Consilii științifice

Consilii Ştiinţifice Specializate

D 36-13.00.02-27.03.08 – Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

 • Preşedinte Ilie Lupu, doctor habilitat, profesor universitar
 • Secretar ştiinţific Dorin Afanas, doctor, conferenţiar universitar

http://www.cnaa.md/institutions/ust/css/D36130002270308/

Seminar de profil

13.00.02 Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

 • Preşedinte Hariton Andrei, doctor, profesor universitar
 • Secretar ştiinţific Bocancea Viorel, doctor, conferenţiar universitar

http://www.cnaa.md/seminars/

Consiliul ştiinţific al UST

 1. Moşanu-Şupac Lora, dr., conferenţiar universitar – preşedinte
 2. Cioban Mitrofan – academician, dr.hab., profesor universitar
 3. Calmuţchi Laurenţiu – dr.hab., profesor universitar
 4. Gheorghiţă Eugen – dr. hab., profesor universitar;
 5. Cozma Dumutru – dr., conferenţiar universitar
 6. Grati Vasile – dr. hab., profesor universitar
 7. Lungu Alexandru – dr. hab., profesor universitar
 8. Sofroni Valentin – dr. hab., profesor universitar
 9. Lupu Ilie – dr. hab., profesor universitar
 10. Hariton Andrei – dr., profesor universitar
 11. Botnari Valentina – dr., conferenţiar universitar
 12. Gherlovan Olga – dr., conferenţiar universitar
 13. Bocancea Viorel – dr., conferenţiar universitar
 14. Sali Larisa – secretar ştiinţific