Avize
  • A V I Z

    A V I Z În atenția studenților anului 1, ciclul I (licență), învățământ cu frecvență redusă, specialitățile: Pedagogie preșcolară; Pedagogie în învățământul primar; Psihopedagogie. Vă comunicăm că sesiunea de inițiere (reper), la Facultatea Pedagogie, se desfășoară în perioada 20.09.2021...
  • Arhiva avize
Evenimente
Alumni
Arhiva alumni