Department of Plant Biology

I. General information

Eugenia Chiriac

PhD in Biology,
associate Professor
Head of Department

Actualmente, catedra menţine legăturile de colaborare profesională cu centrele ştiinţifice ale AŞM (Grădina Botanică, Institutul de Genetică și Fiziologie a plantelor, Institutul de Cercetări ştiinţifice „Porumbeni”, rezervaţia „Codrii”), cu comunitatea profesorală din majoritatea instituțiilor preuniversitare, unde activează absolvenții facultății de Biologie și Chimie, precum și unele instituții universitare din Moldova, Ucraina, România, Polonia. Din anul 2016, catedra are contract de colaborare cu catedra Biologie vegetală, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, care are drept scop promovarea instruirii și cercetării prin antrenarea celor mai de seamă specialiști din domeniu în procesul de instruire, cercetare și perfecționare a cadrelor științifico – didactice, studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Un loc aparte în activitatea catedrei îl ocupă – perfecţionarea profesorilor din şcoli şi licee în vederea acumulării valorilor didactice care contribuie la îmbunătățirea creativității, protecției și aplicării în practică a competențelor și cunoștințelor.

Un interes deosebit pentru studenți prezintă cercul ”Botanistul”, coordonatori: Eugenia Chiriac, dr., conf. univ. Boris Nedbaliuc, dr., conf. univ., Sofia Grigorcea, dr., conf. univ., la ședințele căruia deseori participă elevii împreună cu profesorii de la multe Licee și Centre de excelență din municipiul Chișinău.

Majoritatea profesorilor de la catedră sunt împlicați în elaborarea materialelor și petrecerea Olimpiadei de Biologie (zonală și republicană).

Începând cu anul fondării catedrei şi până-n prezent toate cercetările ştiinţifice s-au efectuat în două direcţii care corespund celor două subdiviziuni ale catedrei: Biodiversitatea, ameliorarea şi utilizarea raţională a resurselor naturale şi Problemele contemporane ale didacticii biologiei.

The Department of Plant Biology was established in 1954 in the context of the reorganization of pedagogical education in the our country. At that time it was called the Department of Botany and was headed by the young (then) doctor of biology, Boris Matienco. The department has 9 active members, including 4 doctors in biological sciences: B.Matienco; Gh.Simonov; V.Şuberneţchi; P.Crăciun, 12 cumulars and 6 laboratory workers. Through the effort of the members of the department, courses were developed and taught: Morphological and systematic botany; Plant physiology; Basics of agriculture; Darwinism; Methodology of teaching biology. Subsequently, many of the department’s collaborators became well-known personalities in research, education and other fields of the national economy.

Boris Matienco

Boris Matienco, doctor habilitat, academician. The first head of the Department of Botany (1955-1959). He was later invited to Chisinau, where he devoted himself to research: the founder of the Scientific School in the field of Plant Anatomy and Cytology in the Republic of Moldova; elaborates and publishes the first Manual of Plant Morphology in Romanian (with cyrillic characters); author of the strategy for fruit development, structure, ultrastructure of their evolution and in vitro carpoculture as a new direction in plant biotechnology; the initiator and promoter of modern methods of electron microscopy in Moldova; the founder of the Carpotron Experimental Complex – 1. Man Emeritus in Science and Education, winner of the State Prize of the Republic of Moldova, Decorated with the order “Gloria muncii”, and the medal “Dimitrie Cantemir”.

Vladimir Șubernețchi

The vacant position of head of the department, after the departure of Mr. Boris Matienco, for 12 years (except for the years 1974-77) is filled by Vladimir Șubernețchi, doctor, associate professor. The didactic and scientific activity which materialized in the elaboration and teaching of the courses of Morphology and Plant Systematics, as well as the management of practical works / laboratory (Plant Morphology and Anatomy), field practices, including extracurricular activities, etc. The results obtained were reflected in original articles, especially in the field of Plant Morphoanatomy and Didactics of Biology and published in various journals and collections in the country. In 1962, based on the Department of Botany, the Department of Plant Physiology and Methodology of Biology Teaching was formed, headed by Mr. Petru Crăciun, Doctor of Biology.

