Avize

ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Miercuri, 08 mai 2019 , ora 14 00 ,  în şedinţa Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531. Pedagogie generală; 533. Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației; 533.01. Pedagogie universitară) va fi examinată  teza de doctor în științe pedagogice a dnei MUNTEANU Tamara, cu tema: FORMAREA ATITUDINILOR MORALE LA COPII ÎN CADRUL […]

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC INTERNAȚIONAL dedicat aniversării 40 de ani de activitate a Facultății PEDAGOGIE „TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL FACULTATEA PEDAGOGIE organizează SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC INTERNAȚIONAL dedicat aniversării 40 de ani de activitate a Facultății PEDAGOGIE  „TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” Chișinău Republica Moldova 18-19 OCTOMBRIE 2019 Evenimentul se adresează cercetătorilor, cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în Știinţele educaţiei şi celor interesaţi de problemele învăţământului. Simpozionul ştiinţific are drept scop diseminarea […]

ZIUA UȘILOR DESCHISE

La 06 aprilie 2019, ora 09:30, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) organizează ZIUA UȘILOR DESCHISE. În cadrul facultăților programul va include un șir de activități: victorine, workshop-uri, seminare pentru profesori, vizitarea laboratoarelor și sălilor de studii etc. Viitorii abiturienți vor fi familiarizați cu oferta educațională și oportunitățile oferite de Universitatea de […]

Simpozionul științific internațional „Tradiție și Inovație în Educație”

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL FACULTATEA PEDAGOGIE organizează SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC INTERNAȚIONAL dedicat aniversării 40 de ani de activitate a Facultății PEDAGOGIE  „TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” Chișinău Republica Moldova 18-19 OCTOMBRIE 2019   Evenimentul se adresează cercetătorilor, cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în Știinţele educaţiei şi celor interesaţi de problemele învăţământului.   Simpozionul ştiinţific are drept […]

Susținerea tezei de doctor în științe pedagogice în consiliul științific specializat D 531.01 – 12, candidat DARAWSHA Ahlam

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat Candidat: DARAWSHA Ahlam Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01 – 12 Tema tezei: Dinamica motivaţiei de învăţare la elevii claselor primare din Israel (sectorul arab) Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: […]

Susținerea tezei de doctor în științe pedagogice în consiliul științific specializat D 36.531.01 – 04, candidat BOUTBOUL Michal

Candidat: BOUTBOUL Michal Conducător ştiinţific: BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, profesor universitar interimar Consiliul ştiinţific specializat: D 36.531.01 – 04 Tema tezei: Impactul mediului educațional asupra evoluției lingvistice a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar obișnuite și logopedice Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: 16 aprilie 2019 Ora: 1400 Local: Universitatea de Stat din […]

Lista elevilor învingători la Concursul absolvenţilor la Matematică, 2019

În periada 11 februarie 2019 – 23 februarie 2019 facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) a organizat „Concursul absolvenţilor la matematică”. În acest an la acest concurs au participat 269 de elevi. Lista celor învingători este atașată mai jos.

Aniversarea a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic

În 2019 celebrăm aniversarea a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic, format de cooperare prin care Republica Moldova, alături de Azerbaidjan, Bielarus, Ucraina, Armenia și Georgia, dezvoltă relații armonioase cu Uniunea Europeană. Cu acest prilej, Universitatea de Stat din Tiraspol, prin Modulul Jean Monnet, Programul ERASMUS +, organizează forumul de discuții dedicat provocărilor și […]

Congresul Știinţific Internaţional moldo-polono-român

INVITAȚIE           Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău (Republica Moldova) în parteneriat cu Universitatea Pedagogică din Cracovia (Polonia), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea din Craiova (România), organizează în perioada 1-4 aprilie 2019 Congresul Știinţific Internaţional moldo-polono-român: Educaţie, Politică şi Societate. Secțiile conferinței: Științe ale educației Științe politice și integrare […]

Conferinţa Ştiinţifică anuală studenţească

AVIZ Miercuri, 24 aprilie 2019 va avea loc ediţia a 68-a a Conferinţei Ştiinţifice anuale studenţeşti. În conformitate cu ordinul nr. 33 din 6 februarie 2019, fiecare catedră UST va organiza câte o secţie în domeniul ştiinţific corespunzător. Cele mai bune lucrări ştiinţifice studenţeşti vor fi premiate şi recomandate pentru publicare. Înregistrarea participanţilor va avea […]

Susținerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat D 531.01 – 23

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat Candidat: ATAMNI Kamli Conducător ştiinţific: ZUBENSCHI Ecaterina, doctor în pedagogie, conferențiar                               universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01 – 23 Tema tezei: Managementul programelor de tutorat pentru incluziunea elevilor cu   tulburări emoționale și de comportament în școala de cultură generală din Israel Specialitatea: […]

CALL FOR CONGRESS

CALL FOR CONGRESS Tiraspol State University, located in Chisinau (the Republic of Moldova) in partnership with the Pedagogical University of Krakow (Poland), University „Alexandru Ioan Cuza” of Iași and University of Craiova (Romania), is organizing the Moldovan-Polish-Romanian International Scientific Congress: Education, Politics and Society on April 1-4, 2019. Venue of the event: Tiraspol State University, […]