Facultăți alumni Filologie

Postoronca Silvia

Am absolvit facultatea de filologie a Universităţii de stat Tiraspol în anii 2010-2014.

Actualmente director A.O. „Carul cunostinţelor”

Centru de dezvoltare intelectuală a copiilor preşcolari 2-7 ani

Pot să spun doar cuvinte de multumire şi recunoştinţă faţă de pedagogii acestei instituţii care mi-au călăuzit fiecare pas şi mi-au fost alături în orice moment, fie dificil sau uşor, în tot acest răstimp. DASCĂLI în tot sensul adevărat al acestui cuvînt. Am căpătat un mare bagaj de cunoştinţe care îmi vor fi de folos pentru toată viaţa.

Să ne trăiţi, dragi pedagogi, la mulţi ani, să dăruiţi şi altor studenţi plăcerea de a studia în această instituţie.

Diacon Oxana

Mă numesc Diacon Oxana, studentă (2006-2011) și masterandă (2011-2013) a Facultății de Filologie a UST. Din 2011 activez în calitate de consultant telemarketing, în Departamentul Francez, în cadrul la GPG Consulting, iar din 2013 -doctorandă la Institutul de Filologie al A.Ș.M. (Sectorul de Teorie și Metodologie Literară).

O educație de calitate și un student perseverent sunt cheia unui bun specialist. Educația de calitate obținută în cadrul Facultății de Filologie este rodul muncii pedagogilor calificați, dar și asigurată de colaborarea, în egală măsură, a studentului cu profesorul. UST oferă posibilitatea de a te face auzit și înțeles, iar profesorii dau dovadă de cunoștințe, toleranță și empatie în activitatea pedagogică. Respect și recunoștință tuturor pentru munca depusă, energia inepuizabilă și dăruirea de zi cu zi acestei meserii.

Natalia Rotari

Absolventă a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), facultatea de Filologie.

Activitatea mea ține de mass media, deși îmi doresc mult să lucrez în domeniul pedagogiei. Acum opt ani am fost angajată la un post local de televiziune ca mai apoi, peste ani, să lucrez la Canal Regional, o televiziune cu acoperire națională care aduce în fața consumatorului media știri, reportaje, schițe, emisiuni și duplexuri din diferite raioane ale țării noastre. Le datorez, ascensiunea pe care am înregistrat-o, profesorilor, doctorilor în științe de la facutatea de filologie a Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău unde am fost instruită la ciclul I și II. Anume de la Natalia Stratan, Anatol Ionaș, Natalia Străjescu, Lucia Ursu, Grigore Chiper, Petru Tolocenco, Tatiana Botnaru am învățat cum și în ce este îmbrăcată Limba și Literatura Română. Le mulțumesc din suflet Domniilor Lor pentru tot efortul și muncă pe care zilnic o depun în formarea specialiștilor! Gratitudine exprim și decanului facultății, Olga Gherlovan, prodecanului Maria Slusarenco și secretarei decanatului – Olga Zlotea, pentru atenție, receptivitate la necesitățile studenților și masteranzilor! Să ne trăiți, multstimați și iubiți profesori!

Ludmila Podgurschii

Cu înaltă consideraţiune,
Ludmila Podgurschii, absolventă a Facultăţii de Filologie, UST, promoţia 2015

Caut să găsesc cuvintele potrivite pentru a-mi exprima toată Mulţumirea, Recunoştinţa şi Stima faţă de Dumneavoastră, distinşi Dascăli ai Universităţii de Stat din Tiraspol de la facultatea Filologie. Sunt mîndră că am absolvit anume această instituţie – prima – de învăţămînt superior din Republica Moldova! Graţie muncii pe care o depuneţi zilnic pe altarul profesional, făuriţi noi şi noi destine omeneşti. Ne-aţi îmbrăcat sufletul în nobleţe, gîndurile – în puritate şi inima – în dragoste de Neam şi Limbă.

Mulţumesc tuturor profesorilor care ne-aţi luminat cugetul şi drumul vieţii, ne-aţi încurajat şi motivat de a cuceri mai îndrăzneţ Olimpul tainic al verbului matern, al înţelepciunii din carte, al miracolului marilor opere din patrimoniul literaturii naţionale şi universale.

