Admiterea la facultatea de geografie

logo_geo

Geografia ca specializare asigură fundamentarea teoretică a conţinuturilor de specialitate, formarea unui sistem de gândire geografic, accentuarea valenţelor informativ-formative, pro-movarea unui sistem ştiinţific geografic performant.

La Facultatea de Geografie descoperi componența didactică şi cea de cercetare stiinţifică, fiind diferenţiate în funcţie de domeniul de activitate şispecializare. Facultatea de Geografie îţi oferă o atmosfera deosebită, o relaţie deschisă și de colaborare între studenţi şi profesori.

Beneficiezi de excursii, aplicaţii de teren și stagii de practică, în ţară și peste hotare(Grecia, Turcia, România și SUA). În cadrul Facultăţii de Geografie activează două catedre: Catedra Geografie Generală şi Catedra Geografie Umană, Regională şi Turism.Facultatea dispune de laboratoare moderne: Sisteme Informaţionale Geografice, Geologie şi Paleontologie, Cartogarfie-Topografie, Climatologieși Meteorologie etc. în care poţi studia materiile.

Studenţii şi masteranzii pot beneficia de:
locuri în căminele universităţii
burse de studii / burse sociale
premii pentru reuşită
bibliotecă specializată şi bibliotecă digitală
sală de sport
cantină studenţească
Internet gratuit şi Wi-Fi în cămin şi în blocurile de studii

CICLUL I : STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ

Specialităţi cu frecvenţă la zi:

 • geografie şi biologie
 • geografie şi limba engleză
 • geografie şi istorie
 • geografie şi informatică
 • geografie și turism.

Specialităţi cu frecvenţă redusă:

 • geografie și turism

Durata studiilor: 4 ani (240 credite) la specialităţile duble, 3 ani (180 credite) la monospecialităţi * (secţia zi) şi 4 ani (180 credite) la secţia cu frecvenţăredusă.

CICLUL II: STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT

Ştiinţe ale Educaţiei:

 • Geografie şi tehnologii educaţionale

Ştiinţe:

 • Geoinformatica
 • Geografie economică
 • Geografia mediului înconjurător

Servicii:

 • Management strategic în turism

Durata studiilor: 2 ani (120 credite)

Oferte de muncă pentru absolvenți

Profesori de geografie preuniversitari şi univer-sitari
 Meteorolog
Coordonator departament marketing/ vânzări
Şef agenţie de turism, manager , agent de turism.

După absolvirea facultăţii de Geografie poți activa ca: profesor în învăţământul preuniversitar şi univer-sitar, analist în probleme de mediu, de turism, de planificare teritorială, de urbanizare, specialist înprobleme demografice, meteorolog, hidrogeolog, cercetător în instituţii academice şi universitare etc.

Specializarea Turism: Manager in activitatea de turism, Agent de turism, Agent de turism departament evenimente, Şef agenţie de turism, Recepţioner/șef recepţie, Coordonator departament marketing/ vânzări, Coordonator evenimente (banqueting/ mice), Șef de sală.

ACTELE NECESARE PENTRU ADMITERE

LA CICLUL I, LICENŢĂ:

 • cerere
 • actul de studii medii de specialitate sau bacalauriat (în original)
 • certificat medical – tip nr.86-U
 • buletinul de identitate (adeverinţa de naştere)
 • 6 fotografii 3×4

LA CICLUL II, MASTERAT:

 • cerere
 • diploma de Licenţă şi anexa(original)
 • certificat medical – tip nr.86-U
 • 6 fotografii 3*4 cm
 • buletinul de identitate
 • livretul militar(premilitar)

Informații de contact

mun. Chişinău MD2069 str. IabIocichin,5

Deplasarea cu

troleibuzele: 5, 8, 11, 23
microbuzele: 108, 111, 123, 154, 171, 152
până la staţia „Calea Ieşilor”

Informații suplimentare:

 • 02275-49-06
 • 02224-07-63
 • 02275-49-24
 • 02275-49-42

Telefon la facultate: 022798419