Alumni

Natalia Rotari

Absolventă a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), facultatea de Filologie.

Activitatea mea ține de mass media, deși îmi doresc mult să lucrez în domeniul pedagogiei. Acum opt ani am fost angajată la un post local de televiziune ca mai apoi, peste ani, să lucrez la Canal Regional, o televiziune cu acoperire națională care aduce în fața consumatorului media știri, reportaje, schițe, emisiuni și duplexuri din diferite raioane ale țării noastre. Le datorez, ascensiunea pe care am înregistrat-o, profesorilor, doctorilor în științe de la facutatea de filologie a Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău unde am fost instruită la ciclul I și II. Anume de la Natalia Stratan, Anatol Ionaș, Natalia Străjescu, Lucia Ursu, Grigore Chiper, Petru Tolocenco, Tatiana Botnaru am învățat cum și în ce este îmbrăcată Limba și Literatura Română. Le mulțumesc din suflet Domniilor Lor pentru tot efortul și muncă pe care zilnic o depun în formarea specialiștilor! Gratitudine exprim și decanului facultății, Olga Gherlovan, prodecanului Maria Slusarenco și secretarei decanatului – Olga Zlotea, pentru atenție, receptivitate la necesitățile studenților și masteranzilor! Să ne trăiți, multstimați și iubiți profesori!

Ludmila Podgurschii

Cu înaltă consideraţiune,
Ludmila Podgurschii, absolventă a Facultăţii de Filologie, UST, promoţia 2015

Caut să găsesc cuvintele potrivite pentru a-mi exprima toată Mulţumirea, Recunoştinţa şi Stima faţă de Dumneavoastră, distinşi Dascăli ai Universităţii de Stat din Tiraspol de la facultatea Filologie. Sunt mîndră că am absolvit anume această instituţie – prima – de învăţămînt superior din Republica Moldova! Graţie muncii pe care o depuneţi zilnic pe altarul profesional, făuriţi noi şi noi destine omeneşti. Ne-aţi îmbrăcat sufletul în nobleţe, gîndurile – în puritate şi inima – în dragoste de Neam şi Limbă.

Mulţumesc tuturor profesorilor care ne-aţi luminat cugetul şi drumul vieţii, ne-aţi încurajat şi motivat de a cuceri mai îndrăzneţ Olimpul tainic al verbului matern, al înţelepciunii din carte, al miracolului marilor opere din patrimoniul literaturii naţionale şi universale.

Lecţia care nicicînd nu o vom uita este de a fi Om în viaţă. Ne-aţi transmis, în primul rînd, ceea ce sunteţi Dumneavoastră, apoi ceea ce ne-aţi predat la ore. Sunt mîndră că V-am cunoscut şi am reuşit să descoper ceea ce căutam…M-am regăsit pe mine…iniţial, în calitate de reporter la ziarul Meridian Info şi, la moment – redactor-şef la EDIT Ocniţa, TV locală. Tendinţa mea de a mă realiza profesional în acest domeniu a încolţit graţie Dumneavoastră, stimaţi Dascăli de la Filologie, UST, cei care purtaţi în suflet o flacără nestinsă de tot ce este Frumos şi Sfînt! Tot ceea ce aţi răsădit în sufletul meu, a prins rădăcini şi, va rodi cu demnitate în cel mai de nord raion al ţării – Ocniţa. Vă aştern la picioare un covor de flori ale recunoştinţei, dragostei şi stimei, punîndu-Vă pe creştet coroana Mulţumirii pentru munca nobilă de a semăna lumină şi a făuri cugete umane.

