Manifestări științifice 2022

Nr. crt. Denumirea manifestării Organizatori Data desfășurării Locul desfășurării (adresa) Informație de contact (persoana responsabilă / telefon, e-mail)
I. CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINȚE INTERNAȚIONALE
1Conferinţa ştiinţifico-practică internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a IX-a
Anunț / Program / Rezoluția
UST, Facultatea de Biologie și Chimie19-20 martie 2022Chișinău, str. Drumul Viilor, 26A, UST
II. CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINȚE NAȚIONALE
1Conferinţa republicană a cadrelor didactice
Anunț / Program / Rezoluția
UST26-27 februarie 2022

Prorector activitate științifică                  Diana ANTOCI, dr., conf. univ.