Petru Tarhon

A year later, Petru Tarhon, habilitated doctor, university professor, became the head of the respective department. Subsequently, he devoted himself to research, becoming a scientist in the field of Physiology of angiosperm plants, introduced in Moldova and Experimental Botany, Cell Biotechnology, Evolution of the water regime. He founded a new research direction in biology: Introductory plant ecophysiology. He introduced and acclimatized in Moldova the plants of Albizzia iulibrissin Durazz, creating a new population of plants, resistant to the climatic conditions of Moldova. Founder and President of the League of Educators of the Republic of Moldova. Member of the Society of Botanists of Moldova. Man Emeritus in Science and Education. Laureate of the State Award. Holder of the “Dimitrie Cantemir” medal.

After the departure of Petru Tarhon, the Department of Plant Physiology and Methodology of Biology Teaching was led by Victor Crupinschi, specialist in Didactics of Biology. During the years 1964-65, based on the Department of Plant Physiology and Methodology of teaching biology, the Department of the Basics of Agriculture was established, led by Ion Gemăneanu – doctor in agriculture.  

ion danilov
Ion Danilov

During the years 1969 -1974, respectively, 1977 -1984, Ion Danilov, doctor, associate professor, was at the head of the Department of Botany. Specialist in Algology, Hydrobiology, Plant Systematics. He has conducted thorough research on bioindicator and invasive algae species in various aquatic ecosystems, as well as their productivity. He developed and taught courses in Plant Systematics, Morphology and Plant Anatomy. During the years 1985-1988 he worked as vice dean of the Faculty of Biology and Chemistry. The special specialized training and the organizational capacity determined the co-optation for a period of 3 years of Mr. Ion Danilov as a teacher in Cuba.

The best graduates of the Alma Mater institution were invited to work at the department. The activity of teachers was focused on improving the content, methods, forms and means of training, optimizing the ecological and cultural-aesthetic orientation. A special role belonged to the scientific research of the students. Many of the members of the department have dedicated their lives simultaneously to the teaching and research of the plant world, becoming recognized personalities in their respective fields, both in the country and abroad, such as:

image2
Eudochia Zagorneanu

Eudochia Zagorneanu, doctor habilitat, professor. After graduating from the Faculty of Biology and Chemistry, she worked as a lecturer-assistant at the Department of Botany (1961-1963). Subsequently, she devotes himself to research and teaching. Achieves outstanding results in several directions of biology research, such as: the conception of idio adaptive histological carpo types; ontomorphogenesis of the structure of fruits of the genus Lycopersicon (tomatoes); ultrastructure of carotenoidoplasts; he conception of the polystructural organization of the lysosomal apparatus; the initial carpel pattern model of fruit growth and development. Appreciated with the Prize of the Presidium of the Academy of Sciences of the Moldovan SSR; Honorary diploma of the ASM Presidium; Diploma of the National Accreditation and Attestation Council.

Valentin Codreanu

Valentin Codreanu, doctor habilitat in biology. After graduating from the Faculty of Biology and Chemistry, he worked as a lecturer – assistant at the Department of Botany of the Pedagogical Institute in Tiraspol (1963 – 64). Then He devoted himself to scientific activity: head of the Plant Anatomy Laboratory; interim head of the Laboratory of Embryology and Plant Anatomy; principal scientific researcher at the Botanical Garden; author and co-author: scientific papers; monographs, etc.

image1
Andrei Negru

Andrei Negru, doctor habilitat, academician. After graduating from the Faculty of Biology and Chemistry, he worked as a lecturer – assistant at the Department of Botany of the Pedagogical Institute in Tiraspol (1963-66). Subsequently, he devoted himself to scientific activity, becoming a prominent personality, known and appreciated in the country and abroad for his achievements in the field of plant biology, fossil and contemporary flora. Academician Andrei Negru is the founder of the School of Paleobotany in the Republic of Moldova. Author of 127 paleofloristic new taxons to science. He has trained 24 doctors and habilitated doctors in biological sciences. He holds two patents. For his substantial contribution to the development of botanical sciences he was decorated with the state distinction ” Meritul Civic “, “Grigore Antipa” Award, “Dimitrie Cantemir” Medal, First degree diploma of the Government of the Republic of Moldova.

Ana Ștefârță

 Ana Ștefârță, doctor habilitat in biolog. After graduating from the Faculty of Biology and Chemistry, he worked as a lecturer-assistant at the Department of Botany of the Pedagogical Institute in Tiraspol (1965-68). Subsequently, he devoted himself to scientific activity: coordinating scientific researcher in the Flora and Geobotanical Laboratory within the Botanical Garden; head of the Herbarium, active participant in the construction of the Botanical Garden; author and co-author of an appreciable number of scientific papers, monographs, etc.