David Elena

Mă numesc David Elena, am absolvit Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău în 2010 , Facultatea Filologie Româna/Engleză, şi sunt foarte mulţumită că am avut ocazia să studiez la această Universitate

.Acum sunt Director la 2 companii private de limbi străine, predau cu multă dragoste limba engleză, plus la toate mai sunt şi traducător/interpret autorizat de Ministerul de Justiţie. Sunt foarte mîndră de studiile pe care le-am făcut şi rezultatele obţinute

Cristian Serdeșniuc

Absolvent al facultăţii de Filologie, Universitătea de Stat din Tiraspol, mun. Chişinău (ciclul I şi II);

Coordonator – adult al Asociaţiei Tinerilor Profesori Activi „Speranţa Donduşeni”; Profesor de limba şi literatura română, GD II, gimnaziul „Constantin Negruzzi”, satul Tîrnova, raionul Donduşeni; redactorul revistei şcolare online „Clepsidra negruzzienilor”; Persoană – resursă în cadrul Proiectului de voluntariat în beneficiul comunităţii, pe lîngă Consiliul Raional Donduşeni şi CNTM (Centrul Naţional de Tineret din Moldova); .

Ajunşi la cumpăna anilor, încă (poate) nu prea maturi, fiecare doreşte să cunoască şi să îmbrăţişeze o meserie pentru sine. Fireşte că alegerea meseriei depinde, în mare măsură, de vocaţie, de aptitudini, de nevoile individuale de afirmare într-un domeniu specializat. Pe bune, anume aici, la Universitatea de Stat din Tiraspol (mun. Chişinău) am ştiut că voi găsi o bună îndrumare părintească, o consolare spirituală, o ghidare eficientă în carieră, pentru că după studiile medii de specialitate mai rămânem a fi, încă, copii. Aici am cunoscut o sumedenie de personalităţi, erau însăşi profesorii mei universitari. Chiar dacă eram în primul an de facultate, chiar dacă eram necunoscuţi, profesorii noştri ne-au tratat destul de pozitiv, amical, deontologic, cu mare grijă ca nu cumva unul dintre noi să nu reuşească a însuşi materia cursurilor universitare. I-am cunoscut uşor pe toţi profesorii, care mai târziu mi-au devenit mult mai aproape, şi asta pentru că m-au ajutat mult, m-au încurajat, mi-au venit în ajutor, m-au stimulat, mi-au creat oportunităţi de liberă afirmare şi autoformare necondiţionată.

Îmi amintesc destul de nostalgic despre anii studenţeşti, pentru că au fost cu mari emoţii, cu noi deschideri către imensele orizonturi ale limbilor romanice, ale literaturii române periodizate, ale gramaticii pe care am învăţat-o în acţiune.

Sunt foarte mândru că am absolvit anume aceaastă instituţie de învăţământ superior, prima la număr din Republica Moldova (după istoricul ei). Sunt mândru că i-am cunoscut pe martirii înţelepciunii – profesorii mei universitari – Pedagogi înzestraţi cu har dumnezeiesc: Doamna RĂILEANU Rita, de la care am învăţat tainele morfologiei; Doamna TABURCEANU Polina, cu ajutorul căreia ne-am aprofundat în istoria literaturii universale; Doamna STRATAN Natalia, de la care am cerut atâtea sfaturi pentru practica noastră educaţională. E de menţionat că Doamna STRATAN Natalia mi-a rămas un părinte spiritual de mare încredere, iar sfaturile oferite m-au ajutat ori de cîte ori să depăşesc anumite bariere ale vieţii; Doamna STRĂJESCU Natalia – un profesor de o raritate, sensibilă, destul de competentă, înţelegătoare, maestru al literaturii; Doamna VORONCOV Sorina, de la care am îndrăgit incursiunile limbilor romanice „Pentru că toate s-au născut din limba latină…”; Doamna BOTNARU Tatiana – etalonul magic sacral în literatura română; Domnul CHIPERI Grigore, de la care am învăţat mai întâi de toate să îndrăgim meseria de profesor – filolog; Domnul TOLOCENCO Petru – o fiinţă angelică cu o inimă atât de mare şi atotiubitoare. Îi mulţumesc din inimă şi mă închin până la pământ în faţa Dumisale; Domnul IONAŞ Anatol – coordonatorul ştiinţific de la Teza de Masterat, o fiinţă destul de receptivă, agreabilă, cu mare credinţă în Dumnezeu, un Om între oameni; Nu pot să nu menţionez şi pe alţi profesori universitari, oameni pe care i-am îndrăgit pentru cunoşniţele sale, pentru iniţiativa lor, pentru ambiţiile profesionale: GHERLOVAN Olga şi URSU Lucia.