Lecţia care nicicînd nu o vom uita este de a fi Om în viaţă. Ne-aţi transmis, în primul rînd, ceea ce sunteţi Dumneavoastră, apoi ceea ce ne-aţi predat la ore. Sunt mîndră că V-am cunoscut şi am reuşit să descoper ceea ce căutam…M-am regăsit pe mine…iniţial, în calitate de reporter la ziarul Meridian Info şi, la moment – redactor-şef la EDIT Ocniţa, TV locală. Tendinţa mea de a mă realiza profesional în acest domeniu a încolţit graţie Dumneavoastră, stimaţi Dascăli de la Filologie, UST, cei care purtaţi în suflet o flacără nestinsă de tot ce este Frumos şi Sfînt! Tot ceea ce aţi răsădit în sufletul meu, a prins rădăcini şi, va rodi cu demnitate în cel mai de nord raion al ţării – Ocniţa. Vă aştern la picioare un covor de flori ale recunoştinţei, dragostei şi stimei, punîndu-Vă pe creştet coroana Mulţumirii pentru munca nobilă de a semăna lumină şi a făuri cugete umane.

David Elena

Mă numesc David Elena, am absolvit Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău în 2010 , Facultatea Filologie Româna/Engleză, şi sunt foarte mulţumită că am avut ocazia să studiez la această Universitate

.Acum sunt Director la 2 companii private de limbi străine, predau cu multă dragoste limba engleză, plus la toate mai sunt şi traducător/interpret autorizat de Ministerul de Justiţie. Sunt foarte mîndră de studiile pe care le-am făcut şi rezultatele obţinute

Cristian Serdeșniuc

Absolvent al facultăţii de Filologie, Universitătea de Stat din Tiraspol, mun. Chişinău (ciclul I şi II);

Coordonator – adult al Asociaţiei Tinerilor Profesori Activi „Speranţa Donduşeni”; Profesor de limba şi literatura română, GD II, gimnaziul „Constantin Negruzzi”, satul Tîrnova, raionul Donduşeni; redactorul revistei şcolare online „Clepsidra negruzzienilor”; Persoană – resursă în cadrul Proiectului de voluntariat în beneficiul comunităţii, pe lîngă Consiliul Raional Donduşeni şi CNTM (Centrul Naţional de Tineret din Moldova); .

Ajunşi la cumpăna anilor, încă (poate) nu prea maturi, fiecare doreşte să cunoască şi să îmbrăţişeze o meserie pentru sine. Fireşte că alegerea meseriei depinde, în mare măsură, de vocaţie, de aptitudini, de nevoile individuale de afirmare într-un domeniu specializat. Pe bune, anume aici, la Universitatea de Stat din Tiraspol (mun. Chişinău) am ştiut că voi găsi o bună îndrumare părintească, o consolare spirituală, o ghidare eficientă în carieră, pentru că după studiile medii de specialitate mai rămânem a fi, încă, copii. Aici am cunoscut o sumedenie de personalităţi, erau însăşi profesorii mei universitari. Chiar dacă eram în primul an de facultate, chiar dacă eram necunoscuţi, profesorii noştri ne-au tratat destul de pozitiv, amical, deontologic, cu mare grijă ca nu cumva unul dintre noi să nu reuşească a însuşi materia cursurilor universitare. I-am cunoscut uşor pe toţi profesorii, care mai târziu mi-au devenit mult mai aproape, şi asta pentru că m-au ajutat mult, m-au încurajat, mi-au venit în ajutor, m-au stimulat, mi-au creat oportunităţi de liberă afirmare şi autoformare necondiţionată.

Îmi amintesc destul de nostalgic despre anii studenţeşti, pentru că au fost cu mari emoţii, cu noi deschideri către imensele orizonturi ale limbilor romanice, ale literaturii române periodizate, ale gramaticii pe care am învăţat-o în acţiune.

