Centrul de cercetare Ecuații Diferențiale și Algebre

I. DATE DE CONTACT

AdresăCentrul de cercetare ecuații diferențiale și algebre, str. Gh. Iablocikin 5, blocul I, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Republica Moldova, MD-2063
Șef de laboratorDumitru COZMA
Emaildcozma@gmail.com

II. ACTIVITĂȚILE DE CERCETARE

Domeniul științific – Matematică
Domeniul fundamental – Matematică și Științe ale Naturii

III. DOMENII DE CERCETARE

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice se desfășoară pe o serie de domenii de cercetare, specifice specializărilor din cadrul Catedrei Analiză Matematică și Ecuații Diferențiale:

 • Studiul calitativ al ecuațiilor diferențiale;
 • Integrabilitatea sistemelor de ecuații diferențiale;
 • Teoria stabilității în sistemele diferențiale;
 • Algebre Lie, algebre graduate, algebre și baze Gröebner;
 • Algebră computațională;
 • Metodele algebrice, geometrice şi funcţionale în studiul ecuaţiilor;
 • Rezolvabilitate ecuațiilor integrale singulare cu translații de tip Carleman;
 • Aplicații ale sistemelor dinamice în alte științe.

IV. DIRECȚII DE CERCETARE

În cadrul acestor domenii de cercetare au fost dezvoltate 4 direcții principale de cercetare:

 1. Teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale;
 2. Teoria algebrelor Lie şi algebrelor graduate ale invarianţilor la ecuaţiile diferenţiale;
 3. Teoria stabilității după Lyapunov guvernată de sisteme diferențiale multidimensional;
 4. Probleme de frontieră a lui Riemann şi a ecuaţiilor integrale singulare.