Avize

Conferința științifico-practică „Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învățămîntului modern general ți universitar”

 UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL  FACULTATEA PEDAGOGIE  organizează CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ „RECONCEPTUALIZAREA FORMĂRII INIŢIALE ŞI CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA INTERCONEXIUNII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MODERN GENERAL ŞI UNIVERSITAR” Chișinău Republica Moldova 27-28 OCTOMBRIE 2017 Evenimentul se adresează cercetătorilor, cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, părinţilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului. Conferinţa […]

Elaborarea Sistemului Informațional al UST

Concurs de selectare a proiectului ștințifico-aplicativ ”Elaborarea Sistemului Informațional al UST”! În perioada 5 mai – 20 mai 2017, Universitatea de Stat din Tiraspol anunță Concurs de selectare proiectului ștințifico-aplicativ   prin care se urmărește digitizarea activităților instituționale ale UST prin elaborarea unui Sistem Informațional (SI). Sistemul Informațional UST va digitaliza următoarele procese și activități: […]

Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 111.04

Pe data de 25 aprilie 2017, ora 14:00, la Facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale a Universităţii de Stat din Tiraspol (str. Gh. Iablocikin 5, sala 304), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.04 – Geometrie şi Topologie în cadrul căreia  dl Alexandru POPA  va prezenta spre examinare teza de doctor […]

Ședința Seminarui de profil

La 5 aprilie 2017, ora 13.00, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, va avea loc prima ședință a Seminarui de profil 532. Didactica ştiinţelor (exacte) în componența aprobată prin HOTĂRÂREA CNAA nr. AT-4/4.4 din 05 iulie 2016. Ordinea de zi: Examinarea tezei de doctor în științe pedagogice PARTICULARITĂȚILE METODOLOGICE DE PROIECTARE A TRASEELOR INDIVIDUALE […]

Revista științifică Acta et Commentationes

Se anunță colectarea articolelor științifice pentru: numărul 1(3)2017 al revistei științifice Acta et Commentationes, seria Științe Exacte și ale Naturii. Volumul articolelor științifice se va încadra în limita a 5-10 pagini, cu respectarea cerințelor de tehnoredactare în vigoare. Se încurajează scrierea articolelor într-una din limbile de circulație internațională: engleză, franceză, germană, etc. Articolele se vor prezenta până […]

Conferința Științifică Studențească

Miercuri, 5 aprilie 2017 va avea loc ediţia a 66-a a Conferinţei Ştiinţifice anuale studenţeşti. În conformitate cu ordinul nr. 87 din 3 martie 2017, fiecare catedră UST va organiza câte o secţie în domeniul ştiinţific corespunzător. Cele mai bune lucrări ştiinţifice studenţeşti vor fi premiate şi recomandate pentru publicare. Înregistrarea participanţilor va avea loc la […]

[:en]To attention of TSU teachers

[:en]In order to be involved in activities within the project TEACH ME (training in innovative pedagogical approaches in Nice (France, the period 11 – 17 June, 2017), course design, developing and accreditation of courses, teaching activities) you are invited to apply dossiers for selection until 06.03. 2017, 13:00, in office 321, study block A. Candidates […]

Examinarea tezei de doctor în științe pedagogice

Vineri, 17 martie 2017, ora 14 00, în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil 531. Pedagogie generală din cadrul Universității de Stat din Tiraspol va fi examinata teza de doctor în științe pedagogice a dnei EŞANU-DUMNAZEV Daniela, cu tema: FORMAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA STRĂINĂ LA STUDENŢII MEDICINIŞTI DIN PERSPECTIVA LEXICALĂ Specialitatea 531.01 – Teoria […]

Seminarul ştiinţifico-metodic al Facultății Biologie și Chimie

Facultatea Biologie şi Chimie din cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) organizează sâmbătă, 01.04.2017, ora 1000, Seminarul ştiinţifico-metodic „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, Ediția IV. Sunt invitați absolvenții Facultății Biologie și chimie şi profesorii de biologie şi chimie. Adresa noastră: MD-2009, or. Chişinău, str. Drumul Viilor 26a, Universitatea de […]

Examinarea tezei de doctor în științe pedagogice

Vineri, 24 februarie 2017, ora 14:00, în şedinţa Seminarului Stiintific de Profil 531. Pedagogie generală din cadrul Universității de Stat din Tiraspol va fi examinata teza de doctor în științe pedagogice a dnei MAFTEUȚA Rodica, cu tema: FORMAREA COMPETENŢEI DE NEGOCIERE EDUCAȚIONALĂ A MANAGERILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, Specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei. Conducător […]

Susținerea tezelor de doctor în științe pedagogice

Joi, 19 ianuarie 2017 va avea loc susținerea tezelor de doctor în științe pedagogice: Impactul mediului educațional asupra evoluției lingvistice a copiilor cu deficiență de limbaj (pe baza exemplelor de instituționalizare a copiilor în grădinițele normale și logopedice), drd. BOUTBOUL Michal (ora 11 00, aula 107, blocul 1, str. Iablocikin, 5, UST); Relația între formarea […]

Susţinerea tezei de doctor – Globa Angela

Tema tezei: Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de studiere a disciplinei universitare ”Tehnici de programare” Pretendent: GLOBA Angela Conducător: CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 36 532.02 – 06 Specialitatea: 532.02 – Didactica Informaticii Data: 25.11.2016 Ora: 14:00 Local: Universitate de Stat din Tiraspol, str. […]