Sunt foarte mândru că am absolvit anume aceaastă instituţie de învăţământ superior, prima la număr din Republica Moldova (după istoricul ei). Sunt mândru că i-am cunoscut pe martirii înţelepciunii – profesorii mei universitari – Pedagogi înzestraţi cu har dumnezeiesc: Doamna RĂILEANU Rita, de la care am învăţat tainele morfologiei; Doamna TABURCEANU Polina, cu ajutorul căreia ne-am aprofundat în istoria literaturii universale; Doamna STRATAN Natalia, de la care am cerut atâtea sfaturi pentru practica noastră educaţională. E de menţionat că Doamna STRATAN Natalia mi-a rămas un părinte spiritual de mare încredere, iar sfaturile oferite m-au ajutat ori de cîte ori să depăşesc anumite bariere ale vieţii; Doamna STRĂJESCU Natalia – un profesor de o raritate, sensibilă, destul de competentă, înţelegătoare, maestru al literaturii; Doamna VORONCOV Sorina, de la care am îndrăgit incursiunile limbilor romanice „Pentru că toate s-au născut din limba latină…”; Doamna BOTNARU Tatiana – etalonul magic sacral în literatura română; Domnul CHIPERI Grigore, de la care am învăţat mai întâi de toate să îndrăgim meseria de profesor – filolog; Domnul TOLOCENCO Petru – o fiinţă angelică cu o inimă atât de mare şi atotiubitoare. Îi mulţumesc din inimă şi mă închin până la pământ în faţa Dumisale; Domnul IONAŞ Anatol – coordonatorul ştiinţific de la Teza de Masterat, o fiinţă destul de receptivă, agreabilă, cu mare credinţă în Dumnezeu, un Om între oameni; Nu pot să nu menţionez şi pe alţi profesori universitari, oameni pe care i-am îndrăgit pentru cunoşniţele sale, pentru iniţiativa lor, pentru ambiţiile profesionale: GHERLOVAN Olga şi URSU Lucia.

Am îndrăgit această universitate şi această facultate pentru că:

1. Profesorii universitari, din cadrul catedrei de Limbă şi Literatură română, sunt adevăraţi specialişti, deţin titluri onorifice, au lucrări în domeniu, posedă bine materia, îmbină teoreticul cu practica, sunt nume cunoscute în învăţământul autohton;

2. Universitatea (blocul de la Telecentru) dispune de condiţii optime pentru învăţare, sisteme de încălzire, o bibliotecă mare şi o sală de lectură încăpătoare; pot să menţionez faptul că sala de calculatoare este conectată la internet de tip „ruter” WI-FI, iar studenţii au acces la liberă informaţie; Un mare avantaj este implementarea în cadrul orelor şi a stagiunilor de practică a surselor TIC (tehnologiilor informaţionale computerizate);

3. În instituţia de învăţământ persistă o atmosferă prielnică pentru studii, relaţiile dintre studenţi şi corpul didactic sunt apreciate la nivel, iar la prelegeri şi seminarii este asigurat continuu un climat favorabil accesibil tuturor, în contextul dezideratului „O instituţie de învăţământ prietenoasă fiecăruia – Educaţia de calitate”; Fiecare om se naşte în această lume cu un talent oarecare, dar acest talent trebuie căutat, cultivat, dezvoltat… Anume Universitatea de Stat din Tiraspol mun. Chişinău m-a luminat că sunt pe drumul drept al pedagogiei.

Cazacu Victoria

Anii de studii: 2000 -2005, Universitatea de Stat din Tiraspol,

mun. Chișinău, RM, Facultatea de Filologie, specialitatea Limba și Literatura Română – Limba Engleză

Locul de muncă și funcția: Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale, vicedirector

Consider că Instituția Superioară Universitatea de Stat din Tiraspol, mun. Chișinău, RM, își realizează cu brio sarcinile pe care și le-a propus, principalul său obiectiv fiind acela de a contribui la promovarea și asigurarea unei înalte calități în procesul de învățare și predare. Constat cu satisfacție că rectoratul le asigură studenților accesul rapid la informații clare și explicite prin intermediul profesorilor, bibliotecii și materialelor didactice, asigurând și garantând, totodată, calitatea programelor de studii.

Aceeași apreciere pozitivă o am pentru cadrele didactice calificate în domeniu (cu titlul științific de doctor) care predau în cadrul programului de studiu. Acestea le acordă studenților un sprijin efectiv în procesul studierii, oferă perspectiva continuării pregătirii universitare în cadrul ciclului licență – masterat – doctorat.

Un punct fórte al acestei instituții este faptul că orarul stabilit le oferă studenților oportunitatea de a fi antrenați în câmpul muncii, posibilitatea de a fi angajați, în paralel, la o anumită instituție, așa cum am procedat personal în perioada studiilor la această universitate. În aulele Universității de Stat din Tiraspol m-am dezvoltat pe verticală, asimilând an de an noi cunoștințe în domeniul limbii și literaturii române și engleze, obținând astfel și o bursă lunară de merit pe parcursul a 4 ani.

Mă închin cu pietate în fața tuturor profesorilor care au contribuit la formarea și dezvoltarea mea ca om și specialist în domeniu. Cu siguranță, Universitatea de Stat din Tiraspol este una dintre puținele universități care îndeplinește toate criteriile, standardele și indicatorii de performanță.