Facultăți alumni Geografie

Ala Donica (Crețu), Dr., Conf. cerc

Originară din s. Negureni, r-nul Telenești 

Universitatea de Stat Tiraspol a fost și ramâne a fi, pentru mine, o comunitate de oameni cu sufletul mare, de cadre didactice purtătoare de valori  morale și cognitive de înaltă calitate, locul frumos al tinereții neliniștite, al primilor și sfioșilor pași în mediul universitar, și tot ce ține de cunoaștere… dar și al prieteniilor ce s-au format și consolidat pe parcursul anilor de studii, practicilor de teren, expedițiilor în câmp, cercetărilor etc. 

Doresc Universității realizări frumoase în continuare, înalte aprecieri la nivel național și internațional și colaborări cât mai fructuoase în domeniu. Mă închin de sănătate profesorilor mei – adevărați semănători de Cunoștințe și Omenie!

Educație și formare:

2015 Conferențiar cercetător în ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI;

2007 Doctor în biologie, specialitatea 166.01 – ECOLOGIE;

2003-2006 Studii de doctorat, Institutul de Ecologie și Geografie, str. Academiei 1, Chișinău;

2002-2003 Studii de masterat, facultatea Geografie, Universitatea de Stat Tiraspol, Chişinău; 

1997-2002 Studii superioare de licenţă, facultatea Geografie, specialitatea Geografie şi Biologie, Universitatea de Stat Tiraspol, Chişinău.

Activitatea de cercetare științifică:

2016 – prezent șef al subdiviziunii: Grupul de Cercetare “Ecobiochimie silvică”, Institutul de Ecologie şi Geografie;

2010-2016 cercetător ştiinţific coordonator, laboratorul „Ecosisteme naturale şi antropizate”, Institutul de Ecologie şi Geografie;

2003-2008 cercetător ştiinţific, laboratorul „Ecobioindicaţie şi radioecologie”, Institutul Naţional de Ecologie;

Activitatea pedagogică: 

între anii 2010-2018 conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creanga”; lector superior Universitatea de Stat Tiraspol; lector superior Universitatea de Stat din Moldova, lector superior Universitatea Tehnică din Moldova. 

2002-2007  profesor de geografie şi ecologie, Colegiul de Construcţii, Chișinău.

Dr. Vera Potop

Este absolventă a Facultății de Geografie, promoția anului 1996. În prezent este conferențiar universitar în cadrul Departmentului de Agroecologie și Fitotehnie al Universității Cehe de Științe ale Vieții, Praga, Cehia. Anterior, pe parcursul a 10 ani, a activat în cadrul Laboratorului de Climatologie al Institutului de Ecologie și Geografie al Acedemiei de Științe a Moldovei în calitate de inginer-climatolog, cercetător stagiar și cercetător științific.

Printre temele de cercetare pe care le abordează se numără: schimbările climatice, evenimentele meteorologice extreme, în special, seceta meteorologică și agricolă și impactul acesteia asupra culturilor agricole, modelarea culturilor, modelarea zăpezii, rolul conducător al acoperirii zăpezii asupra umidității solului și dezvoltarea secetei ș.a.

Este membră a Societăților de Meteorologie Cehă și Europeană, a Societății Cehe de Bioclimatologie, a Academiei de Științe Cehe și Slovace și a Uniunii Europene de Științe despre Pământ (EGU).

 

Publicații din reviste cu IF:

 

Potopová, V., Cazac, V., Boincean, B., Soukup, J., Trnka, M., 2019. Application of hidroclimatic drought indicators in the transboundary Prut River basin. Theoretical and Applied Climatology. 137 (3-4), 3103-3121. doi:10.1007/s00704-019-02789-w. (IF: 2,43)

Potopová, V., Štěpánek, P., Zahradníček, P., Farda, A., Türkott, L. and Soukup, J. 2018: Projected changes in the evolution of drought on various timescales over the Czech Republic according to Euro-CORDEX models. Int. J. Climatol. 38 (Suppl.1), e939–e954. (IF: 3,61)