Am îndrăgit această universitate şi această facultate pentru că:

1. Profesorii universitari, din cadrul catedrei de Limbă şi Literatură română, sunt adevăraţi specialişti, deţin titluri onorifice, au lucrări în domeniu, posedă bine materia, îmbină teoreticul cu practica, sunt nume cunoscute în învăţământul autohton;

2. Universitatea (blocul de la Telecentru) dispune de condiţii optime pentru învăţare, sisteme de încălzire, o bibliotecă mare şi o sală de lectură încăpătoare; pot să menţionez faptul că sala de calculatoare este conectată la internet de tip „ruter” WI-FI, iar studenţii au acces la liberă informaţie; Un mare avantaj este implementarea în cadrul orelor şi a stagiunilor de practică a surselor TIC (tehnologiilor informaţionale computerizate);

3. În instituţia de învăţământ persistă o atmosferă prielnică pentru studii, relaţiile dintre studenţi şi corpul didactic sunt apreciate la nivel, iar la prelegeri şi seminarii este asigurat continuu un climat favorabil accesibil tuturor, în contextul dezideratului „O instituţie de învăţământ prietenoasă fiecăruia – Educaţia de calitate”; Fiecare om se naşte în această lume cu un talent oarecare, dar acest talent trebuie căutat, cultivat, dezvoltat… Anume Universitatea de Stat din Tiraspol mun. Chişinău m-a luminat că sunt pe drumul drept al pedagogiei.

Cazacu Victoria

Anii de studii: 2000 -2005, Universitatea de Stat din Tiraspol,

mun. Chișinău, RM, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba și Literatura Română – Limba Engleză

Locul de muncă și funcția: Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale, vicedirector

Consider că Instituția Superioară Universitatea de Stat din Tiraspol, mun. Chișinău, RM, își realizează cu brio sarcinile pe care și le-a propus, principalul său obiectiv fiind acela de a contribui la promovarea și asigurarea unei înalte calități în procesul de învățare și predare. Constat cu satisfacție că rectoratul le asigură studenților accesul rapid la informații clare și explicite prin intermediul profesorilor, bibliotecii și materialelor didactice, asigurând și garantând, totodată, calitatea programelor de studii.

Aceeași apreciere pozitivă o am pentru cadrele didactice calificate în domeniu (cu titlul științific de doctor) care predau în cadrul programului de studiu. Acestea le acordă studenților un sprijin efectiv în procesul studierii, oferă perspectiva continuării pregătirii universitare în cadrul ciclului licență – masterat – doctorat.

Un punct fórte al acestei instituții este faptul că orarul stabilit le oferă studenților oportunitatea de a fi antrenați în câmpul muncii, posibilitatea de a fi angajați, în paralel, la o anumită instituție, așa cum am procedat personal în perioada studiilor la această universitate. În aulele Universității de Stat din Tiraspol m-am dezvoltat pe verticală, asimilând an de an noi cunoștințe în domeniul limbii și literaturii române și engleze, obținând astfel și o bursă lunară de merit pe parcursul a 4 ani.

Mă închin cu pietate în fața tuturor profesorilor care au contribuit la formarea și dezvoltarea mea ca om și specialist în domeniu. Cu siguranță, Universitatea de Stat din Tiraspol este una dintre puținele universități care îndeplinește toate criteriile, standardele și indicatorii de performanță.

Donţu Maria

Embriolog, Clinica „Familia”, Chişinău.

Am finisat Universitatea de Stat din Tiraspol în 2010, cu titlul Licențiat în Științe ale Naturii.  Cursurile profesorilor de la facultatea Biologie și chimie mi-au oferit oportunitățile de a explora temeliile domeniului biologiei dezvoltării pe care avea să îl practic mai târziu, devenind angajată în funcția de embriolog, din 2011 până în prezent la Clinica ,,Familia”, din Chișinău. Funcția pe care o îndeplinesc constă esențial în aplicarea tehnologiilor de reproducere umană asistată pentru tratarea cuplurilor infertile, făcând stagiare pentru specializare în 2010 în Kiev.

