Avize

AVIZ – Concurs pentru admiterea la studii superioare de doctorat

AVIZ Şcoala Doctorală ”Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației anunță concurs pentru admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III, pentru anul de studii 2020-2021, în cadrul programelor de doctorat științific, la specialitățile: […]

TRANSFERAREA ȘEDINȚEI SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Se transferă pentru o altă dată ședința planificată pentru 25 iunie 2020, ora 14:00, în cadrul Seminarului Științific de Profil (Profilul: 531.Pedagogie generală; 533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară). Revenim în timpul apropiat cu informația privind data următoarei ședințe. Mulțumim pentru înțelegere și susținere.

Susținerea tezei de doctor în științe ale educației cu titlul METODOLOGIA DE FORMARE INIȚIALĂ A COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE STUDENTULUI CHIMIST ÎN CONTEXT INTERDISCIPLINAR

Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe ale educației Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar. Susținerea […]

Ședința seminarului „Ecuații Diferențiale și Algebre”

Marți, 23 iunie 2020, ora 16:00, on-line:  http://vc.math.md/b/ale-pua-gvy va avea loc ședința seminarului „Ecuații Diferențiale și Algebre” la care va fi prezentată de către dna Turuta Silvia teza de doctor în științe matematice “Sisteme diferențiale cubice cu singularități rezonante”. Conducatori stiintifici: dr.hab., prof.univ. Șubă A. dr.hab., prof.univ.  Romanovski V. (Slovenia, prin cotutela).

ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Joi, 25 iunie 2020, ora 1400,  în şedinţa online a Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531.Pedagogie generală; 533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară) va fi examinată teza de doctor în științe ale educației a doamnei DUMINICĂ Stella cu tema: FORMAREA CULTURII PEDAGOGICE A FAMILIEI DIN […]

AVIZ

În rezultatatul alegerilor în cadrul Senatului UST la data de 11 iunie 2020 au fost aprobați în calitate de membri ai Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională Dl Ion Creangă și Dl Veaceslav Ioniță.

Conferința științifică cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău organizează şi Vă invită în calitate de participant activ la Conferința științifică națională cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective, care se va desfăşura în perioada 29 – 30 septembrie 2020 Evenimentul se va desfășura în contextul aniversării a 90-a a învățământului superior din Moldova […]

Decizia Comisiei Eelectorale a Universității de Stat din Tiraspol

Conform rezultatelor alegerilor desfășurate în baza prevederilor Regulamentului C.D.S.I. și a Codului Educației al R. Moldova din 9 iunie 2020, au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Stategică Instituțională al Universității de Stat din Tiraspol din rândul cadrelor didactice titulare: Puțuntică Anatolie, dr., conf. univ.  Sali Larisa, dr., conf. univ. Comisia […]

Prezentarea tezei „Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar”, autor Sergiu Codreanu

Miercuri, 10 iunie 2020, la ora 15.00, în Sala de festivități (Blocul Central al UST, str. Gh. Iablocichin 5), în cadrul ședinței comune a Consiliului Școlii Doctorale (CȘD) și a Biroului Departamentului Didactica Științelor (BDDȘ), cu participarea reprezentanților catedrei/catedrelor de profil organizatoare a studiilor superioare va avea loc prezentarea tezei Metodologia de formare inițială a […]

AVIZ

În baza extraselor din procesele-verbale de la ședințele consiliilor facultăților au fost recomandate trei candidaturi pentru alegerea celor doi membri din rândurile angajaților titulari ai colectivului UST:   1. Posțan Liliana, Facultatea de Pedagogie;   2. Puțintică Anatol, Facultatea de Geografie;    3. Salii Larisa, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale. Dosarele au fost […]

Burse suplimentare pentru studenți în scopul asigurării țării cu profesori

Senatul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) lansează proiectul Comenius cu scopul asigurării instituțiilor educaționale din țară cu cadre didactice la diferite disciplini școlare. Tinerii, care sunt de acord să se angajeze la absolvire în instituția stipulată în contractul încheiat la înmatriculare, vor primi lunar, pe lângă bursa de la buget (care […]

Adunarea generală a consiliilor facultăților UST

Marți, 9 iunie 2020, va avea loc Adunarea generală a consiliilor facultăților UST privind alegerea membrilor Consilului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat din Tiraspol din rândul cadrelor didactice titulare, care se va desfășura în Sala de festivități, strada Ghenadie Iablocikin, 5. ORARUL: Facultatea de Pedagogie: 800-1100 Facultatea de Biologie și chimie: 1100-1230 […]