Centrul Cercetare și Transfer a Tehnologiilor Inovationale in Sistemul Educational (CTTISE)

I. PREZENTARE

Centrul Cercetare și Transfer a Tehnologiilor Inovaționale în Sistemul Educațional este fondat de către membrii Catedrei Pedagogia și Metodica Învățământului Primar a Facultătii Pedagogie a Universității de Stat din Tiraspol (cu sediu la Chișinău), în anul 2021.

Scopul Centrului este de a realiza proiecte de cercetare-dezvoltare din domeniul științelor educației și de a transfera tehnologii inovationale în sistemul educational.

Centrul va funcționa în baza planului său de activitate, coordonat cu planul de cercetare al Catedrei și obiectivele de cercetare ale personalului științific încadrat în vederea realizării cercetărilor fundamentale, aplicative, transferului inovațional și prestării serviciilor metodico-științifice.

Pentru mai multă relevanță educațională, socială și economică, obiectivele Centrului vor fi conectate pe termen lung cu prevederile Obiectivelor de dezvoltare durabilă 2020, ale Strategiei Educație 2030, iar pe termen mediu cu prevederile Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023.

II. OBIECTIVE ȘI DIRECȚII PRINCIPALE DE ACTIVITATE

 • Fundamentarea teoretică a unor noi domenii de cercetare cu impact aplicativ pronunțat.
 • Paradigma constructivistă în pedagogia contemporană.
 • Inovarea sistemului national de evaluare a rezultatelor scolare din perspectiva paradigmei competențelor.
 • Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice în contextul noilor condiţii social-economice şi educaţionale.
 • Educația în fața noilor provocări.
 • Dezvoltarea intelectuală a elevilor în condițiile secolului XXI
 • Management educațional.
 • Individualizarea și diferențierea instruirii.
 • Cultura comunicării pedagogice.
 • Tehnologii informaționale și comunicaționale în educație.
 • Educație nonformală și informală – formă și modalitate de realizare a educației pe parcursul întregii vieți.
 • Pedagogie, didactica genarală, didcatica artei.
 • Dimensiuni psihosociale ale educației.
 • Antreprenoriat social.
 • Didactica limbii di literaturii romane in clasele primare
 • Formarea competențelor cheșie din perspectiva învățării pe parcursul vieții.
 • Formele de educație: microcalificări și calificări.
 • Alte direcții.

III. ACTIVITĂȚI

 • Stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte centre ştiinţifice preocupate de probleme similare cu scopul adaptării şi aplicării rezultatelor ştiinţifice din domeniul Științelor educației la soluţionarea problemelor ce apar în societatea noastră şi cu scopul promovării rezultatelor obţinute de UST;
 • Sistematizarea informaţiei ştiinţifice cu scopul de a facilita accesul colaboratorilor, studenţilor şi masteranzilor UST la rezultate ştiinţifice actuale  din domeniul Științelor Educației.
 • Participarea la concursuri pentru obținerea granturilor și proiectelor în domeniile de cercetare și transfer inovațional al Centrului.