Sunt profund recunoscătoare profesorilor universitari, care mi-au împărtășit nu doar cunoștințele ca profesioniști, dar au demonstrat atitudine umană de adevărați mentori atât în ghidarea profesională, cât și în dezvoltarea personală prin devoțiune pedagogică.

Elena Gorincioi

Motto: Nu-i înveţi pe alţii ceea ce vrei, nu-i înveţi ceea ce ştii – îi înveţi ceea ce eşti.

Jean Jaures

Sunt printre copiii, care au îmbrățișat profesia părinților. Am crescut de timpuriu cu amintirile lor despre studenție: desțelenirea Kazahstanului, evocarea practicilor de camp la botanică și zoologie și a. Își amintesc și acum cu pietate despre profesorii lor – regretatul Prof. Dumitru Batîr – diriginte și profesor de chimie general; Acad. Boris Matienco – profesor de botanică; regretatul Prof. Eugen Nirca – decanul facultății și profesor de chimie organică; regretatul Prof. Faenștein – profesor de chimie fizică… Profesori și Oameni, care întruchipează pentru părinții mei, așa cum am înțeles eu, motto-ul scris mai sus…Ceea ce mi se pare cu adevărat minunat, este că și părinții mei, Constantin și Pelaghia Gorincioi (absolvenții UST ai promoției 1962), la rându-le, dau viață acestui motto, pentru și prin sutele de discipoli, pe care i-au educat pe parcursul activității lor de pedagogi, mama învrednicindu-se și de titlul onorific de Pedagog emerit al Republicii Moldova.

La acest “background” solid părintesc, pe care împreună cu frații Valeriu și Andrei îl mărturisim cu multă căldură, se adaugă aportul considerabil al fratelui mai mare, Valeriu Gorincioi – un alt absolvent UST (și o altă expresie vie a motto-ului), care a fost o personalitate emblematică în anii studențești. Cu pasiunea pentru chimie și cunoștințele profunde, pe care și le cultiva în permanență, a participat la Olimpiada Unională (în fosta URSS) la chimie, ocupând un loc de frunte. Valeriu a fost și este Pedagog și Om de Știință, fiind actualmente la cârma Liceului theoretic “Mihai Sadoveanu” din or. Călărași.

Un cuvânt de adânc respect aduc aici și multstimaților noștri profesori de la facultate. În special, mă închin TUTUROR dascălilor mei de la Catedra Chimie, unde de fapt am și început zborul prin viață, după absolvirea studiilor. Ei mi-au dăruit, mai presus de cunoștințe, lecții de viață și de atitudine, pentru care le voi rămâine mereu recunoscătoare…

Valeriu Gorincioi

Anii de studenţie petrecuți la Institutul Pedagogic de Stat „Taras Şevcenco” din Tiraspol s-au scurs ca şi la majoritate studenţilor cu repeziciunea unei reacţii chimice cu viteză mare.

Îmi aduc aminte cu pietate despre întâlnirea cu colegii de grupă, majoritatea dintre care şi în prezent sunt oamenii şcolii, de primele lecţii, lucrării de laborator, practici de câmp – totul încărcat de un deosebit farmec ştiinţific dar şi emoţional.

Profesorii ca E. Melentieva, E. Panas, P. Pulbere, V. Şuberneţci – au fost şi continuă să fie pentru mine modele valorice şi valorizatoare care, alături de pilda părinţilor mei Pelagheia şi Constantin Gorincioi, ambii absolvenţi ai facultăţii de biologie şi chimie m-au format ca pedagog, personalitate, om.

Uneori şi astăzi mă văd în aulele Universitaţii, cu săli de lectură bogate în literatură ştiinţifică şi metodică, cu laboaratoarele dotate, cu căminele calde, dar principalul cu comunitatea celora care formează tezaurul de aur al Primei Insitutii de Invaţamint Superioar din Moldova.