Anastasia Ștefîrța

Anastasia Ștefîrța, doctor habilitat, research professor. She studied at the State University of Tiraspol (1960-1965), after which she joined the teaching and research process as an assistant at the Department of Plant Physiology (1965-1972). Subsequently, he works within the ASM. The research carried out throughout the period of activity was / are focused on the problem of plant water regime. She has carried out several projects as a scientific leader, The scientific activity is reflected in over 260 papers, including 6 monographs, over 140 articles in prestigious journals and 90 reports at various specialized forums in the country and abroad, brochures and collections of laboratory papers on plant physiology. He holds 27 patents. The scientific-applied elaborations were mentioned at the international salons of inventions with gold, silver, bronze medals, the AGEPI Grand Prize and other distinctions. She holds the WIPO Gold Medal.

Teachers from the Department of Botany (from that period): Valentin Codreanu, Vasile Chirtoacă,, Larisa Neniţă (Zamba), Afanasie Istrati, Ion Pavalache, Ion Mândâcanu, Lucia Malancea, Tudor Seinic, Eugenia Pulbere, Vasile Grati, rigorously selected on the basis of skills and professionalism, together with Vladimir Șubernețchi, doctor, associate professor (docent), Ion Danilov, doctor, associate professor (lecturer), Varvara Colomeicenco, doctor, associate professor (lecturer), Andrei Blajevschi, senior lecturer, Irina Jîlchina, doctor , associate professor (lecturer), Nina Migulea, doctor, associate professor (lecturer) and others, submitted an extensive scientific-didactic activity that contributed to improving the quality of training at the department.

Pulbere Eugenia, associate professor

Eugenia Pulbere, graduate of the Faculty of Natural Sciences and Geography of the Pedagogical Institute of Tiraspol (graduation 1965). During the years 1965–2011 she worked at the Department of Botany, at first as an assistant, senior lecturer, until associate professor (professor). Disciple of academician Boris Matienco. Fields of scientific activity: Botany (Morphology and Anatomy of plants, Plant Systematics), Cytology, Vegetation of Moldova, Botany and the basics of Ecology. She developed and taught university courses in cycle I and cycle II (Master). Author of 55 scientific-methodical papers, including monographs, textbooks and teaching materials. Laureate of the Prize of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova. Appreciated with the Diploma of the Ministry of Education of the Republic of Moldova.

Grati Vasile, doctor habilitat, professor

During the years 1984-2009, the vacant position of head of the Department of Botany is filled by competition by Vasile Grati, doctor habilitat, professor. Graduate of the Faculty of Biology and Chemistry (class of 1963). Areas of scientific activity: Plant cytogenetics (tomatoes), Botany (Morphology and Anatomy of plants, Karyosystematics), Didactics of biology. He has developed and teaches university courses at cycle I and cycle II (Master). He is the author of Scientist Vasile Grati is the co-author of 8 new tomato varieties, six of which are approved in the Republic of Moldova.about 172 scientific and methodological works, including monographs, textbooks and teaching materials. He is the author of a patent and holds two author certifications. Member of the Scientific Seminar on Botany and Didactics of Biology. Member of the Commission of Experts attached to the National Evaluation and Accreditation Committee. Central trainer for the implementation of the Curriculum in middle and high school education. Laureate of the State Award of the Republic of Moldova; Medal holder: “Veteran truda; ” Meritul Civic ” and “Dimitrie Cantemir”.  

The didactic and scientific activity carried out by the department’s staff has permanently contributed to the development of general education and research in the Republic of Moldova. One of the main objectives was and remains – to complete the department with young and talented staff. n this context, the graduates are invited to the department – Eugenia Chiriac, class of 1985 and Boris Nedbaliuc, class of 1986. Adam Begu is an assistant lecturer at the Institute for Scientific Research in the Field of Irrigated Agriculture and Vegetables.