Potopová, V., Boroneat. C., Možný. M., Soukup. J. 2016a: Driving role of snow cover on soil moisture and drought developing during the growing season in the Czech Republic. Int J Climatol, 36 (11): 3741-3758. (IF: 3,61)

Potopová, V., Boroneat, C., Boincean, B., Soukup, J. 2016b: Impact of agricultural drought on main crop yields in the Republic of Moldova. Int J Climatol. 36 (4): 2063-2082. (IF: 3,61)

Potopová, V., Zahradníček, P., Štěpánek, P., Türkott, L., Farda, A. and Soukup, J. 2016c: The impacts of key adverse weather events on the field-grown vegetable yield variability in the Czech Republic from 1961 to 2014. Int. J. Climatol, 37, 1648–1664. (IF: 3,61)

Potopová, V., Štěpánek, P., Možný, M., Türkott. L., Soukup, J. 2015: Performance of the standardized precipitation evapotranspiration index at various lags for agricultural drought risk assessment in the Czech Republic. Agric. For. Meteorol, 202: 26-38. (IF: 4,46)

Ivan Vrabie

Morrisville, North Carolina, USA

Universitatea de Stat din Tiraspol, Tiraspol, Moldova, 1988-1993, BS in Geography and Biology Education.

Three Rivers Community College, Norwich, CT, USA, AS in Electrical Engineering Technology

Currently, I am working as an Associate Staff Engineer at Underwriters Laboratories LLC, specializing in Electrical Insulation Systems used in low and high voltage electrical motors, generators and transformers. My primary functions are EIS testing and certification, project management and business development and trying to make the world a safer place :-).

I work with end product manufacturers and businesses from North and South America, Asia and Europe and absolutely love it. It allows me to interact and help companies with their businesses by speeding up the process of developing and implementing safer products and solutions. There is also the element of travel that I enjoy as well. This was one of the reasons why I attended Tiraspol State – to be able to get great education in the field of Geography and Biology and participate in numerous field studies and trips within Moldova and other regions of the former Soviet Union. Even though I am no longer directly involved with teaching, I still have plenty of opportunities to utilize the skills I have acquired during my university years through workshops and training at UL facilities, online or at customer’s sites. My job is rewarding on both professional and personal levels.

Some of the most memorable things of my five years spent in Tiraspol and Chisinau were the friendships I had with some of the greatest people I had the pleasure of knowing. It is amazing that nearly 25 years later, we still keep in touch and meet whenever possible.

Stelian Manic

Conf. univ. dr. Universitatea Americana din Moldova

(1993–1997) Academia de Stiinţe din Moldova – cercetător, (1994–1998) Universitatea Al. I. Cuza Iaşi (România) – doctorand, (1997–2008) ULIM – prodecan, (1998) University of Washington (SUA) – cercetător, (2008–2015) University of Adelaide (Australia) – conferenţiar, (2009) University of Carnegie Mellon (Australia) – conferenţiar, (2009–2015) University of South Australia – tutor.

Reprezint prima promoţie care a absolvit la Chisinau. Pentru noi a fost destul de dureroasă desparţirea de sediul nostrum de la Tiraspol, precum şi de la unii profesori care au rămas acolo. În incinta oraşelului nostrum universitar noi ne simţeam ca acasă.

Pentru mine, o universitate nu reprezintă doar o instituţie, unde tinerii obţin nişte cunoştinte şi abilităţi, dar în primul rînd locul unde ei se formează ca personalităţi. Şi cred eu, că Universitatea din Tiraspol cu brio şi-a indeplinit această misiune.

Larissa Coroban-Jones

Years of Study:1989-1994 Tiraspol State University Faculty: geography and biology

Place of work and job description: Teacher at Elwood High School Elwood, Indiana USA

I spent the best time of my life at the University among colleagues and professors. Even after so many years we are still in contact with many professors and classmates. We were prepared for future life by intelligent and passionate professors from the University. Thank you very much to all my instructors who contributed to my future to become a good specialist in the area of study.

