Admiterea la facultatea de fizică, matematică și tehnologii informaționale

Certificat de acreditare internațională a programului Matematică și Informatică de către agenția AQAS ( Germania )

Certificat de acreditare internațională a programului Matematică și Informatică de către agenția AQAS ( Germania )

Facultatea Fizică, Matematicăşi Tehnologii Informaţionale a Universităţii de Stat din Tiraspol a fost fondată în 1930. Din cele 60 de cadre didactice ale facultăţii 90% au grade ştiinţifice şi didactice, sunt savanţi de renume internaţional, autori de monografii, manuale, brevete de invenţii.

Baza materială a facultăţii este concentrată în 20 săli de studii, 8 laboratoare de cercetare, un laborator interdepartamental, bibliotecă, 8 săli cu calculatoare moderne conectate la Internet, laptopuri, table interactive, imprimante, scanere, camere video, tipografie etc.

Facultatea are colaborări internaţionale cu universităţi din Romania, Lituania, Estonia, Franţa, Suedia, Canada, Federaţia Rusă, Ucraina, Germania, Portugalia, Spania, Slovacia, Slovenia etc.

Studenţii şi masteranzii pot beneficia de:
locuri în căminele universităţii
burse de studii / burse sociale
premii pentru reuşită
bibliotecă specializată şi bibliotecă digitală
sală de sport
cantină studenţească
Internet gratuit şi Wi-Fi în cămin şi în blocurile de studii

CICLUL I : STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ

Specialităţi cu frecvenţă la zi:

 • informatică şi matematică
 • informatică şi fizică
 • matematică şi fizică
 • matematică şi informatică
 • fizică şi informatică
 • fizică şi astronomie
 • fizică*
 • matematică*
 • informatică*.

Specialităţi cu frecvenţă redusă:

 • fizică
 • matematică
 • informatică.

Durata studiilor: 4 ani (240 credite) la specialităţile duble, 3 ani (180 credite) la monospecialităţi * (secţia zi) şi 4 ani (180 credite) la secţia cu frecvenţăredusă.

CICLUL II: STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT

Ştiinţe ale Educaţiei

 • Matematici modeme şi tehnologii moderne de instruire
 • Management şi comunicare instituţională
 • Managementul educaţional
 • Tehnologii informaţionale în instruire
 • Fizica modernă şi tehnologii formative

Durata studiilor: 2 ani (120 credite)

Oferte de muncă pentru absolvenți

Profesori de fizică, matematică, informatică
Programatori, administratori de rețea, designeri web, ingineri
Manageri în sistemul social, economic și educațional
Cercetători în domeniul fizicii, matematicii, informaticii

ACTELE NECESARE PENTRU ADMITERE

LA CICLUL I, LICENŢĂ:

 • cerere
 • actul de studii medii de specialitate sau bacalauriat (în original)
 • certificat medical – tip nr.86-U
 • buletinul de identitate (adeverinţa de naştere)
 • 6 fotografii 3×4

LA CICLUL II, MASTERAT:

 • cerere
 • diploma de Licenţă şi anexa(original)
 • certificat medical – tip nr.86-U
 • 6 fotografii 3*4 cm
 • buletinul de identitate
 • livretul militar(premilitar)

Informații de contact

mun. Chişinău MD2069 str. IabIocichin,5

Deplasarea cu

troleibuzele: 5, 8, 11, 23
microbuzele: 108, 111, 123, 154, 171, 152
până la staţia „Calea Ieşilor”

Informații suplimentare:

 • 02275-49-06
 • 02224-07-63
 • 02275-49-24
 • 02275-49-42

Telefon la facultate: 022747919