Admiterea la facultatea filologie

ADMITEREA PENTRU CICLUL I : STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ

Filologie USTSpecialităţi cu frecventă la zi :

 • limba şi literatura română şi limba franceză
 • limba şi literatura română şi limba engleză
 • limba şi literatura rusă şi limba engleză
 • limba şi literatura română*
 • limba şi literatura rusă*

Specialităţi cu frecvenţă redusă:

 • limba şi literatura română
 • limba şi literatura rusă

Pregătirea din cadrul facultăţii: Catedra de Limbă şi literatură română şi Catedra de Limbi şi literaturi străine precum şi de catedrele universitare: Catedra de Pedagogie şi psihologie generală, Catedra de Ştiinţe sociale.

Studenţii au posibilitatea de a-şi dezvolta abilităţile, talentul, interesele în diverse activităţi extracurriculare:

cenacluri literare, muzicale şi teatrale, secţii sportive.

Atelier de lecturi literare în cadrul Zilelor Francofoniei

Atelier de lecturi literare în cadrul Zilelor Francofoniei

Interesele ştiinţifice studenţii le pot dezvolta participând în cadrul Societăţii Ştiinţifice Studenţeşti, conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, concursurilor pentru burse şi Programelor internaţionale de mobilitate academică a studenţilor (Erasmus Mundus), etc.

Specialistul este pregătit pentru activitatea pedagogicăşi de investigaţie ştiinţifică.

Calificarea obţinută permite absolventului să activeze în instituţii de învăţământ de diferite tipuri – gimnazii, licee, colegii, instituţii de învăţământ superior, în sistemul mass-media şi alte ramuri ale economiei naţionale.

Absolventul poate activa în calitate de: profesor de limbă şi literatură română(rusă, engleză, franceză), profesor de literatură universală, metodist, inspector în cadrul direcţiilor raionale şi municipale de învăţământ, cercetător ştiinţific, corector, translator, redactor la editură.

Absolvenţii ciclului I (licenţă) pot continua studiile la ciclul II (masterat) la specialitatea Limba şi literatura română(rusă) contemporanăşi Tehnologii educaţionale. Ei pot opta de asemenea Absolvenţii ciclului I (licenţă) pot continua studiile la ciclul II (masterat) la specialitatea Limba şi literatura română(rusă) contemporană şi Tehnologii educaţionale. Ei pot opta de asemenea pentru un alt domeniu de formare profesională.

CICLUL II: STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT

filologie_practica_lt_liviu_deleanu

Practica pedagoică la limba franceză LT “Liviu Deleanu”

Ştiinţe ale Educaţiei, 120 credite:

 • Limba şi literatura română contemporană şi tehnologii educaţionale
 • Limba şi literatura rusă contemporană şi tehnologii educaţionale

Specialistul este pregătit pentru activitatea în: învăţământul secundar, liceal, profesional, superior, administraţie educaţională locală şi naţională, management educaţional, consiliere în învăţământ, servicii educaţionale, programe de leadership, învăţământ intercultural, evaluare educaţională.

ACTELE NECESARE PENTRU ADMITERE

LA CICLUL I, LICENŢĂ:

 • cerere
 • actul de studii medii de specialitate sau bacalauriat (în original)
 • certificat medical – tip nr.86-U
 • buletinul de identitate (adeverinţa de naştere)
 • 6 fotografii 3×4

LA CICLUL II, MASTERAT:

 • cerere
 • diploma de Licenţă şi anexa(original)
 • certificat medical – tip nr.86-U
 • 6 fotografii 3*4 cm
 • buletinul de identitate
 • livretul militar(premilitar)
Studenţii şi masteranzii pot beneficia de: locuri în căminele universităţii
burse de studii / burse sociale
premii pentru reuşită
bibliotecă specializată şi bibliotecă digitală
sală de sport
cantină studenţească
Internet gratuit şi Wi-Fi în cămin şi în blocurile de studii

Informații de contact

mun. Chişinău MD2069 str. IabIocichin,5

Deplasarea cu

troleibuzele: 5, 8, 11, 23
microbuzele: 108, 111, 123, 154, 171, 152
până la staţia „Calea Ieşilor”

Informații suplimentare:

 • 02275-49-06
 • 02224-07-63
 • 02275-49-24
 • 02275-49-42

Telefon la facultate: 022280537