Centrul Național de Cercetare și Educație Ecologică

I. DATE DE CONTACT

Adresă CCEE: ,, Centrul de Cercetare și Educație Ecologică, str. Drumul Viilor 26A, blocul II de studii al Universității de Stat din Tiraspol, biroul 404. MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Acronim CNCEE
Șef Centrului Cozari Tudor
Număr de telefon +37379586636
Email cozaritudor@gmail.com
Email Centru cozaritudor@gmail.com
Web https://ust.md/cercetari-stiintifice/

II. PREZENTARE

Centrul de Cercetare și Educație Ecologică este subdiviziune componentă a Facultății de Biologie și chimie a UST și își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de funcționare a Centrului Național de Cercetare și Educație Ecologică CCEE (proces-verbal nr. 6 din 28 ianuarie 2020 al ședinței Senatului UST).

III. DIRECȚII DE CERCETARE

  • Cercetarea stării mediului natural și antropic din Republica Moldova, a diversității biologice și a căilor de redresare a componentelor naturale prin metode efective de publicitate și de educație a grijii față de natură la nivel local, regional și nașional;
  • Realizarea educației ecologice în rândurile profesorilor școlari de biologie, geografie și a altor disciplini conexe științelor naturii prin organizarea meselor rotunde a seminarelor și cursurilor online pe subiectele stringente ecologice;
  • Elaborarea unor  materiale științifico-didactice despre diversitatea biologică și de educație ecologică pentru sistemul preuniversitar și universitar și implementarea lor în sistemul de educație național;
  • Crearea unei baze de date ilustrative despre diversitatea biologică și starea mediului la nivel național (imagini, filme video, atlase electronice interactive) pentru utilizare digitală în liceele, colegiile și universitățile republicii;
  • Organizarea unor seminare și cursuri de specializare în domeniul educației ecologice cu elevii, profesorii, membrii ONG-lor de profil și a altor tineri specialiști din domeniul protecției mediului.