Nedbaliuc Boris, doctor, associate professor

Graduate of the Faculty of Biology and Chemistry (class of 1986). Areas of scientific activity: Taxonomy, Ecology and algae productivity. He has developed and teaches university courses in the first cycle (Bachelor’s degree) and the second cycle (Master’s degree). He is the author and co-author of about 150 scientific-methodical works, including – monographs, textbooks and teaching materials. He completed internships in Romania (Craiova), Poland (Krakow) and Moldova. Participates in internal and institutional projects. Project coordinator with students. Member of the Scientific-didactic Seminar for the teachers from the pre-university institutions „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă” within the Faculty of Biology and Chemistry, UST. Member of the Board of the Faculty of Biology and Chemistry. Between 2001 and 2012 he held the position of dean of the Faculty of Biology and Chemistry. Head of the Laboratory „Biotehnologii ecologice” within the Faculty of Biology and Chemistry. He holds the Diploma of the Ministry of Education of the Republic of Moldova (2014).

Begu Adam, doctor habilitat, professor

Adam Begu, doctor habilitat, professor. In 1988 he successfully defended his doctoral thesis in agriculture and was invited, as a lecturer, to the Department of Botany. Areas of scientific activity: Ecobioindication, Biogeography, Conservation of plant heritage. Dean of the Faculty of Biology and Chemistry (1993-2001). Director of the National Institute of Ecology (2006-2008). uthor and co-author of about 150 scientific publications in the field of botany, irrigated agriculture, bioindication, biogeography, including 6 monographs and popularization articles.

In the summer of 1992, when the war on the Dniester began, an order for the urgent withdrawal of the first Higher Education Institution in Chisinau was issued by the first statesmen of the Republic of Moldova. Thus, the Pedagogical Institute “Taras Șevcenco” in Tiraspol, becomes the State University of Tiraspol (based in Chisinau). The university community, including the members of the department: (with a few exceptions, who decided to stay in Tiraspol) were faced with a new beginning. A work of great responsibility followed: the restoration and arrangement of laboratories and classrooms with appropriate equipment, materials and instruments; creating the conditions for the optimal development of classes, laboratory works and field applications. There were also optimizations between departments. So The Department of Botany merges with the Department of Plant Physiology and Methodology of teaching biology (with the respective professors: Vladimir Macoveev; Mircea Navroțchi; Rodica Nedbaliuc) and the Department of Agricultural Basics (Vladimir Olaru) in a single department – Department of Botany and Plant Physiology.

Macoveev Vladimir, doctor, associate professor

He worked at the Faculty of Biology and Chemistry, the State Pedagogical Institute in Tiraspol, since 1962, at the Department of Biology and the Basics of Agriculture. As a result of the reshuffles within the university, in the period 1992-2013 he worked at the Department of Botany (later Plant Biology). Fields of scientific activity: Genetics, Didactics of biology. Author of about 78 scientific publications. He was a member of the Commission for the Republican Biology Olympiad and a Methodist in teacher training courses in the Republic of Moldova.

Navroțchi Mircea, doctor, associate professor

He worked at the Faculty of Biology and Chemistry, State Pedagogical Institute in Tiraspol, since 1962, at the Department of Plant Physiology and Methodology of Biology Teaching. Fields of scientific activity: Didactics of biology. Author of about 33 scientific publications, including a monograph, manual (co-author). He worked as a Methodist in teacher training courses in the Republic of Moldova.

Nedbaliuc Rodica, senior reader

Graduate of the Faculty of Biology and Chemistry (class of 1988). Areas of scientific activity: Didactics of biology, Contemporary training methods. She developed and teaches university courses in Didactics of Biology, Botany in the first cycle. She is the author and co-author of about 33 scientific-didactic works, out of which 5 textbooks and course materials.

The doctors of agricultural sciences are invited to the newly formed department: Petru Patienco and Elena Iurcu-Străistaru, as well as the recent graduates: Nicolai Aluchi (class of 1993), Stela Gânju (class of 1993), Ion Botezatu (class of 1993); Liliana Zepca (1997 promotion).

Patienco Petru, doctor habilitat, university professor

He worked at the Faculty of Biology and Chemistry, Department of Botany and Plant Physiology, State University of Tiraspol (based in Chisinau), during the years 1993-2015. Fields of scientific activity: Vegetable growing. Author and co-author of about 100 scientific-didactic works, out of which 4 monographs, 3 textbooks and course materials.

Iurcu-Străistaru Elena, associate professor

Fields of scientific activity: Plant physiology, Hydrobiology, Phytopathology. She developed and taught university courses in the first cycle (Bachelor’s degree) and the second cycle (Master’s degree). Author and co-author of about 120 scientific papers.  

