Avize

Sincere condoleanțe primului președinte al Republicii Moldova, domnului Mircea Snegur!

Colectivul Universității de Stat din Tiraspol exprimă profunde condoleanțe primului președinte al Republicii Moldova, domnului Mircea Snegur,   Doctor Honoris Causa al universității, în legătură cu decesul soției sale Georgeta Snegur. Dumnezeu s-o odihnească în pace în împărăția Sa.

Concurs – Mobilitate academică pentru cadrele didactice la Universitatea din Genova!

Concurs! 2 Burse de mobilitate academică Erasmus+ la Universitatea din Genova (Italia) pentru cadrele didactice ale Universității de Stat din Tiraspol Se anunță concurs pentru 2 mobilități Erasmus+ (predare/formare) laUniversitateadin Genova (Italia). Durata mobilității:  6 zile (fără zilele pentru deplasare). La concurs pot participa cadrele didactice ale Universității de Stat din Tiraspol. Candidații selectați vor […]

Concurs – Mobilitate pentru masteranzi la Universitatea din Genova (Italia)!

4 Burse Erasmus+ a câte 4 luni la Universitatea din Genova (Italia) pentru masteranzii Universității de Stat din Tiraspol Se anunță concurs pentru 4 mobilități Erasmus+ a câte 4 luni laUniversitateadin Genova (Italia). La concurs pot participa masteranzii Universității de Stat din Tiraspol, anul I. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în perioada februarie – mai […]

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT DE SUSȚINERE PUBLICĂ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat de susținere publică Candidat: POPOV Lidia Conducător ştiinţific: Liubomir Chiriac, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar Tema tezei: Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic prin utilizarea tehnologiilor interactive Specialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară Data: 20 ianuarie 2020 Ora: 1300 Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, blocul […]

The national scientific-practical conference with international participation CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

For  the teaching staff from the preuniversitary and universitary institutions Tiraspol State University The Faculty of Pedagogy in partnership with The PED Theoretical Lyceum “ORIZONT” Is inviting YOU as an active participant in the works of the national scientific-practical conference with international participation CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICO-PRACTICE NAŢIONALE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ, 3rd edition “Axiological orientations of constructivism […]

Concursul propunerilor de proiecte pentru studenți și masteranzi

Departamentul Cercetări Științifice și Relații Internaționale (DC și RI) al UST lansează Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte interne de cercetare pentru studenți și masteranzi. Prin decizia Consiliului de Administrație al UST din 26.11.2018 a fost aprobat lansarea concursului. Regulamentul cu privire la concursul proiectelor de cercetare pentru studenți și masteranzi este publicat la adresa: […]

Mobilitate academică la ciclul 3 de studii (doctorat)

Stimați studenți-doctoranzi ai Școlii doctorale Științe ale educației a parteneriatului Universității de Stat din Tiraspol, Universității de Stat „B. P. Hajdeu” și Institutului de Științe ale Educației, Departamentul Activitate Științifică și RelațiiInternaționaleanunţă concursul de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate academică la ciclul 3 de studii (doctorat) pentru domeniul Ştiinţe socio-umane de 1 lună […]

În atenţia conducătorilor și îndrumătorilor de doctorat

Stimați conducători și îndrumători de doctorat din cadrul Școlii doctorale Științe ale educației a parteneriatului Universității de Stat din Tiraspol, Universității de Stat „B. P. Hajdeu” și Institutului de Științe ale Educației, Departamentul Activitate Științifică și Relații Internaționale anunţăconcursul de selectare a candidatului pentru stagiul de Mobilitate didactică (Staff Mobility for Teaching) de 7 zile […]

ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

VINERI, 20 decembrie 2019, ora 1400,  în şedinţa Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531.Pedagogie generală; 533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară) va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice a dnei KAKOON Katy cu tema: FORMAREA MOTIVAȚIEI DE ÎNVĂȚARE A ELEVILOR CU RISC DE […]

Anunț de selectare a grupului de formatori naționali ai Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, subdiviziune a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în colaborare cu Universitatea de Stat din Tiraspol anunță concurs pentru selectarea grupului de formatori ai Centrului din rândul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar, care vor deveni formatori naționali și vor promova metode inovative de învățare […]

Concurs-Student Mobility for Studies

Stimați studenți, Anunțăm concursul de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate pentru studenți la ciclurile Licență și Masterat (Student Mobility for Studies) pentru domeniul 0532 Științele Pământului de un semestru la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Romania, în semestrul 2 al anului academic 2019-2020. Termenul limită pentru depunerea dosarelor la Decanatul Facultății Geografie […]

Se anunță concursul de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate didactică (Staff Mobility for Teaching)

Stimați colegi, Anunțăm concursul de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate didactică (Staff Mobility for Teaching) de 5 zile pentru domeniul 0111 Știința educației/0923 Asistență socială la Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia, anul academic 2019-2020. Termenul limită pentru depunerea dosarelor la Departamentul Activitate Științifică și Relații Internaționale (biroul 211) […]