Centrul de Cercetări Economico-Geografice

I. DATE DE CONTACT

Adresă Centrul de Cercetări Economico-geografice, str. Drumul Viilor 26A, blocul II de studii al Universității de Stat din Tiraspol, biroul 209. MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Acronim CCEG
Șef de laborator Mamot Vitalie
Număr de telefon +37379430467
Email mamot.vitalie@ust.md
Email laborator mamot.vitalie@ust.md
Web https://www.facebook.com/groups/centrul.cercetari.economico.geografice

II. PREZENTARE

Centrul de Cercetări Economico-Geografice este subdiviziune componentă a Facultății de Geografie a UST și își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de funcționare a Centrului de Cercetări Economico-Geografice CCEG (proces-verbal nr. 2 din 28 septembrie 2021 al ședinței Senatului UST).

III. DIRECȚII DE CERCETARE

  • Studii cu privire la evoluția calității vieții populației în Republica Moldova în dinamică temporală și spațială;
  • Cercetări cu privire la evoluția demografică, social, economică și culturală a populației Republicii Moldova.
  • Evaluarea impactului rețelei de transport rutier asupra perspectivelor de dezvoltare rurală și regională în Republica Moldova.
  • Organizarea managementului destinațiilor turistice prin relația eficiență-rentabilitate-performanță și investigarea interdependenței dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și turism durabil prin prisma indicatorilor de evaluare a activității turistice din Republica Moldova.