Avize

Conferința științifică cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective

  Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău organizează online sesiunile Conferinței științifice naționale cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective, care se va desfăşura în perioada 29 – 30 septembrie 2020     Evenimentul, dedicat aniversării a 90-a a învățământului superior din Moldova, se va desfășura online. Detaliile de acces la […]

Conferința științifică cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău organizează şi Vă invită în calitate de participant activ la Conferința științifică națională cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective, care se va desfăşura în perioada 29 – 30 septembrie 2020 Evenimentul se va desfășura în contextul aniversării a 90-a a învățământului superior din Moldova […]

Aviz de examinare a tezei de doctor în științe geonomice în ședința SȘP, pretendent Mamot Vitalie

Vineri, 16 octombrie, ora 15:00 (sala 352, str. Academiei 1) în ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea – 166.02 – Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale, din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie va fi examinată teza de doctor în științe geonomice cu tema: „EVOLUȚIA REȚELEI RUTIERE ȘI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA PEISAJULUI […]

Aviz de examinare a tezei de doctor în științe geonomice în ședința SȘP, pretendent Căpățînă Lucia

Vineri, 16 octombrie, ora 13:00 (sala 352, str. Academiei 1) în ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea – 166.02 – Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale, din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie va fi examinată teza de doctor în științe geonomice cu tema: „RISCUL LA INUNDAŢII ÎN LUNCA PRUTULUI, ÎN AVAL […]

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) oferă burse pentru absolvenţi

Stimați studenți, masteranzi și absolvenți! Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) oferă şi anul acesta burse pentru absolvenţi (respectiv pentru studenţi în an terminal) tuturor disciplinelor. Cine poate aplica: absolvenți/studenți în an terminal din toate domeniile ştiinţifice. Ce se finanțează: masterat de 1-2 ani sau stagiu de specializare de 10 luni. Durată bursă: între 10 și 24 […]

CONTINUAREA STUDIILOR ÎN REGIM ONLINE

În atenția studenților și angajaților Universității de Stat din Tiraspol! În baza deciziei Consiliului de Administrație din 07.09.2020, procesul didactic de la 14 septembrie 2020 va continua în regim online. Toți studenții și angajații sunt chemați la o atitudine responsabilă pentru securizarea sănătății și a vieții personale, precum și a altor membri ai comunității. Personalul […]

ANUNȚ

Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, anunță organizarea alegerilor rectorului universității. La funcția de rector pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: dețin titluri științifice și/sau științifico-didactice; au experiență de cel puțin 5 ani în învățământul superior și cercetare; nu au deținut două mandate consecutiv de rector; […]

ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL AD-HOC

Miercuri, 26 august 2020, ora 13.00,  în şedinţa online a Seminarului Științific de Profil ad-hoc din cadrul Universității de Stat din Tiraspol va fi examinată teza de doctor în științe ale educației a doamnei DUMINICĂ Stella cu tema: FORMAREA CULTURII PEDAGOGICE A FAMILIEI DIN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI DE GEN A PREȘCOLARILOR, Specialitatea 531.01. Teoria generală a […]

AVIZ

În legătură cu necesitatea sporirii condițiilor de securizare a sănătății, susținerea publică a tezei de doctor în științe ale educației Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar, elaborată de Dl Sergiu Codreanu în cadrul Școlii Doctorale „Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din […]

AVIZ – Concurs pentru admiterea la studii superioare de doctorat

AVIZ Şcoala Doctorală ”Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației anunță concurs pentru admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III, pentru anul de studii 2020-2021, în cadrul programelor de doctorat științific, la specialitățile: […]

TRANSFERAREA ȘEDINȚEI SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Se transferă pentru o altă dată ședința planificată pentru 25 iunie 2020, ora 14:00, în cadrul Seminarului Științific de Profil (Profilul: 531.Pedagogie generală; 533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară). Revenim în timpul apropiat cu informația privind data următoarei ședințe. Mulțumim pentru înțelegere și susținere.

Susținerea tezei de doctor în științe ale educației cu titlul METODOLOGIA DE FORMARE INIȚIALĂ A COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE STUDENTULUI CHIMIST ÎN CONTEXT INTERDISCIPLINAR

Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe ale educației Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar. Susținerea […]