Aluchi Nicolai, doctor, associate professor

Graduate of the Faculty of Biology and Chemistry (1993). Areas of scientific activity: Plant physiology, Genetics, General biology. He has developed and teaches university courses at cycle I (Bachelor) and cycle II (Master). He is the author and co-author of over 70 scientific-methodical papers, including monographs and teaching materials. He completed internships in Romania (Craiova), Poland (Krakow) and Moldova. Since 2012 and until now, he holds, through a competition, the position of dean of the Faculty of Biology and Chemistry. Co-author of 4 patents. Co-organizer of the Scientific-didactic Seminar “Training through research for a prosperous society”, 6 editions. President of the Council of the Faculty of Biology and Chemistry. Member of the Senate of the State University of Tiraspol. Appreciated with the Award of the Academy of Sciences of Moldova.

In December 2000, in connection with the Reform of university and pre-university education in the Republic of Moldova, the Department of Plant Biology was formed, further led by Vasile Grati, doctor habilitat, professor.

Chiriac Eugenia, doctor, associate professor

From November 2009 until now, the department is led by Eugenia Chiriac, doctor, associate professor. Graduate of the Faculty of Biology and Chemistry (class of 1985). Areas of scientific activity: Biodiversity and conservation of plant heritage; Didactics of biology. She is concerned with interdisciplinary teaching. She has developed and teaches university courses at cycle I (Bachelor) and cycle II (Master). She is the author and co-author of about 120 scientific-methodical papers, including monographs, textbooks and teaching materials. She completed internships in Romania (Iasi), Poland (Krakow) and Moldova. Coordinator of the Botany Circle. Participates in internal and institutional projects. Member of the Olympic Committee for Biology. Co-organizer and Member of the Scientific-didactic Seminar for teachers from pre-university institutions “Training through research for a prosperous society” within the Faculty of Biology and Chemistry, UST. Member of the Board and Methodical Commission of the Faculty of Biology and Chemistry. Member of the UST Senate. She holds a Diploma from the Ministry of Education of the Republic of Moldova.

During this period, the disciplines at the department are in a continuous process of updating, integrating the new ordinary fields with the basic ones in terms of application and interdisciplinarity, both in the first cycle – (licență) and second cycle – (master).

New tenured staff members are also invited to the department and by cumulation.

Grigorcea Sofia, doctor, associate professor

Graduate of the Faculty of Biology and Chemistry (2008 graduation, bachelor’s degree; 2010 graduation, master’s degree). Field of scientific activity – Agricultural Biotechnology and Mycology. She has developed and teaches university courses at cycle I (Bachelor) and cycle II (Master). She is the author and co-author of about 84 scientific-methodical papers, including monographs, textbooks and teaching materials. Participates in domestic, institutional and international projects. Project director „Tineri cercetători”, project coordinator with students. Member of the Scientific-didactic Seminar for the teachers from the pre-university institutions “Training through research for a prosperous society” within the Faculty of Biology and Chemistry, UST. Member of the Board of the Faculty of Biology and Chemistry. Holder of the Excellence Scholarship of the Government of the Republic of Moldova for 2012. Gold Medal Diploma: European exhibition of creativity and innovation (EUROINVENT), Iaşi-Romania (2015). Gold Medal Diploma at the International Exhibition of Inventions and Innovations “Traian Vuia”, Timisoara; (2015). Mention in the competition for youth in the field of Science, Technology, Literature and Arts, 2015 edition.

Daniela Placinta, assistant, professor of biology, doctoral student

Graduate of the Faculty of Geography, specialty, Geography and Biology (class of 1996). Author of Curriculum and Methodological Guide to Biology, 2019 edition. National trainer for the implementation of the Biology Curriculum, 2019 edition. Author, „Minimum standards for offices in school subjects in general education institutions, Biology”. She is the author and co-author of about 14 scientific-methodical papers. Coordinator of the on-line journal of biology Ritm ProBiologic.

