Dar indiferent de greutățile prin care i-a fost sortit să treacă, corpul didactic al Universității a manifestat solidaritate, verticalitate și devotament autorităților constituționale. Astfel, Universitatea de Stat din Tiraspol este unica instituție de învățământ superior evacuată de două ori, în perioada anilor 1941-1944 și din 1992 până în prezent și este unica dintre universități decorată cu ordinul militar „Credință Patriei”, clasa I.

Chiar dacă în anul 1992 tot patrimoniul material a rămas la Tiraspol, colectivul a depus un efort colosal pentru a crea condiții de studii de calitate în perioada următoare, care se caracterizează prin deficiențe de ordin economic.

Un scop major al instituției noastre îl constituie legătura cu școala, acordarea suportului metodic cadrelor didactice, participarea la elaborarea curriculei școlare, a manualelor și altor materiale didactice, organizarea semiarealor științifico-metodice, a cursurilor de formare profesională continuă etc.

Astăzi Universitatea de Stat din Tiraspol oferă studii de înaltă calificare la cele trei cicluri universitare: licență, master și doctorat, fiind lider pe țară în domeniul formării profesorilor la domeniile Științelor exacte și ale naturii, având programe de studii acreditate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, precum și Agenția Germană de Asigurare a Calității AQAS. Corpul didactic al universității este format din profesioniști, mulți dintre care sunt recunoscuți la nivel mondial, ponderea deținătorilor de titlu științific de doctor și doctor habilitat fiind de aproximativ 90 %.

Pilonii fundamentali ai universității sunt cele 5 facultăți, fiecare dintre ele fiind unică în țară în felul său:

Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii informaționale este unică prin faptul că corespunde concepției educației STEM, care este destul de acuală la moment. În plus, facultatea este unică prin faptul, că dispune de potențial uman valoros, toți titularii dețin titluri științifice de doctori și doctori habilitat, inclusiv, în cadrul facultății activează academicianul Mitrofan CIOBAN, care este Președinte al Societății Matematicienilor din Republica Moldova.

Facultatea de Geografie este unica facultate de profil din Republica Moldova, iar absolvenții facultății sunt fondatorii altor instituții în domeniu.

Facultatea Biologie și chimie este unica prin programele ce abordează în context interdisciplinar problemele din domeniul Științe ale naturii, formând specialiști de înaltă calificare atât pentru învățământ, cercetare, cât și pentru protecția mediului.

Facultatea Filologie este unica facultate de Filologie din țară rămasă cu această denumire, deoarece la alte instituții aceste facultăți au fost comasate cu alte facultăți înrudite.

Facultatea Pedagogie este unică prin programele atractive, solicitarea înaltă din partea tinerilor și are cel mai mare contingent de studenți.

Universitatea de Stat din Tiraspol este o platformă deschisă pentru colaborarea și creșterea profesională a cadrelor didactice și științifico-didactice. Anual în cadrul Universității se organizează o serie de manifestări cu participarea specialiștilor din țară și de peste hotare: Conferința consacrată zilei UST, Conferința Republicană a Cadrelor Didactice, Congresul Moldo-Polono-Român, Workshop-ul „Tehnologii performante în educație” etc.

Cele mai relevante rezultate ale studiilor realizate de către cercetătorii UST sunt publicate în reviste internaționale de prestigiu cu factor de impact, sunt înregistrate sub formă de brevete de invenție, sunt prezentate la Saloanele internaționale de inventică, obținând numeroase medalii de aur și alte distincții de valoare.

Universitatea de Stat din Tiraspol este unica instituție care dispune de un potențial atât de valoros de didacticieni în domeniile Științelor exacte și ale naturii nu numai în Republica Moldova, dar și în regiune, contribuind la formarea prin studii de doctorat a specialiștilor didacticieni în domeniul matematicii, fizicii, informaticii, chimiei, biologiei, geografiei etc. de înaltă calificare pentru sistemul educațional național, precum și ale altor state. Un element important al acestei școli cu tradiții este revista științifică Acta et commentationes (seria Științe ale educației), acreditată de ANACEC, categoria B.

Toate aceste tradiții de valoare au fost acumulate și înnobilate de generațiile familiei mari a UST. În acest context, exprimăm recunoștința veteranilor și persoanelor care au plecat în lumea celor drepți, care au contribuit la perpetuarea valorilor pedagogiei autohtone.

Astfel, putem afirma, că UST a făcut, face și va face istoria învățământului superior din Republica Moldova: consecvent, cu demnitate, calitatativ și în serviciul poporului Republicii Moldova.

Stimați colegi, distinși și onorați oaspeți, administrația Universității de Stat din Tiraspol aduce sincere felicitări colectivului Universității și tuturor absolvenților instituției cu ocazia celor 90 de ani de la fondare, precum și întregului sistem educațional din Republica Moldova cu ocazia zilei profesionale. Exprimăm recunoștință pentru contribuția semnificativă în crearea valorilor autentice ce țin de promovarea binelui, a cunoașterii și profesionalismului la generațiile în creștere întru înălțarea prin cultură a neamului nostru.

La Mulți ani Prima instituție de învățământ superior din Republica Moldova – Universitatea de Stat din Tiraspol!

Vivat, Crescat, Floreat!

 

Mai jos puteși viziona ședinșa solemnă:

 

Detalii

Data:
2 octombrie 2020
Timp:
8:00 - 17:00