AVIZ – Concurs pentru admiterea la studii superioare de doctorat

AVIZ

Şcoala Doctorală ”Științe ale Educației”

a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior

Universitatea de Stat din Tiraspol,

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul

și Institutul de Științe ale Educației

anunță concurs pentru admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III, pentru anul de studii 2020-2021, în cadrul programelor de doctorat științific, la specialitățile:

 • 01. Teoria generală a educaţiei,
 • 02. Managementul educațional,
 • 04. Pedagogie socială,
 • 01. Didactică preşcolară,
 • 02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ).

Condiții de acces la studii superioare de doctorat: La procedura de admitere pot participa absolvenții studiilor superioare de masterat, ciclul II, din țară și din străinătate, titulari ai diplomei de studii superioare de master sau echivalenta acesteia.

durata studiilor superioare de doctorat:

 • 3 ani – pentru studiile cu frecvență,
 • 4 ani – pentru studiile cu frecvență redusă.

Finanţarea studiilor superioare de doctorat: Admiterea se realizează:

ACTE NECESARE:

 1. Cerere de înscriere la concurs pe numele directorului Școlii Doctorale.
 2. Diplomele de studii superioare (licență și master), cu anexele corespunzătoare sau suplimente (copii legalizate).

*Candidații care au promovat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obținute, precum și echivalarea acesteia de către MECC.

 1. Lista și copia lucrărilor științifice publicate (brevetelor de invenție) sau un referat științific (în volum de 7-10 pagini) la tematica specialității alese.
 2. Scrisoare de motivație privitoare la alegerea specializării prin doctorat.
 3. Certificat care confirmă deținerea unei limbi străine de circulație internațională obținut în ultimii doi ani calendaristici.

**Candidații care nu posedă competențe lingvistice în una din limbile de circulație internațională (la nivelul B1), confirmate prin certificat, își asumă angajamentul (în scris) să studieze, până la finele anului I de studii doctorale, limba străină, ajungând la nivelul de performanță B1.

 1. Extrasul din procesul-verbal al Ședinței Senatului sau recomandări a doi specialiști cu grad științific în domeniu.
 2. Curriculum vitae (model Europass).
 3. Copia buletinului de identitate.
 4. Copia carnetului de muncă.
 5. 3 fotografii.
 6. Declarație pe propria răspundere că nu s-a mai beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat.

 

***Cetățenii altor state și apatrizii pot participa la concurs doar pentru admiterea la studii de doctorat cu taxă. Ei depun suplimentar:

 1. Copia pașaportului.
 2. Certificatul eliberat de Ministerul Educației din țara de origine confirmând pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, descrierea sistemului de notare.
 3. Certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de studii.
 4. Acte care certifică asigurarea medicală și cazarea.
 5. Certificat de cazier juridic.
 6. Certificat medical HIV/SIDA.
 7. 5 fotografii tip buletin.

Alte informații:

 • Candidații care au absolvit instituții din străinătate vor prezenta la înscriere traducerile efectuate de către MECC al Republicii Moldova.
 • Actele se vor depune în perioada 08.2020 01.10.2020, pe adresa de e-mail ust.scoaladoctorala@gmail.com sau în biroul 216 a UST, str. Ghenadie Iablocikin, 5, în zilele lucrătoare, între orele 8:30 – 17:00.
 • Examenele de admitere vor avea loc în perioada 10.2020 – 28.10.2020.
 • Rezultatele concursului vor fi anunțate la 11.2020.

 

Stimați viitori Doctori în Științe ale Educației,

Va invităm cu drag să Va construiți viitorul profesional

cu susținerea celor mai buni conducători de doctorat

în domeniul Științe ale Educației din țară!