Ivan Vrabie

Morrisville, North Carolina, USA

Universitatea de Stat din Tiraspol, Tiraspol, Moldova, 1988-1993, BS in Geography and Biology Education.

Three Rivers Community College, Norwich, CT, USA, AS in Electrical Engineering Technology

Currently, I am working as an Associate Staff Engineer at Underwriters Laboratories LLC, specializing in Electrical Insulation Systems used in low and high voltage electrical motors, generators and transformers. My primary functions are EIS testing and certification, project management and business development and trying to make the world a safer place :-).

I work with end product manufacturers and businesses from North and South America, Asia and Europe and absolutely love it. It allows me to interact and help companies with their businesses by speeding up the process of developing and implementing safer products and solutions. There is also the element of travel that I enjoy as well. This was one of the reasons why I attended Tiraspol State – to be able to get great education in the field of Geography and Biology and participate in numerous field studies and trips within Moldova and other regions of the former Soviet Union. Even though I am no longer directly involved with teaching, I still have plenty of opportunities to utilize the skills I have acquired during my university years through workshops and training at UL facilities, online or at customer’s sites. My job is rewarding on both professional and personal levels.

Some of the most memorable things of my five years spent in Tiraspol and Chisinau were the friendships I had with some of the greatest people I had the pleasure of knowing. It is amazing that nearly 25 years later, we still keep in touch and meet whenever possible.

Stelian Manic

Conf. univ. dr. Universitatea Americana din Moldova

(1993–1997) Academia de Stiinţe din Moldova – cercetător, (1994–1998) Universitatea Al. I. Cuza Iaşi (România) – doctorand, (1997–2008) ULIM – prodecan, (1998) University of Washington (SUA) – cercetător, (2008–2015) University of Adelaide (Australia) – conferenţiar, (2009) University of Carnegie Mellon (Australia) – conferenţiar, (2009–2015) University of South Australia – tutor.

Reprezint prima promoţie care a absolvit la Chisinau. Pentru noi a fost destul de dureroasă desparţirea de sediul nostrum de la Tiraspol, precum şi de la unii profesori care au rămas acolo. În incinta oraşelului nostrum universitar noi ne simţeam ca acasă.

Pentru mine, o universitate nu reprezintă doar o instituţie, unde tinerii obţin nişte cunoştinte şi abilităţi, dar în primul rînd locul unde ei se formează ca personalităţi. Şi cred eu, că Universitatea din Tiraspol cu brio şi-a indeplinit această misiune.

Larissa Coroban-Jones

Years of Study:1989-1994 Tiraspol State University Faculty: geography and biology

Place of work and job description: Teacher at Elwood High School Elwood, Indiana USA

I spent the best time of my life at the University among colleagues and professors. Even after so many years we are still in contact with many professors and classmates. We were prepared for future life by intelligent and passionate professors from the University. Thank you very much to all my instructors who contributed to my future to become a good specialist in the area of study.

I remember being a 1st year student at the University and going to pick apples at a local orchard. I do not recall the exact name of the orchard now. We were all placed in small houses and had to live there for over a month. The weather was bad for the first week, it rained every day and instead of picking apples we played cards, sang songs and went to the disco in the evening. The funny thing was that in the morning was raining and we could not go to work but it was nice and dry in the evening for an outdoor dance party:-)

Victor Guzun

Profesor al Universității Tehnologice Tallinn, consultant în relații internaționale, Ambasador al Republicii Moldova în Estonia 2010-2015.

Pentru mine, Universitatea de Stat din Tiraspol este nu doar locul unde mi-am făcut studiile ci și locul unde am primit cele mai importante lecții de viață. O universitate cu un spirit, istorie, soartă și energie specială, unde termenul prietenie înseamnă mai mult decât un cuvânt frumos. Mi-am făcut studiile în două orașe diferite, în pereți diferiți, dar cu aceiași profesori devotați misiunii lor. Doresc universității mele multe succese remarcabile în viitor iar absolvenților, să înțeleagă că pot și trebuie să schimbe lucrurile în bine în țara noastră