Faculty structure

I. FACULTY DEPARTMENTS

 1. Department of Animal Biology
 2. Department of Plant Biology
 3. Department of Chemistry

II. FACULTY COUNCIL

 1. Aluchi Nicolai, Dean, Department of Plant Biology
 2. Tiganas Ana, Prodecan, Department of Animal Biology
 3. Coropceanu Eduard, Chair of Chemistry
 4. Chiriac Eugenia, Head of the Department of Plant Biology
 5. Coada Viorica, Head of the Department of Animal Biology
 6. Arsene Ion, Head of the Chemistry Department
 7. Nedbaliuc Boris, Department of Plant Biology
 8. Iurcu Elena, Department of Plant Biology
 9. Grigorcea Sofia, Department of Plant Biology
 10. Cirlig Tatiana, Department of Animal Biology
 11. Coscodan Diana, Department of Animal Biology
 12. Chisca Diana, Department of Chemistry
 13. Codreanu Sergiu, Chemistry Department
 14. Cociu Vera, trade union leader, group 204
 15. Girla Valeria, Student, group 302
 16. Coscodan Elena, Student, group 303
 17. Gitu Ana, Graduate student, MBa-I group

Activity plan of the faculty council for the 2018-2019 school year

1. SEPTEMBRIE Raportor
1.1 Alegerea secretarului Consiliului facultăţii Biologie şi chimie pentru anul de studii 2018 – 2019 N. Aluchi
1.2 Confirmarea noii componenţe a Consiliului facultăţii Biologie şi chimie (studenţi aleşi de colectivul studenţesc al facultăţii) N. Aluchi
1.3 Confirmarea planului de lucru al Consiliului facultăţii pe anul de studii 2018 – 2019 N. Aluchi
1.4 Aprobarea planului de activitate al facultăţii pe anul de studii 2018 – 2019 N. Aluchi
1.5 Aprobarea planului de lucru al CmAC pe anul de studii 2018 – 2019 A. Ţîganaş
1.6 Repartizarea spaţiului locativ în căminul studenţesc în anul de studii 2018 – 2019 N. Aluchi
1.7 Darea de seamă a studenţilor din proiectele studenţeşti Studenţii din proiecte
1.8 Diverse.
2. OCTOMBRIE Raportor
2.1 Aprobarea planului activităţilor în afara orelor de curs la facultate (cercuri, Ziua uşilor deschise, universiade, victorine, concursuri etc.). I.Arsene, S.Codreanu,
V.Coadă, E. Chiriac,
V. Cociu, A. Gîţu
2.2 Aprobarea ordinului referitor la bursele de studii la ciclul I şi II. N. Aluchi
2.3 Planul de acţiuni privind pregătirea pentru Amiterea 2019. A. Ţîganaş, I. Arsene,
V. Coadă, E. Chiriac
2.4 Informaţie referitor la angajabilitatea absolvenţilor în câmpul muncii. A. Ţîganaş, I. Arsene,
V. Coadă, E. Chiriac
2.5 Aprobarea planului de activităţi privind organizarea Seminarului Ştiinţifico-didactic ”Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediţia VI. N. Aluchi,
E. Chiriac,
E. Coropceanu
2.6 Diverse.
3. NOEMBRIE Raportor
3.1 Darea de seamă pentru activitatea ştiinţifică a catedrelor facultăţii. I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
3.2 Despre formarea profesională continuă a cadrelor didactice a facultăţii. I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
3.3 Confirmarea tematicii tezelor de licenţă, masterat şi conducătorilor la secţia zi. A. Ţîganaş, I. Arsene,
V. Coadă, E. Chiriac
3.4 Informaţie referitor la înlăturarea obiecţiilor Comisiilor de acreditare (7 programe). Responsabilii de programe
3.5 Mobilitatea academică a studenţilor la facultatea Biologie şi chimie I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
3.6 Diverse.
4. DECEMBRIE Raportor
4.1 Informaţie despre totalurile practicii pedagogice la anul IV. A. Ţîganaş, metodiştii
