Avize

Международная научно-практическая конференция «Традиции и инновации русистики в культурном пространстве СНГ: состояние и перспективы»

Филологический факультет Тираспольского государственного университета  (г. Кишинев), Молдова АНО ВО «Российский новый университет» (г. Москва), Россия Кафедра языков и коммуникации КГПУ им. И. Крянгэ, (г. Кишинев), Молдова Кафедра славистики БГУ им. А. Руссо, г. Бельцы, Молдова             Глубокоуважаемые коллеги! Приглашаем  вас  принять участие в paботе Международной научно-практической конференции «Традиции и инновации русистики в культурном пространстве […]

Пресс релиз

С 04 по 05 ноября 2019 года Тираспольский государственный университет станет гостеприимной  научной площадкой для проведения конференции «Традиции и инновации русистики в культурном пространстве СНГ: состояние и перспективы». В научном форуме примут участие не только вузы-партнеры стран СНГ по международному проекту «Актуальные мотивационные установки при изучении русского языка – неотъемлемый шаг к осознанию престижности его […]

Международной научно-практической конференции «Традиции и инновации русистики в культурном пространстве СНГ: состояние и перспективы»

Филологический факультет Тираспольского государственного университета  (г. Кишинев), Молдова АНО ВО «Российский новый университет» (г. Москва), Россия Кафедра языков и коммуникации КГПУ им. И. Крянгэ, (г. Кишинев), Молдова Кафедра славистики БГУ им. А. Руссо, г. Бельцы, Молдова             Глубокоуважаемые коллеги! Приглашаем  вас  принять участие в paботе Международной научно-практической конференции «Традиции и инновации русистики в культурном пространстве […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN COMISIA DE SUSȚINERE PUBLICĂ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Comisia de susținere publică Candidat: DETCOVA Anna Conducător ştiinţific: LUPU Ilie, doctor habilitat, profesor universitar                                                                       Tema tezei: Impactul matematicii în însuşirea disciplinelor profesionale în sistemul învăţămăntului secundar profesional Specialitatea: 532.02. Didactică școlară (pe trepte și discipline de învățământ) Data: 18 noiembrie 2019 Ora: 1400 Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, […]

ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL CU TEMA „EVALUAREA COMPETENȚELOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”

ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL Joi, 07 noiembrie 2019, ora 1400,  în şedinţa Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531.Pedagogie generală; 533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară) va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice a dnei STRATAN Victoria cu tema: EVALUAREA COMPETENȚELOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL […]

Examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice „Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din domeniul socio- juridic prin utilizarea tehnologiilor interactive”, autor Popov Lidia

Marți, 15 octombrie 2019, la ora 13.00, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 532. Didactica ştiinţelor (exacte) în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău). Ordinea de zi: Examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice la specialitatea 532.02. Didactica școlară (informatica) Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din domeniul […]

Concurs pentru admiterea la studii doctorale pentru anul 2019-2020

AVIZ Şcoala Doctorală ”Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ Şcoala Doctorală ”Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației, care activează în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, anunță concurs pentru admiterea la studii doctorale pentru […]

Susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat D 533.01–13, candidat GOREA Svetlana

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat Candidat: GOREA SvetlanaConducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitarConsiliul ştiinţific specializat: D 533.01–13Tema tezei: Abordarea comunicativ-didactică a formării competenţei didactice a studenţilor pedagogiSpecialitatea: 533.01. Pedagogie universitarăData: 24 octombrie 2019Ora: 1400Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul 1, sala 108, […]

Conferința științifică națională cu participare internațională Învățământ superior: tradiții, valori, perspective

În atenția tuturor persoanelor care s-au înregistrat laConferința științifică națională cu participare internațională Învățământ superior: tradiții, valori, perspectivecare se va desfăşura în perioada 27 – 28 septembrie 2019 Programul conferinței îl puteți găsi în fișierul atașat. Taxa de participare fără comunicare – 50 lei Taxa de participare cu comunicare – 200 lei Adresa desfășurării Conferinței […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 531.01–90, candidat LAȘCU Lilia

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat Candidat: LAȘCU LiliaConducător ştiinţific: BOTNARI Valentina, doctor în pedagogie, profesor universitar interimarConsiliul ştiinţific specializat: D 531.01–90Tema tezei: Formarea competenței de self-management a activității de învățare la studențiSpecialitatea: 531.01. Teoria generală a educațieiData: 11 octombrie 2019Ora: 14:00Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul […]

ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Marți, 01 octombrie 2019, ora 14:00 , în şedinţa Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531.Pedagogie generală; 533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară) va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice a dnei MIHĂILESCU Natalia cu tema: MANAGEMENTUL ETICII ÎN INSTITUȚIA ȘCOLARĂ, Specialitatea 531.01. Teoria generală […]

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC INTERNAȚIONAL

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL FACULTATEA PEDAGOGIE organizează SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC INTERNAȚIONAL dedicat aniversării a 40 de ani de activitate a Facultății PEDAGOGIE  „TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” Chișinău Republica Moldova 18-19 OCTOMBRIE 2019      Evenimentul se adresează cercetătorilor, cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în Știinţele Educaţiei şi celor interesaţi de problemele învăţământului. Simpozionul ştiinţific are drept […]