Facultăți alumni Pedagogie

Veronica Uncu

Studii si functii ocupate: 

  • 1996-2001 Licenta, Invatamant primar si educatie prescolara, Facultatea de Pedagogie, UST
  • 2001-2003 Masterat, Managementul serviciilor sociale si de sanatate, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti, Romania
  • 2003-2008 Doctorat in sociologie, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti, Romania (sustinerea tezei februarie 2008)
  • 2007-2008 Masterat in Psihopedagogie, Facultatea de Pedagogie, UST
  • 2006-2008 educator la institutia prescolara nr 74, Chisinau
  • 2007-2010 Lector superior universitar, Catedra Psihopedagogie si Educatie Prescolara, Facultatea de Pedagogie, UST
  • 2008 (daca nu gresesc)-2010 cercetator universitar la Catedra Psihopedagogie si Educatie Prescolara, Facultatea de Pedagogie, UST
  • 2010 si pina in prezent doctorand la Universitatea din Ottawa, Canada

In prezent finisez scrierea tezei

2011-2015 Asistent universitar, Universitatea din Ottawa, Canada

Directii de cercetare si interes : sociologia organizatiilor, analiza strategica de implementare a politicii de educatie incluziva in Republica Moldova, dinamica sociala de grup.

Dima Angela

Metodist în Instituția de învățământ preșcolar Nr.201 „Mărțișor” din orașul Durlești, municipiul Chișinău.

Grad didactic superior conferit în anul 2011 și confirmat în anul 2016.

STUDII:

2013 – 2015 – Universitatea de Stat din Tiraspol. Master în Științele Educației, specializarea Managementul educației preșcolare.

Nour Alexandra

originară: satul Sireți, raionul Strășeni, Moldova

Studii preuniversitare: Colegiul Pedagogic din Călărași, specialitatea Învățător la clasele primare, 1990

Studii universitare: Universitatea de Stat din Tiraspol, VII. 2008, specialitatea Pedagogie în învățămîntul primar, diplomă de licență nr. 50813100611, media generală 10

Studii postuniversitare UST, master în Științe ale Educației, specialitatea Pedagogia și metodologia învățămîntului primar, diplomă de master nr. 610650814802, 07.07.2010, media 10,00

Studii de doctorat (2011 – 2015): Universitatea de Stat din Tiraspol

Titluri, grade ştiinţifice/didactice: Master în științe ale Educației (2010), grad didactic superior (2016)

Debutul pedagogic: Școala medie nr. 36, Chișinău, 1990, învățător la clasele primare

Stagiul general de muncă: 26 ani , inclusiv pedagogic – 26 ani

Competențe lingvistice pentru comunicare/predare în limba de instruire: înalte, limba română

Limbi străine, competențe: limba rusă – înalte, limba franceză – citire, traducere cu dicționarul

Competențe digitale: Microsoft Office, Word, Power Point, proiecte, materiale didactice

Activităţi complementare, cumulate: lector universitar la catedra Pedagogia și metodica învățămîntului primar, UST. Șef al comisiei metodice a claselor primare Cele mai relevante calităţi, trăsături, particularităţi caracteristice: spiritul de inițiativă și creativitate în activitatea didactică, preocuparea pentru formarea/dezvoltarea profesională, pentru imaginea personală și a instituției în comunitate, spiritul vocației și dragostea de copii.