4.2 Activitatea curatorilor de grupă la anul I şi II în semestrul I. Curatorii
4.3 Organizarea universiadelor republicane la Biologie şi Chimie. “I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
4.4 Diverse.
5. IANUARIE Raportor
5.1 Totalurile sesiunii de iarnă la secţia cu frecvenţă redusă şi propuneri referitoare la îmbunătăţirea calităţii procesului de instruire. N. Aluchi, A. Ţîganaş,
I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
5.2 Dezvoltarea relaţiilor cu instituţiile preuniversitare (baza de date, Alumni, manifestări comune). “N. Aluchi, I. Arsene,
V. Coadă, E. Chiriac
5.3 Confirmarea temelor tezelor de licenţă şi conducătorilor la secţia cu frecvenţă redusă. A. Ţîganaş, I. Arsene,
V. Coadă, E. Chiriac
5.4 Diverse.
6. FEBRUARIE Raportor
6.1 Darea de seamă (finală) a studenţilor din proiectele studenţeşti. Studenţii din proiecte
6.2 Totalurile sesiunii de iarnă la secţia zi. N. Aluchi, A. Ţîganaş,
I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
6.3 Organizarea lucrului individual cu studenţii la facultatea Biologie şi chimie. I. Arsene,V. Coadă ,
E. Chiriac
6.4 Organizarea Seminarului Ştiinţifico-didactic ”Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediţia VI. N. Aluchi, A. Ţîganaş,
I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
6.5 Asigurarea cu suporturi de curs a programelor de studii. I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
6.6 Diverse.
7. MARTIE Raportor
7.1 Asigurarea calităţii la programele de master la chimie. I. Arsene
7.2 Repartizarea studenţilor Ciclului I şi II la catedrele de profil pentru realizarea tezelor de licenţă şi masterat. A. Ţîganaş
7.3 Informaţie despre totalurile practicii pedagogice şi de producţie la anul III. A. Ţîganaş, metodiştii
7.4 Diverse.
8. APRILIE Raportor
8.1 Realizarea activităţilor în afara orelor de curs la facultate (cercuri, Ziua uşilor deschise, universiade, victorine, concursuri, etc). I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac, V. Cociu,
A. Gîţu
8.2 Rezultatele Conferinţei Ştiinţifice a studenţilor. I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiriac
8.3 Informaţie despre susţinerea preventivă a tezelor de licenţă la anul IV şi masterat. I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiria
8.4 Pregătirea facultăţii Biologie şi chimie pentru Admiterea 2019. N. Aluchi, I. Arsene,
V. Coadă, E. Chiriac,
A. Gîţu
8.5 Diverse.
7. MAI Raportor
9.1 Activitatea curatorilor de grupă la anul I şi II în semestrul II. Curatorii
9.2 Darea de seamă a CmAC a facultăţii. A. Ţîganaş
9.3 Darea de seamă pentru activitatea catedrelor în anul de studii 2018-2019. I. Arsene, V. Coadă,
E. Chiria
9.4 Darea de seamă pentru activitatea facultăţii în anul de studii 2018-2019. N. Aluchi
9.5 Diverse.

III. CURRICULAR COMMISSION

Quality assurance commission

1 Ţîganaş Ana, Vice-dean, senior lecturer, Chairman
2 Aluchi Nicolai, Dean, dr., Associate Professor, Vice-Chairman
3 Chiriac Eugenia, Dr., Associate Professor, Head of  Plant Biology Department  
4 Coadă Viorica, Dr., Associate Professor, Head of  Animal Biology Department
5 Arsene Ion, Dr., Associate Professor, Head of  Chemistry Department
6 Cociu Vera, student,  Student Union Leader
7 Pelin Victor, student
8 Gîţu Ana, graduate student,  MBa-I grup
9 Placinta Daniela, Teacher of biology,  Ist degree, ”Alecu Russo” lyceum, Cojuşna