Conferințe

Nr. crt. Denumirea manifestării Organizatori Data desfășurării Locul desfășurării (adresa) Informație de contact (persoana responsabilă / telefon, e-mail)
CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINȚE INTERNAȚIONALE
1Congresul internațional moldo-polono-roman Educație, politici, societate UST, Centrul de Istorie și Cultură Poloneză13-15 mai 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Sala de festivităţiValentin Constantinov,
dr. hab., conf. univ.
walentconstant@yahoo.fr
022-75-49-24
2Conferinţa ştiinţifică internațională Cultura cercetării pedagogice: provocări și tendințe contemporane, Ediția I-aUST, Departamentul Didactica Științelor, Centrul de cercetări și inovații pedagogice, Școala Doctorală „Științe ale educației” 5-6 iunie, 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Bloc I, Sala de festivități Google MeetBorozan Maia,
prof. univ., dr. hab. maiaborozan1963@gmail.com
060520050
Andrițchi Viorica,
prof. univ., dr. hab.
vandritchi@mail.ru
3Simpozionul ştiinţific internaţional Sisteme informaționale geograficeUST, Facultatea de Geografie15-16 octombrie 2021Drumul Viilor, 26A, USTTudor Castraveţ,
dr., conf. univ. tcastravet@gmail.com 022798419
4Conferința științifică internațională Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale (concept STEAM)UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, Departamentul Didactica Științelor29-30 octombrie 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, UST, Sala de festivități Liubomir Chiriac,
dr. hab., prof. univ. llchiriac@gmail.com
022-75-49-24
5Conferința ştiinţifico-didactică internațională Probleme actuale ale matematicii și informaticii (EDIȚIA A 3-a) UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale26-27 noiembrie 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Sala de festivități Dumitru Cozma,
prof. univ.
dcozma@gmail.com
022-75-49-24
CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINȚE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
1Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională, ediția a VIII-a Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăUST, Facultatea Biologie și Chimie20-21 martie 2021Chișinău, Drumul Viilor, 26 A, UST, Sala de festivităţi Nicolae Aluchi,
dr., conf. univ.
n_aluchi@yahoo.com
022-20-05-36
2Conferința științifică cu participare internațională Educația lingvistică și literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane, Ediția a II-aUST, Facultatea de Filologie20-21 mai 2021Chișinău, Str. Drumul Viilor, UST, Blocul B, sala 109 sau/și online Anatol Ionaș,
dr., conf. univ.
anatolie.ionaș@gmail.com
069244403
Natalia Străjescu,
dr., conf. univ.
strajescu.natalia@mail.ru 069629455
3Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională Învățământul superior: tradiţii, valori, perspectiveUST1-2 octombrie 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Sala de festivităţi Lora Moşanu-Şupac,
dr., conf. univ.
moshanu_ssust@yahoo.com
022-24-40-85
4Conferința ştiinţifico-practică cu participare internațională Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii, Ediția I-a UST, Departamentul didactica științelor, Centrul de cercetări și inovații pedagogice Catedra „Pedagogie și psihologie generală” 30-31 octombrie, 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Bloc I, Sala de festivități Google Meet Borozan Maia,
prof. univ., dr. hab.
maiaborozan1963@gmail.com 060520050
Rusu Elena,
conf. univ., dr.
manuil_elena@mail.ru
5Conferința națională cu participare internațională Educația în fața noilor provocări UST, Facultatea de Pedagogie5-6 noiembrie, 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Galina Chirică,
dr., conf. univ.
chiricagalina@gmail.com
022-75-06-44
CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINȚE NAȚIONALE
1CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE UST27-28 februarie 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Sala de festivităţi Eduard Coropceanu,
dr., prof. univ.
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
2CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ UST 28 aprilie 2020Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Drumul Viilor, 26A, UST Lora Moşanu-Şupac,
dr., conf. univ.
moshanu_ssust@yahoo.com
022-24-40-85
ALTE TIPURI DE MANIFESTĂRI: SESIUNI, SEMINARE, MESE ROTUNDE, COLOCVII
1Concurs Republican al elevilor la fizică Fizica altfel. Dincolo de aparențe UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale05 martie 2021Online Mihail Calalb
mcalalb@hotmail.com
079-55-77-09
2Workshopul Educația interculturală în contextul predării/învățării limbii străine UST, Facultatea de Filologie 27 martie 2021Chișinău, Str. Drumul Viilor, 26 A Blocul B, UST sau online Tatiana Ciorba-Lașcu
tatianaciorba@yahoo.com
079446053
3Workshopul Abordarea integrata a învățarii prin tehnologii interactive la geografie UST, Facultatea de Geografie MartieChișinău, Str. Drumul Viilor, 26 A Blocul B, UST Elena Sochircă,
dr., conf. univ.
geo.sochirca.elena@gmail.com
022798419
4Masă rotundă Direcții de management al cercetării și transferului inovațional în învățământul superior UST, Centrul de cercetări și inovații pedagogice Martie, 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Bloc I, Sala de festivități Google Meet Borozan Maia,
prof. univ., dr. hab.
060520050 maiaborozan1963@gmail.com
5Concursul național cu elevii în colaborare cu MECC Mediul local și dezvoltarea durabilă UST, Facultatea de Geografie Mai 2020Chișinău, Str. Drumul Viilor, 26 A Blocul B, UST Ion Mironov,
dr., conf. univ.
mironovioan@gmail.com
022-79-84-19
6Workshopul Tehnologii performante în educație UST Iunie 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 Sala de festivităţi Eduard Coropceanu,
dr., prof. univ.
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
7Workshopul Evaluarea rezultatelor școlare: realizări și perspective UST, Facultatea de Pedagogie 11 iunie, 2021Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5 UST Silvia Golubițchi,
dr., conf. univ.
Silvana_g@mail.ru
8Școala de vară pentru elevi Tânărul investigator UST, Facultatea Biologie și Chimie Iunie, 2021Chișinău, Str. Drumul Viilor, 26 A Blocul B, UST Eduard Coropceanu,
dr., prof. univ.
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
9Școala de vară pentru studenți Cercetări interdisciplinare UST, Facultatea Biologie și Chimie Iunie, 2021Chișinău, Str. Drumul Viilor, 26 A Blocul B, UST Eduard Coropceanu,
dr., prof. univ.
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
10Seminarul republican cu profesorii școlari Seminar științifico-metodic „didactica chimiei și biologiei” UST, Facultatea Biologie și Chimie Ianuarie, Aprilie, Octombrie 2021 Chișinău, Str. Drumul Viilor, 26 A Blocul B, UST Eduard Coropceanu,
dr., prof. univ.
coropceanu.eduard@ust.md
022-75-49-24
11Seminarul republican cu profesorii școlari Seminarul metodologic republican al profesorilor de fizică UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale Ianuarie, martie, septembrie, noiembrie, 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, UST, sala 309 Viorel Bocancea,
dr., conf. univ.,
vibocancea@gmail.com
022-75-49-24
12Atelier Internațional Clasa digitalizată. Realizări recente UST, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale UST,28 octombrie 2021 Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, sau online Mihail Calalb,
mcalalb@hotmail.com
079-55-77-09

Prorector activitate științifică                                                         Lora MOȘANU-ȘUPAC, dr., conf. univ.