Laboratorul de cercetare ”Problemele Actuale în Algebră, Geometrie şi Topologie”

I. Date de contact

AdresăMD-2068, Rep. Moldova, or. Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin 5
AcronimPAAGT

II. Membrii laboratorului

  1. Afanas Dorin, doctor, conferenţiar universitar
  2. Bordan Valeriu, doctor, conferenţiar universitar
  3. Sali Larisa, doctor, conferențiar universitar
  4. Calmuţchi Laurenţiu, doctor habilitat, profesor universitar
  5. Hajdeu Mihaela, doctorandă
  6. Port Sergiu, doctor, conferențiar universitar

III. Direcțiile strategice

  1. Valorificarea contextelor de aplicare a conţinuturilor disciplinelor matematice în scopul dezvoltării competenţelor profesionale;
  2. Valorificarea contextelor de aplicare a conținuturilor disciplinei Didactica matematicii;
  3. Geometrie și Topologie;
  4. Valorificarea posibilităților și implementarea soluțiilor fără pilot (dronelor) în învățământul general și superior din Republica Moldova.

IV. Obiectivele laboratorului

Valorificarea contextelor de aplicare a conţinuturilor disciplinelor logica matematică, didactica matematicii, algebră, geometrie și topologie în scopul dezvoltării competențelor profesionale ale studenților ciclurilor I-III și ale profesorilor de matematică. Implementarea dronelor în învățământul general și cel superior.