Avize

SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 531.01–13, candidat STRATAN Victoria

AVIZ Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice în Consiliul Științific Specializat Candidat: STRATAN Victoria Conducător ştiinţific: ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie,                                      conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01–13 Tema tezei: Evaluarea competențelor în învăţământul primar             Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: 28 mai 2020 Ora: 1400 Local: Universitatea […]

Rezultatele „Concursului absolvenților la matematică”, ediția a X-a, 2020

La „Concursul absolvenților la matematică”, ediția a X-a, organizat de facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol în perioada 17.02.2020 – 25.02.2020, au participat 119 elevi din clasele a XII-a, dintre care 40 sunt premiați cu diplome (a se vedea lista de mai jos). Toți elevii premianți sunt invitați să-și […]

AVIZ!

În legătură cu pericolul extinderii infecției cu COVID 19, Biblioteca Științifică a Universității  de Stat din Tiraspol,  vă propune acces deschis la următoarele baze de date: Library Journal. Urmariti link-ul https://www.libraryjournal.com/ În colțul din dreapta – sus introduceți : Login: access@libraryjournal.com Password: LJfullaccess1 Springer Nature ne oferă acces gratuit la 500 de manuale principale din colectia sa pana la […]

Conferința științifică cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective, 2020

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinăuorganizează şi Vă invită în calitate de participant activ la Conferința științifică națională cu participare internaţionalăÎnvățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective, care se va desfăşura în perioada 29 – 30 septembrie 2020 Evenimentul se va desfășura în contextul aniversării a 90-a a învățământului superior din Moldova și se adresează cercetătorilor […]

The Second International Scientific and Practical WEB-Forum «THE DEVELOPMENT OF THE UNIFIED OPEN INFORMATION SPACE IN LIFELONG EDUCATION», March 25-27th 2020

Conferinţa Ştiinţifică anuală studenţească.

AVIZ Miercuri, 15 aprilie 2020 va avea loc ediţia a 69-a a Conferinţei Ştiinţifice anuale studenţeşti. În conformitate cu ordinul nr. 92 din 5 martie 2020, fiecare catedră UST va organiza cel puțin o secţie în domeniul ştiinţific corespunzător. Cele mai bune lucrări ştiinţifice studenţeşti vor fi premiate şi recomandate pentru publicare. Înregistrarea participanţilor va […]

Congresul Știinţific Internaţional moldo-polono-român: Educaţia în faţa problemelor sociale/Edukacja wobec nowych problemów społecznych

Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău în parteneriat cu Universitatea Pedagogică din Cracovia și Universitatea din Craiova organizează în perioada 2-4 aprilie 2020 Congresul Știinţific Internaţional polono-moldo-român: Educaţia în faţa noilor probleme sociale/Edukacja wobec nowych problemów społecznych Secțiile Congresului: 1. Științe ale educației 2. Științe socio-umaniste Evenimentul este adresat tuturor celor interesaţi […]

CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL organizează CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE în perioada 28-29 FEBRUARIE 2020 Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, cercetătorilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului. Conferinţa ştiinţifico-metodică are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în […]

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ”

AVIZ la 21-22 martie 2020 FACULTATEA BIOLOGIE ŞI CHIMIE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN TIRASPOL (Republica Moldova, Chişinău, Str. Drumul Viilor 26A) organizează CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” CONSACRATĂ JUBILEULUI „90 DE ANI AI FACULTĂŢII BIOLOGIE ŞI CHIMIE” Evenimentul este organizat în mod special cu scopul diseminării experienței acumulate de cadrele didactice, […]

Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice cu titlul „Conceptualizarea proiectării şi organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar”

Şcoala Doctorală „Ştiinţe ale Educaţiei” a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă pentru data de 7 februarie, 2020, ora 14:00 în sala 108, blocul 1 a  Universităţii de Stat din Tiraspol (MD-2069, Republica Moldova, mun. Chişinău, […]

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ, Ediţia a III-a “Orientări axiologice ale constructivismului în educația modernă”

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL FACULTATEA DE PEDAGOGIE în parteneriat cu IPÎ LICEELE TEORETICE ”Orizont” Str. Mircea cel Bătrîn, 10/2, tel. 33-97-77;   e-mail: lic.orizont@gmail.com organizează şi Vă invită în calitate de participant activ la lucrările CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICO-PRACTICE NAŢIONALE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ, Ediţia a III-a “Orientări axiologice ale constructivismului în educația modernă” care se va desfăşura […]

SE ANUNTA SUSTINEREA TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE PEDAGOGICE

Candidat:   Mihăilescu Natalia Conducător ştiinţific: Andrițchi Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01-00 Tema tezei:  Managementul eticii în instituția școlară  Specialitatea:  531.01. Teoria generală a educației Data:  30.01.2020,  ora 140 Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin, 5, sala 108, blocul 1. Teza de doctor şi rezumatul […]