I remember being a 1st year student at the University and going to pick apples at a local orchard. I do not recall the exact name of the orchard now. We were all placed in small houses and had to live there for over a month. The weather was bad for the first week, it rained every day and instead of picking apples we played cards, sang songs and went to the disco in the evening. The funny thing was that in the morning was raining and we could not go to work but it was nice and dry in the evening for an outdoor dance party:-)

Victor Guzun

Profesor al Universității Tehnologice Tallinn, consultant în relații internaționale, Ambasador al Republicii Moldova în Estonia 2010-2015.

Pentru mine, Universitatea de Stat din Tiraspol este nu doar locul unde mi-am făcut studiile ci și locul unde am primit cele mai importante lecții de viață. O universitate cu un spirit, istorie, soartă și energie specială, unde termenul prietenie înseamnă mai mult decât un cuvânt frumos. Mi-am făcut studiile în două orașe diferite, în pereți diferiți, dar cu aceiași profesori devotați misiunii lor. Doresc universității mele multe succese remarcabile în viitor iar absolvenților, să înțeleagă că pot și trebuie să schimbe lucrurile în bine în țara noastră

Cuciureanu Gheorghe

Doctor habilitat în ştiinţe

Şeful Direcţiei Politici şi monitorizare doctorat a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Cercetător ştiinţific la Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

Blog personal: https://cuciureanul.wordpress.com/

Îmi amintesc cu drag şi apreciez anii studenţiei la facultatea de Geografie a Universităţii de Stat din Tiraspol, în perioada 1988-1993, din cel puţin 3 motive:

Cunoştinţele obţinute: Am avut parte de profesori diferiţi după vârstă şi formare: de la cei cu studii încă în perioada interbelică până la foști colegi din cursurile superioare. Majoritatea din ei, în frunte cu rectorul Mihai Coşcodan şi decanul Sezont Ciubara, aveau o abordare serioasă, pregătire temeinică şi dorinţa de a ne transmite cât mai multe cunoştinţe utile. Acestea mi-au prins bine în cadrul studiilor doctorale la Universitatea “Al.I.Cuza” din Iași, a studiilor postdoctorale la Institutul Național de Cercetări Economice din Chișinău, dar și la efectuarea cercetărilor în cadrul diferitor proiecte naționale și internaționale.
Calităţile umane modelate: Mi-am făcut studiile într-o perioadă foarte interesantă („perestroika”, „glasnosti”, lupta pentru eliberare naţională), când lumea se schimba radical, la fel şi viziunile noastre şi valorile personale, aflam cine suntem, care e adevărul istoric. Împreună cu profesorii noştri şi colegii mei participam la discuţii extrem de interesante şi aflam informaţii pe care nu le găseai în cărţi, dar şi la activităţi care ne caracterizau ca „insulă a românismului” în Tiraspol (manifestaţii pentru limba română, independenţă, pentru eliberarea colegilor noştri arestaţi, participare la alegerile preşedintelui Republicii Moldova ş.a.), până când am fost nevoiţi, odată cu izbucnirea conflictului armat moldo-rus, să ne evacuăm la Chişinău. Era un val de democratizare şi în cadrul universităţii, astfel încât am avut posibilitatea chiar să-mi aleg lectorii la unele cursuri. Aceste lucruri au contribuit la cultivarea dragostei de neam, a gustului libertăţii şi a neacceptării fraudelor și falsurilor. Ele m-au ajutat să înţeleg că dacă eşti în minoritate nu înseamnă că nu ai dreptate, ca trebuie sa schimbi spre bine lucrurile acolo unde poţi şi că este mai important să fii integru şi să fii împăcat cu tine decât să avansezi în carieră.

Prieteniile legate: Mediul universitar a fost foarte prielnic şi a făcut posibilă o prietenie cu colegii care s-a dovedit ulterior durabilă. Ne întâlnim regulat (anual în primul deceniu după absolvire, iar acum – în funcţie de posibilităţi) şi ne amintim despre anii studenţiei ca despre una din cele mai frumoase perioade din viaţă. Cu unii colegi jucăm regulat fotbal, una din pasiunile care ne-a unit în anii studenţiei (şi pe care o mai avem și acum).