Pavel Pînzaru, PhD, coordinating scientific researcher, associate professor

Graduate of the Faculty of Geography in Tiraspol (1982), specializing in geography and biology. Author and co-author of over 160 scientific papers on the flora and vegetation of the Republic of Moldova, Northern and Southern Bessarabia and Italy, including 11 monographs. Describes 5 new species for science: Saussurea italica Pînzaru (2006), Gentiana annaverae Pînzaru (2009), Viola danielae Pînzaru (2012), Thalictrum delponteanum Pînzaru (2013) 2014, Centaurea x pulberiana Pînzaru (2018). Highlights for the first time in the flora of the Republic of Moldova 31 species of vascular plants. Describes 3 alliances and 13 new science associations in the vegetation of the republic. Activates at the department by cumulation.

Catedra Biologie vegetală contribuie la pregătirea cadrelor de înaltă calificare la următoarele specialități (cu disciplinele respective):

Ciclul I

Frecvența la zi:

Biologie: Morfologia plantelor I; Morfologia plantelor II; Citologia; Microbiologia; Sistematica plantelor I; Sistematica plantelor II; Vegetația Moldovei; Bazele biologice ale agriculturii; Genetica; Biogeografia; Hidrobiologie; Evoluționismul; Fiziologia vegetală; Practica de inițiere.

Ecologie: Morfoecologie vegetală I; Morfoecologie vegetală II; Citologie ecologică; Microbiologie ecologică; Taxonomia vegetală I; Taxonomia vegetală II; Genetica; Biogeografia; Floricultura; Evoluționismul; Ecofiziologia vegetală;Practica de producție; Practica de licență.

Biologie și chimie Morfologia plantelor I; Morfologia plantelor II; Sistematica plantelor I; Sistematica plantelor II; Citologia; Didactica biologiei; Microbiologia; Agrobiologia; Practica pedagogică I; Genetica; Biogeografia;  Evoluționismul; Istoria biologiei; Fiziologia vegetală; Practica de inițiere;  Practica pedagogică II; Practica de licență.

Chimie: Bazele biologiei.

Chimie și biologie: Morfologie vegetală; Sistematica vegetală; Citologia; Didactica biologiei; Fiziologia vegetală; Fitopatologia; Genetica; Hidrobiologie.

Frecvență redusă:

Biologie: Morfologia plantelor I; Morfologia plantelor II; Citologia; Sistematica plantelor I; Sistematica plantelor II; Microbiologia; Genetica; Floricultura; Didactica biologiei; Practica pedagogică I; Biogeografia; Fiziologia vegetală; Istoria biologiei; Practica pedagogică II;  Evoluționismul; Bazele biologice ale agriculturii.

Biologie și sanologie: Morfologia plantelor I; Morfologia plantelor II; Citologia; Sistematica plantelor I; Sistematica plantelor II; Genetica; Floricultura; Didactica biologiei; Practica pedagogică I; Biogeografia; Fiziologia vegetală; Istoria biologiei; Practica pedagogică II;  Evoluționismul; Plantele medicinale;  Microbiologia medicală.

Chimie: Botanică; Fiziologia plantelor.

Ciclul II

Biologie modernă și tehnologii în instruire: Metode contemporane de instruire în biologie; Istoria și metodologia biologiei; Bionica; Fiziologia rezistenței ecologice a plantelor de cultură; Bioindicatorii și evaluarea calității mediului; Micologia experimentală; Flora și vegetația Republicii Moldova; Stagiu de practică la specialitate.

Biologie aplicată: Genetica umană și biologia moleculară; Istoria și metodologia biologiei; Bionica; Fiziologia rezistenței ecologice a plantelor de cultură; Bioindicatorii și evaluarea calității mediului; Micologia experimentală; Flora și vegetația Republicii Moldova; Stagiu de practică la specialitate.

Biologie și psihologia sănătății: Genetica umană și biologia moleculară; Fitoterapia; Microbiologia medicală.

Since the year of the founding of the department and until now all scientific research has been carried out in two directions corresponding to the two subdivisions of the department: Biodiversity, improvement and rational use of natural resources and Contemporary problems of biology teaching.

Currently, the Department of Plant Biology has 4 laboratories:

Laboratory of Morphology and Plant Anatomy

Objectives: the study of the cell – as a structural and functional unit of the living; knowledge of the structure, ultrastructure, chemical composition, reproduction, differentiation and methods of studying prokaryotic and eukaryotic cells. studying the particularities and diversity of the structure of plant organisms, in terms of the function and changes in the evolution of organs (vegetative and generative) depending on ecological conditions; studying the diversity of plant reproduction and the evolution of sexual reproduction; the evolutionary study of the diversity of vital forms as a result of the interaction with the environment.

