Proiecte de cercetare

LISTA PROIECTELOR INSTITUŢIONALE ÎN DERULARE
ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN TIRASPOL
CIFRU PROIECT DENUMIRE PROIECT  DIRECTOR DE PROIECT 
15.817.02.18F Cercetarea structurilor funcţional-topologice şi aplicaţiile lor CIOBAN Mitrofan, academician
15817.06.10A Studiul strategiilor didactice de aplicare a metodei investigărilor ştiinţifice în medii virtuale de învăţare activă CALALB Mihai, dr., conferenţiar universitar
15.817.06.11A  Metodologii de formare continuă asistată de calculator a profesorilor de matematică şi informatică LUPU Ilie, dr.hab., profesor universitar
15.817.02.19F Cercetarea modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în antimonidul de galiu sub influenţa dopanţilor din grupele elementelor de tranziţie şi pămînturi rare şi a interacţiunii donor-acceptor POSTOLACHI Igor, dr., conferenţiar universitar
15.817.06.12A Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile MIRONOV Ion, dr., conferenţiar universitar
15.817.02.40A Studiul acţiunii antropice asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populaţiei mun. Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea competenţelor transdisciplinare în procesul educaţional MOŞANU-ŞUPAC Lora, dr., conferenţiar universitar
14.819.02.21A Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi ai unor metale tranziţionale cu proprietăţi utile şi arhitectură supramoleculară  PUŢUNTICĂ Vitalie, dr., conferenţiar universitar
15.819.06.16A Evaluarea geodemografică a calităţii populaţiei Republicii Moldova SOCHIRCĂ Elena, dr., conferenţiar universitar