Album Media

Conferinţa Ştiinţifică anuală studenţească.

AVIZ Miercuri, 15 aprilie 2020 va avea loc ediţia a 69-a a Conferinţei Ştiinţifice anuale studenţeşti. În conformitate cu ordinul nr. 92 din 5 martie 2020, fiecare catedră UST va organiza cel puțin o secţie în domeniul ştiinţific corespunzător. Cele mai bune lucrări ştiinţifice studenţeşti vor fi premiate şi recomandate pentru publicare. Înregistrarea participanţilor va […]

Congresul Știinţific Internaţional moldo-polono-român: Educaţia în faţa problemelor sociale/Edukacja wobec nowych problemów społecznych

Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău în parteneriat cu Universitatea Pedagogică din Cracovia și Universitatea din Craiova organizează în perioada 2-4 aprilie 2020 Congresul Știinţific Internaţional polono-moldo-român: Educaţia în faţa noilor probleme sociale/Edukacja wobec nowych problemów społecznych Secțiile Congresului: 1. Științe ale educației 2. Științe socio-umaniste Evenimentul este adresat tuturor celor interesaţi […]

Ediția I a Concursului republican „FIZICA ALTFEL. Dincolo de aparențe”

Pentru ]nregistrare accesați aici!

CONFERINȚA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE, EDIȚIA A III-A

În perioada 28-29 februarie 2020 în incinta Universității de Stat din Tiraspol și-a desfășurat lucrările cea de-a treia ediție a Conferințe Republicane a Cadrelor Didactice. La eveniment au participat peste 500 cadre didactice universitare, preuniversitare, reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, profesori școlari și preșcolari de peste hotare, cu care universitatea întreține relații de […]

CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL organizează CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE în perioada 28-29 FEBRUARIE 2020 Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, cercetătorilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului. Conferinţa ştiinţifico-metodică are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în […]

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ CU PARTCIPARE INTERNAŢIONALĂ, Ediţia a III-a

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL FACULTATEA  PEDAGOGIE în parteneriat cu IPÎ LICEELE TEORETICE ”Orizont”                            la 31 ianuarie – 01 februarie 2020 au organizat CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ CU PARTCIPARE INTERNAŢIONALĂ, Ediţia a III-a ORIENTĂRI AXIOLOGICE ALE CONSTRUCTIVISMULUI ÎN EDUCAȚIA MODERNĂ           La Ședința plenară a forului științifico-practic au fost prezenți și au participat savanți […]

Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice cu titlul „Conceptualizarea proiectării şi organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar”

Şcoala Doctorală „Ştiinţe ale Educaţiei” a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei anunţă pentru data de 7 februarie, 2020, ora 14:00 în sala 108, blocul 1 a  Universităţii de Stat din Tiraspol (MD-2069, Republica Moldova, mun. Chişinău, […]

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ, Ediţia a III-a “Orientări axiologice ale constructivismului în educația modernă”

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL FACULTATEA DE PEDAGOGIE în parteneriat cu IPÎ LICEELE TEORETICE ”Orizont” Str. Mircea cel Bătrîn, 10/2, tel. 33-97-77;   e-mail: lic.orizont@gmail.com organizează şi Vă invită în calitate de participant activ la lucrările CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICO-PRACTICE NAŢIONALE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ, Ediţia a III-a “Orientări axiologice ale constructivismului în educația modernă” care se va desfăşura […]

SE ANUNTA SUSTINEREA TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE PEDAGOGICE

Candidat:   Mihăilescu Natalia Conducător ştiinţific: Andrițchi Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 531.01-00 Tema tezei:  Managementul eticii în instituția școlară  Specialitatea:  531.01. Teoria generală a educației Data:  30.01.2020,  ora 140 Local: Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin, 5, sala 108, blocul 1. Teza de doctor şi rezumatul […]

Sincere condoleanțe primului președinte al Republicii Moldova, domnului Mircea Snegur!

Colectivul Universității de Stat din Tiraspol exprimă profunde condoleanțe primului președinte al Republicii Moldova, domnului Mircea Snegur,   Doctor Honoris Causa al universității, în legătură cu decesul soției sale Georgeta Snegur. Dumnezeu s-o odihnească în pace în împărăția Sa.

Concurs – Mobilitate academică pentru cadrele didactice la Universitatea din Genova!

Concurs! 2 Burse de mobilitate academică Erasmus+ la Universitatea din Genova (Italia) pentru cadrele didactice ale Universității de Stat din Tiraspol Se anunță concurs pentru 2 mobilități Erasmus+ (predare/formare) laUniversitateadin Genova (Italia). Durata mobilității:  6 zile (fără zilele pentru deplasare). La concurs pot participa cadrele didactice ale Universității de Stat din Tiraspol. Candidații selectați vor […]

Concurs – Mobilitate pentru masteranzi la Universitatea din Genova (Italia)!

4 Burse Erasmus+ a câte 4 luni la Universitatea din Genova (Italia) pentru masteranzii Universității de Stat din Tiraspol Se anunță concurs pentru 4 mobilități Erasmus+ a câte 4 luni laUniversitateadin Genova (Italia). La concurs pot participa masteranzii Universității de Stat din Tiraspol, anul I. Candidații selectați vor efectua mobilitatea în perioada februarie – mai […]