Avize

În atenția masteranzilor UST!

Începând cu 3 decembrie 2018, în baza acordul  bilateral de colaborare  cu Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia, vor fi realizate stagii de mobilitate academică pentru masteranzii UST la domeniul Științe ale Educației. În conformitate cu ”Regulamentul cu privire la mobilitatea academică în UST” aprobat de către Senatul UST la 25.10.2016, proces […]

În atenția masteranzilor UST

Începând cu 3 decembrie 2018, în baza acordului  bilateral de colaborare  cu Universitatea din Craiova (România) vor fi realizate stagii de mobilitate academică pentru masteranzii UST la următoarele domenii: Geoinformatica, Geografia mediului înconjurător, Management strategic în turism, Biologie aplicată, Biologie modernă și tehnologii în instruire, Chimie ecologică, Matematici moderne şi tehnologii moderne de instruire, Tehnologii informaţionale […]

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE PEDAGOGICE ÎN CONSILIUL ȘTIINȚIFIC SPECIALIZAT D 36.531.01-05

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice Pretendent: TUREAC Tatiana Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 36.531.01-05 Tema tezei: Nunta moldovenească – model de formare a cuplului familial Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educaţiei Data: 09 noiembrie 2018 Ora: 1500 Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, str. Gh. Iablocikin 5, sala 108. Membrii […]

Concursul de selectare a candidaților (Staff Mobility for Teaching)!

Stimați colegi, Anunțăm concursul de selectare a candidaților (2 locuri) pentru stagiul de Mobilitate didactică (educație) (Staff Mobility for Teaching) de 5 zile la Universitatea Pedagogică în numele Comisiei Educației Naționale din Cracovia, Polonia, în semestrul 2 al anului academic 2018-2019. Termenul limită pentru depunerea dosarelor – 16 noiembrie 2018. Dosarul va cuprinde următoarele: Curriculum Vitae […]

Conferința științifică națională cu participare internațională

Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST cu participare internaţională

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău aduce la cunoștință tuturor persoanelor care s-au înregistrat la Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST, cu participare internaţională  că aceasta va purta titlul ”Conferința științifică cu participare internațională Învățământ superior: tradiții, valori, perspective și se va desfăşura în perioada 28 – 29 septembrie 2018 Taxa de participare fără comunicare […]

Ședinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 532

Joi, 27 septembrie 2018, la ora 9.30, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 532. Didactica ştiinţelor (exacte) în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău). Ordinea de zi: Examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice la specialitatea 532.02. Didactica Informaticii „Sistemul de situații didactice ca element de bază al formării […]

În atenția studenților, secția cu frecvență redusă!

Studenţii Facultăţii Pedagogie, secţia cu frecvenţă redusă, se prezintă la ore (sesiunea de inițiere) în data de 17 SEPTEMBRIE 2018, ora 11 30.

Repartizarea căminului pentru studenți 2018

La 30 august 2018, ora 9.00 va avea loc repartizarea căminului pentru studenți în cadrul facultăților. Studenții sunt rugați să se adreseze la decanatele facultăților: Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii informaționale (str. Gh. Iablocichin 5, bir. 321); Facultatea Pedagogie (str. Gh. Iablocichin 5, bir. 214); Facultatea Biologie și chimie (str. Drumul Viilor 26A, bir. 321); […]

Conferința Internațională ”Rolurile și impactul profesorului în societatea modernă”

 Conferința Internațională Rolurile și impactul profesorului în societatea modernă Chișinău, Republica Moldova, 20 Septembrie 2018 Societatea modernă este permanent supusă unor schimbări sociale, culturale și economice. În consecință, și profesorii trebuie să regândească și să ajusteze strategiile pedagogice în unison cu evoluțiile sociale recente pentru a dezvolta abilitățile și competențele necesare elevilor. Aceasta presupune că […]

Lansarea cărții „Universitatea de Stat din Tiraspol în perioada Războiului de pe Nistru”

La 9 iulie 2018, ora 1000, în Sala de festivități a Universității de Stat din Tiraspol (Chișinău, str. Ghenadie Iablocichin 5) va fi lansată cartea „Universitatea de Stat din Tiraspol în perioada Războiului de pe Nistru”. În carte sunt descrise evenimentele prin care au trecut colaboratorii și studenții UST în perioada conflictului armat din 1992. […]

Ședința lărgită a Senatului UST

Joi, 28 iunie 2018, ora 1000, în Sala de festivități (str. Ghenadie Iablocichin 5) va avea loc ședința lărgită a Senatului UST cu participarea membrilor colectivului, la care primului Președinte al Republicii Moldova – Dlui Mircea Snegur i se va conferi titlul Doctor Honoris Causa al UST.