The research group is active in the laboratory: Plant cytogenetics and plant breeding.

Plant Systematics Laboratory

Objectives: to study the principles, methods and rules for classifying the plant world in terms of knowledge, distribution and rational use of plant resources on Earth, including the adaptation of plant organisms to different living conditions; studying the kinship links between different groups of plant organisms, awareness of the need to protect and conserve biodiversity in the current conditions; accumulation and systematization of information in the elaboration of principles and procedures for the use and conservation of phytocenoses; studying the links between plant and animal communities and their components in terms of geographical and anthropogenic factors.

Within the Plant Systematics laboratory there are 2 research groups: Algology and Mycology and Monitoring and bioindication of terrestrial ecosystems;

Plant Physiology Laboratory

Objectives: knowledge of the physiological-biochemical and molecular mechanisms of the vital processes of plants; knowledge of the essence of the most important vital processes – photosynthesis, respiration, growth and development of the plant organism; familiarizing students with the diversity of microorganisms and their role in nature, the national economy and medicine; studying the structural and taxonomic peculiarities of phytoparasites detected in different agrocenoses.

Within the Laboratory of Plant Physiology, 2 research groups are active: Water status and regulation of water homeostasis in the interconnection of organs “roots-stems-leaves” in corn and Studying different fruit crops according to resistance to the action of stressed biotic factors, pathogens and phytophagous;

Biology Didactics Laboratory

Objectives: familiarizing students with the content of the curriculum, biology textbooks, additional literature on biological subjects and the specifics of their teaching in the modern school. theoretical knowledge of the study material, identification of methods and forms of work with students in order to design and organize lessons in biology teaching

The research group is active in the laboratory: Learning through research through the prism of interdisciplinarity.

Within the Faculty of Biology and Chemistry, the Scientific Laboratory of Ecological Biotechnologies operates in a cluster with the Department of Plant Biology, led by Boris Nedbaliuc. Here, students have the opportunity to conduct scientific research in various biological, chemical, etc. disciplines. working on various projects.

Of particular interest to students is the „Botanist” circle, whose meetings are often attended by students and teachers from many high schools and centers of excellence.

Most of the professors at the department are involved in the elaboration of the materials and the party of the Biology Olympiad (zonal and republican).

The social and political changes of the country in the last period were also reflected on the activity of the department.

In this context, the members of the department are always concerned with: the permanent improvement of the training and research conditions of biology students; periodic review / elaboration of curricula (analytical programs) for the course units of the department; promotion at a high scientific-methodical level of fundamental courses, specialization, seminars, practical and laboratory works; organizing individual and extracurricular work with students; directing the process of elaboration and defense of bachelor’s and master’s theses; organizing and conducting scientific research, highlighting the applicative aspect, implementing some aspects in the instructive-didactic process; organizing and directing pedagogical practice, internships in production, bachelor’s and master’s degrees, etc.

The year 2020 began with a new challenge both for our country and for the whole world, the pandemic – COVID-19. The entire civil society intervened with response measures to mitigate the impact of this infection on the education system. The members of the Plant Biology department, along with the entire teaching staff of Tiraspol State University, mobilized to find technical solutions in order to facilitate the training of students in online format, using as a tool – information technologies. Under these conditions, students and teachers already communicate not in the classroom, but at home, at the computer monitor, so that the study process is not stopped. Several educational platforms are used, to which students have access to course materials, and have the opportunity to send to teachers the topics completed, including individual work. Thus, the activity of the department members demonstrates that the return from quarantine to the normal training process will have a positive impact on the more efficient use of digital tools in various instructive-educational activities.

  • Revizuirea periodică/elaborarea curriculumurilor (programelor analitice) pentru unitățile de curs ale catedrei;
  • Promovarea la un nivel științifico-metodic înalt a cursurilor fundamentale, de specializare, seminarelor, lucrărilor practice și de laborator;
  • Organizarea lucrului individual cu studenții; dirijarea procesului de elaborare și susținere a tezelor de licență și de master;   
  • Organizarea și efectuarea cercetărilor științifice, evidențierea aspectului aplicativ,  implimentarea unor aspecte în procesul instructiv-didactic;
  • Organizarea și dirijarea practicii pedagogică, stagiilor de inițiere în producție, de licență și de master.