ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL AD-HOC

Miercuri, 26 august 2020, ora 13.00,  în şedinţa online a Seminarului Științific de Profil ad-hoc din cadrul Universității de Stat din Tiraspol va fi examinată teza de doctor în științe ale educației a doamnei DUMINICĂ Stella cu tema: FORMAREA CULTURII PEDAGOGICE A FAMILIEI DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI DE GEN A PREȘCOLARILOR, Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației.

Conducător ştiinţific: CUZNEȚOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.

Teza de doctorat poate fi consultată aici.

Ședința se va desfășura online, Platforma Skype, SSP_UST https://join.skype.com/cxPn8kjX0hnV