Anunțuri

CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL organizează CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE în perioada 28-29 FEBRUARIE 2020 Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, cercetătorilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului. Conferinţa ştiinţifico-metodică are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în […]

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ”

AVIZ la 21-22 martie 2020 FACULTATEA BIOLOGIE ŞI CHIMIE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN TIRASPOL (Republica Moldova, Chişinău, Str. Drumul Viilor 26A) organizează CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” CONSACRATĂ JUBILEULUI „90 DE ANI AI FACULTĂŢII BIOLOGIE ŞI CHIMIE” Evenimentul este organizat în mod special cu scopul diseminării experienței acumulate de cadrele didactice, […]

Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice cu titlul „Conceptualizarea proiectării şi organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar”

Şcoala Doctorală „Ştiinţe ale Educaţiei” a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă pentru data de 7 februarie, 2020, ora 14:00 în sala 108, blocul 1 a  Universităţii de Stat din Tiraspol (MD-2069, Republica Moldova, mun. Chişinău, […]

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ, Ediţia a III-a “Orientări axiologice ale constructivismului în educația modernă”

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL FACULTATEA DE PEDAGOGIE în parteneriat cu IPÎ LICEELE TEORETICE ”Orizont” Str. Mircea cel Bătrîn, 10/2, tel. 33-97-77;   e-mail: lic.orizont@gmail.com organizează şi Vă invită în calitate de participant activ la lucrările CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICO-PRACTICE NAŢIONALE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ, Ediţia a III-a “Orientări axiologice ale constructivismului în educația modernă” care se va desfăşura […]

SE ANUNTA SUSTINEREA TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE PEDAGOGICE

Candidat:   Mihăilescu Natalia Conducător ştiinţific: Andrițchi Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01-00 Tema tezei:  Managementul eticii în instituția școlară  Specialitatea:  531.01. Teoria generală a educației Data:  30.01.2020,  ora 140 Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin, 5, sala 108, blocul 1. Teza de doctor şi rezumatul […]

Sincere condoleanțe primului președinte al Republicii Moldova, domnului Mircea Snegur!

Colectivul Universității de Stat din Tiraspol exprimă profunde condoleanțe primului președinte al Republicii Moldova, domnului Mircea Snegur,   Doctor Honoris Causa al universității, în legătură cu decesul soției sale Georgeta Snegur. Dumnezeu s-o odihnească în pace în împărăția Sa.

Concurs – Mobilitate academică pentru cadrele didactice la Universitatea din Genova!

Concurs! 2 Burse de mobilitate academică Erasmus+ la Universitatea din Genova (Italia) pentru cadrele didactice ale Universității de Stat din Tiraspol Se anunță concurs pentru 2 mobilități Erasmus+ (predare/formare) laUniversitateadin Genova (Italia). Durata mobilității:  6 zile (fără zilele pentru deplasare). La concurs pot participa cadrele didactice ale Universității de Stat din Tiraspol. Candidații selectați vor […]

Concurs – Mobilitate pentru masteranzi la Universitatea din Genova (Italia)!

4 Burse Erasmus+ a câte 4 luni la Universitatea din Genova (Italia) pentru masteranzii Universității de Stat din Tiraspol Se anunță concurs pentru 4 mobilități Erasmus+ a câte 4 luni laUniversitateadin Genova (Italia). La concurs pot participa masteranzii Universității de Stat din Tiraspol, anul I. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în perioada februarie – mai […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT DE SUSȚINERE PUBLICĂ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat de susținere publică Candidat: POPOV Lidia Conducător ştiinţific: Liubomir Chiriac, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar Tema tezei: Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic prin utilizarea tehnologiilor interactive Specialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară Data: 20 ianuarie 2020 Ora: 1300 Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul […]

The national scientific-practical conference with international participation CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

For  the teaching staff from the preuniversitary and universitary institutions Tiraspol State University The Faculty of Pedagogy in partnership with The PED Theoretical Lyceum “ORIZONT” Is inviting YOU as an active participant in the works of the national scientific-practical conference with international participation CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICO-PRACTICE NAŢIONALE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ, 3rd edition “Axiological orientations of constructivism […]