ANUNȚ

Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, anunță organizarea alegerilor rectorului universității.

La funcția de rector pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. dețin titluri științifice și/sau științifico-didactice;
 2. au experiență de cel puțin 5 ani în învățământul superior și cercetare;
 3. nu au deținut două mandate consecutiv de rector;
 4. să aibă reputație ireproșabilă.

Persoanele care doresc să candideze la funcția de rector al Universității de Stat din Tiraspol vor depune până la 22 septembrie 2020 dosarul care va cuprinde:

 1. scrisoare de intenție;
 2. curriculum vitae (format Europass);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile științifice și științifico-didactice;
 5. documente doveditoare privind experiența în învățământul superior și cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială și științifică;
 6. programul de activitate;
 7. declarația pe propria răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activității sale a normelor de etică și deontologie profesională, precum și lipsa antecedentelor penale.

Dosarul de concurs poate fi depus personal (la sediul universității, mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 26A, bir. 218, între orele 9.00-14.00), prin poștă (la adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5, Universitatea de Stat din Tiraspol, Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională), prin e-mail (la adresa electronica: aputuntica@gmail.com).

Informația suplimentară referitor la alegerile rectorului Universității de Stat din Tiraspol poate fi oferită la sediul Universității de Stat din Tiraspol, pe adresa: Chișinău, str. Drumul Viilor 26A, bir. 218 sau la telefonul 079485310, persoana de contact – doctor, conferențiar universitar Anatol Puțuntică, membru al CDSI.